Odškodnění pracovního úrazu a kalkulačka finanční kompenzace?

Zjistěte, jak se správně počítá odškodnění za pracovní úraz a jaké faktory ovlivňují výši finanční kompenzace.
pracovní úraz kalkulačka

Co se považuje za pracovní úraz

Pracovní úraz podle zákoníku práce znamená zranění zaměstnance vyvolané krátkým, náhlým a silným působením vnějších sil. Tato definice je důležitá pro určení nároku na odškodnění. Pokud dojde k takovémuto úrazu, zaměstnanec musí ihned informovat svého zaměstnavatele. Jestliže zaměstnanec nemůže pracovat více než tři dny v důsledku pracovního úrazu, zaměstnavatel musí vydat záznam o úrazu, který předá zaměstnanci a ten mu slouží jako důkaz pro odškodnění.

Zaměstnanec má právo na odškodnění bez ohledu na typ pracovního poměru. Každý zaměstnavatel je povinen mít sjednané pojištění na škody z pracovních úrazů. Toto pojištění pak pokrývá náklady na odškodnění po pracovním úrazu.

Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu

Náhrady zraněnému zaměstnanci

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, obvykle má právo na následující typy odškodnění:

  1. Bolestné: Kompenzace za fyzickou a částečně psychickou bolest způsobenou úrazem. Zaměstnanec může požádat o toto odškodnění ihned po prvním vyšetření nebo pobytu v nemocnici. Případné budoucí léčebné zákroky mohou být pokryty dodatečně.
  2. Ztížení společenského uplatnění: Pokud úraz způsobí trvalé omezení v pracovním životě a každodenních aktivitách, zaměstnanec může požadovat odškodnění za tyto omezení.
  3. Ušlý výdělek a renta: Pokud zaměstnanec nemůže kvůli úrazu pracovat, má právo na náhradu příjmu a v některých případech i na rentu.
  4. Náklady na léčbu, cestovného a náklady péče: Výdaje na léky, lékařskou péči a zdravotní pomůcky, za které je nutné předložit daňové doklady. Rovněž lze uplatnit cesty za lékaři a náklady péče o nesoběstačného poškozeného.
  5. Věcná škoda: Náhrada za poškození osobního majetku způsobené úrazem, včetně nákladů na opravu nebo nahrazení poškozeného majetku.

Je důležité si uvědomit, že každý případ pracovního úrazu je specifický a vyžaduje individuální posouzení pro určení odpovídajícího odškodnění a konkrétních náhrad k řešení.

pracovní úraz kalkulačka
pracovní úraz kalkulačka

Pracovní úraz kalkulačka

V případě bolestného, které představuje finanční náhradu za nemajetkovou újmu způsobenou tělesným a částečně i duševním utrpením, je výpočet této náhrady stanoven nařízením vlády č. 276/2015 Sb., kde každé zranění má přiřazený určitý počet bodů.

V roce 2024 má jeden bod hodnotu 424,27 Kč, tato hodnota se každý rok mění v závislosti na průměrné mzdě. Stanovený počet bodů se násobí hodnotou jednoho bodu.

Příklady bolestného v roce 2024:

ZraněníPočet bodůVýše odškodnění
Zhmoždění ramene a paže3012.728,- Kč
Vymknutí kolena5021.214,- Kč
Těžký otřes mozku6025.456,- Kč
Ztráta končetiny mezi kolenem a kotníkem270114.553,- Kč

Proces výpočtu bolestného běžně probíhá tak, že zaměstnavatel svému zaměstnanci předá formulář pojišťovny, který má zraněný zaměstnanec nechat vyplnit svým ošetřujícím lékařem. Následně vyplněný formulář předává zaměstnanec svému zaměstnavateli a ten poté pojišťovně. Mohlo by se zdát, že takový proces odškodnění probíhá rychle a efektivně, avšak nese s sebou značné riziko nepřesnosti, neodbornosti a poté i hrozbu nízkého odškodnění pro zaměstnance.

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění se, stejně jako bolestné, vypočítává podle bodového systému stanoveného nařízením vlády č. 276/2015 Sb. Hodnota jednoho bodu je stejná jako u bolestného, ale počet bodů se liší podle trvalé závažnosti zranění. Nárok na odškodnění za ztížení společenského uplatnění se obvykle uplatňuje po jednom roce od pracovního úrazu a často představuje nejvyšší část odškodnění za pracovní úraz. Vypočítat správný rozsah ztížení společenského uplatnění je poměrně složitým úkolem.

Příklady ztížení společenského uplatnění v roce 2024:

Trvalý následek úrazuPočet bodůVýše odškodnění
Deformace nosní přepážky16067.883,- Kč
Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny400169.708,- Kč
Neurotizující tinitus600254.562,- Kč
Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu (nedominantní ruka)4 0001.697.080,- Kč

Přesná kalkulačka odškodnění za pracovní úraz neexistuje, protože každé zranění vyžaduje individuální výpočet. U bolestného se musí zohlednit konkrétní zranění, případné komplikace a operační zákroky. Pro ztížení společenského uplatnění je důležité přesně stanovit rozsah trvalých následků.

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění 2024

Opakující se chyby při výpočtu odškodnění

Správný výpočet odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění je klíčový pro celý proces spravedlivého odškodnění pracovního úrazu. V praxi se objevují neustále se opakující chyby, které ve většině případů vedou k neadekvátnímu odškodnění.

Chyby v odškodnění bolestného

Jak už bylo zmíněno, zaměstnavatelé obvykle poskytují zaměstnancům formuláře, které mají vyplnit jejich lékaři. Tento způsob může přinést problémy, protože lékaři nemusí být dostatečně proškoleni a jejich výpočty mohou obsahovat chyby, jako jsou:

  • nezahrnutí všech zranění;
  • nedostatečné navýšení bodů za zdravotní komplikace;
  • přehlédnutí bodů za chirurgické zákroky.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Chyby v odškodnění za ztížení společenského uplatnění

Podobně jako u bolestného, také u ztížení společenského uplatnění jsou ošetřující lékaři vyzváni k vyplnění standardizovaných formulářů. Ty mohou obsahovat chyby jako:

  • vynechání určitých trvalých následků;
  • nesprávné zařazení zranění do kategorií (lehké, střední, těžké).

Tato pochybení mohou vést k výrazně nižšímu odškodnění, než na které má poškozený zaměstnanec právo. Proto doporučujeme využití služeb specializovaných znalců, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti pro přesné výpočty odškodnění.

Naše advokátní kancelář tyto znalecké posudky zajišťuje pro poškozené klienty.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.