Odškodnění trvalých následků pracovního úrazu

Utrpěli jste následkem pracovního úrazu zranění s trvalým následkem? Poradíme jak na výpočet a získání odškodnění.
odškodnění trvalých následků pracovního úrazu

Trvalé následky = ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění je odborný pojem pro odškodnění trvalých následků pracovního úrazu. Trvalé následky se řeší obvykle rok od pracovního úrazu, když je zdravotní stav relativně ustálen (ukončena pracovní neschopnost, rehabilitace, popřípadě uznána invalidita v souvislosti s pracovním úrazem). Pokud tedy řešíte odškodnění trvalých následků pracovního úrazu, pak hledejte pojem ztížení společenského uplatnění.


Jak na výpočet odškodnění trvalých následků pracovního úrazu

Právní základ odškodnění trvalých následků pracovního úrazu vyplývá ze zákoníku práce a konkrétní výpočtový mechanismus naleznete v nařízení vlády č. 276/2015 Sb., který stanovuje jak na výpočet a také konkrétní výši odškodnění pro jednotlivé trvalé následky.

Trvalými následky pracovního úrazu se tedy rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného zaměstnance v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

V nařízení vlády má každý trvalý následek stanoven počet bodů. Hodnota 1 bodu je 250,- Kč (AKTULIZACE: v roce 2023 nastalo zvýšení hodnoty bodu, která se bude každý rok měnit. V roce 2023 je například hodnota jednoho bodu 393,06 Kč).

V praxi probíhá řešení odškodnění trvalých následků pracovního úrazu tak, že zaměstnavatel nebo jeho pojišťovna předá zaměstnanci formulář, který má zaměstnanec předat ošetřujícímu lékaři k vyplnění bodů ztížení společenského uplatnění. Vyplněný formulář následně předá zaměstnanec zpět zaměstnavateli nebo pojišťovně a poté obdrží odškodnění. Setkáváme se však s chybami ve výpočtech při tomto postupu, které uvádí níže v článku.


Příklady odškodnění 

Níže příklady některých trvalých následků pracovního úrazu z hlediska bodového výpočtu dle nařízení vlády:

 • Postkomoční syndrom 400 bodů = 100.000,- Kč;
 • Ztráta čichu 1000 bodů = 250.000,- Kč;
 • Nedoslýchavost jednostranná těžkého stupně 800 bodů = 200.000,- Kč;
 • Poúrazové omezení hybnosti páteře středně těžké s příznaky kořenového dráždění 600 bodů = 150.000,- Kč;
 • Porucha úchopové funkce palce středního stupně u dominantní ruky 1000 bodů = 250.000,- Kč
 • Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně 1200 bodů = 300.000,- Kč.

Pokud po výpočtu a odškodnění ztížení společenského uplatnění pracovního úrazu nastane zhoršení trvalých následků, pak se provede nový bodový výpočet a žádá se o doplatek odškodnění (rozdíl mezi novým výpočtem a dříve stanoveným odškodněním).

V některých případech lze zvýšit ztížení společenského uplatnění nad bodový výpočet nařízení vlády, avšak obvykle soudním sporem.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění může být zaměstnavatelem kráceno, pokud jsou pro to zákonné důvody, například porušení BOZP zaměstnancem při pracovním úraze. To je však již vždy individuální okolnostem každého případu.

odškodnění trvalých následků pracovního úrazu


Chyby ve výpočtech na formuláři

Ve výpočtech odškodnění trvalých následků pracovního úrazu prostřednictvím formulářů pojišťovny zaměstnavatele se setkáváme s těmito chybami:

 • Opomenutí ošetřujícím lékařem některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
 • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby ve formuláři zbytečně vedou ke krácení odškodnění ztížení společenského uplatnění pro poškozeného zaměstnance. 

Pro naše klienty proto vždy zajišťujeme posudek od specializovaného znalce ke správnému výpočtu odškodnění trvalých následků.


Kontrola a revize odškodnění

Pokud poškozený zaměstnanec nepodepsal se zaměstnavatelem například dohodu o narovnání, pak lze řešit také kontrolu a revizi odškodnění bolestného při řešení trvalých následků pracovního úrazu.

Příklad z praxe:

Milan utrpěl vážný pracovní úraz s trvalými následky. Obrátil se na nás poté, co již skončila jeho pracovní neschopnost a obdržel od pojišťovny zaměstnavatele odškodnění ušlého výdělku a bolestného. Při řešení odškodnění trvalých následků jsme také provedli kontrolu odškodnění již poskytnutého bolestného a dospěli k závěru o chybách v předešlém výpočtu. Pro Milana jsme nakonec vymohli mimosoudně jak odškodnění ztížení společenského uplatnění, tak doplatek odškodnění bolestného.

Ve výpočtech bolestného se totiž setkáváme rovněž s chybami prostřednictvím formuláře pojišťovny zaměstnavatele, a to konkrétně:

 • Opomenutí některých položek zranění dle nařízení vlády;
 • Neuvedení zvýšení základního odškodnění bolestného, když jsou splněny podmínky;
 • Nezahrnutí bodů za operační zákroky.


Právní specialisté na odškodnění


Právní pomoc

Řešíte odškodnění trvalých následků po pracovním úraze nebo si přejete zkontrolovat již vyplacené odškodnění bolestného a trvalých následků? Oba tyto typy případů řešíme pro naše klienty.

Jsme specializovaní právníci pro oblast odškodnění pracovních úrazů. Můžeme vám pomoci při řešení odškodnění trvalých následků pracovního úrazů. Konzultace a posouzení vašeho případu je zdarma. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na rychlé vyřízení s pojišťovnou zaměstnavatele.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.