Trvalé následky pracovního úrazu

Jak na odškodnění trvalých následků pracovního úrazů se rychle dozvíte v článku od právníků JUDr. Zbyňka Drobiše a Mgr. Radka Novotného.
trvalé následky pracovního úrazu

Trvalé následky pracovního úrazu

Vážné pracovní úrazy zaměstnanců nejsou bohužel výjimečné. Trvalé následky pracovního úrazu mohou nastat jak z vážných zranění, tak z menších zranění souvisejících s bederní a krční páteří. Pokud hovoříme o odškodnění trvalých následků, pak se odborně jedná o označení ztížení společenského uplatnění. Ztížením společenského uplatnění se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného zaměstnance v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Ztížení společenského uplatnění je tedy odborný pojem pro trvalé následky pracovního úrazu, který nalezneme v zákoníku práce a především nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Uvedené nařízení vlády je zásadní k pochopení odškodnění ztížení společenského uplatnění pracovního úrazu, jelikož stanovuje výpočtový mechanismus. Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se určí podle počtu bodů poškození zdraví uvedeného v příloze č. 3 nařízení vlády. Hodnota jednoho bodu je 250,- Kč.

Příklady odškodnění trvalých následků pracovního úrazu jsou tedy následující:

 • Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu 500 bodů = 125.000,- Kč
 • Ztráta jedné ledviny 1000 bodů = 250.000,- Kč
 • Porucha úchopové funkce ukazováku u dominantní ruky 800 bodů = 200.000,- Kč
 • Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně 1200 bodů = 300.000,- Kč
 • Úplná ztráta pronace a supinace nohy 1000 bodů = 250.000,- Kč

Pokud pracovní úraz způsobily více poškození zdraví, hodnotí se ztížení společenského uplatnění pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

AKTULIZACE: v roce 2023 nastalo zvýšení hodnoty bodu, která se bude každý rok měnit. V roce 2023 je například hodnota jednoho bodu 393,06 Kč.


Kdy lze hodnotit?

Trvalé následky pracovního úrazu se neodškodňují ihned po pracovním úraze, ale obvykle rok od pracovního úrazu, kdy nastalo relativní ustálení zdravotního stavu. Ke správnému hodnocení ztížení společenského uplatnění je potřebné předložení dostatečné lékařské dokumentace pro celou délku léčby pracovního úrazu. Pokud však pojišťovna zaměstnavatele oddaluje odškodnění trvalých následků i více než dva roky od pracovního úrazu pro neustálení zdravotního stavu, pak doporučujeme obezřetný přístup, jelikož může po třech letech od pracovního úrazu nastat riziko promlčení tohoto odškodnění. Trvalé následky pracovního úrazu řešte tedy obvykle rok od pracovního úrazu.


Jak se odškodňuje v praxi?

Trvalé následky pracovního úrazu se v praxi odškodnění řeší obvykle následovně:

 • zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele formulář na výpočet bodů ztížení společenského uplatnění s instrukcí, aby ji předal svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění;
 • Tento formulář předá zaměstnanec svému ošetřujícímu lékaři, který provede vyplnění;
 • Formulář vrací zaměstnanec zaměstnavateli nebo zasílám přímo na pojišťovnu zaměstnavatele;
 • Zaměstnanec obdrží odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Tento postup působí poměrně jednoduše, ale pro zaměstnance je velmi složité laicky určit, zda obdržel správné odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu.

trvalé následky pracovního úrazu


Nejčastější chyby ve výpočtech

Z naší odškodňovací právní praxe vyplývá, že v těchto formulářích nejčastěji lékaři poškozených chybují takto:

 • Opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
 • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby pak vedou ke zbytečnému krácení odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu pro poškozeného zaměstnance. 

Z těchto důvodů pro naše klienty vždy provádíme výpočet trvalých následků prostřednictvím spolupracujícího znalce. Takto získáme jistotu o správnosti výpočtu odškodnění ztížení společenského uplatnění a snadno provedeme kontrolu a revizi již vyplaceného odškodnění klientovi.

Příběh z praxe:

Petr utrpěl vážný pracovní úraz s trvalými následky. Petr postupoval v součinnosti s pojišťovnou zaměstnavatele a nechal vyplnit svého ošetřujícího lékaře formuláře na hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. Jakmile obdržel odškodnění, rozhodnul se nás oslovit ke kontrole. Po provedené revizi jsme dospěli k názoru, že výpočty nejsou správné, a proto jsme zajistili znalecký posudek na správný výpočet odškodnění a úspěšně mimosoudně vymohli doplatek bolestného a za trvalé následky pracovního úrazu.

Dobré je také vědět, že pokud bylo již dříve hodnoceno ztížení společenského uplatnění a poté nastalo zhoršení trvalých následků poškození zdraví, provede se nové hodnocení ztížení společenského uplatnění. V takovém případě se z nově určeného bodového hodnocení odečte výše bodového hodnocení dříve přiznaná.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění lze většinou dosáhnout mimosoudně, když není spor o krácení odškodnění pro porušení BOZP zaměstnancem. V některých případech lze soudní cestou navýšit odškodnění za trvalé následky. Pro naše klienty zajišťujeme odškodnění primárně mimosoudně.


Možnost výpočtu společně s revizí bolestného

Podstatná část našich klientů se na nás obrací ve dvou situacích:

 1. Nedostali od zaměstnavatele ani jeho pojišťovny žádnou informaci o odškodnění trvalých následků pracovního úrazu a již obdrželi odškodnění bolestného a ušlého výdělku. Pro tyto klienty provedeme bezplatné posouzení, zda lze u nich žádat ztížení společenského uplatnění. Pokud lze, tak provedeme také kontrolu a revizi již vyplaceného bolestného a uplatníme doplatek odškodnění bolestného společně se ztížením společenského uplatnění.
 1. Již obdrželi odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění od pojišťovny zaměstnavatele a mají zájem o kontrolu a revizi odškodnění. Pro tyto klienty provedeme bezplatné posouzení, zda lze u nich žádat doplatek bolestného a doplatek ztížení společenského uplatnění a následně jim pomůžeme s vymožením doplatku odškodnění.

Právní specialisté na odškodnění


Kdo jsme a jak vám můžeme pomoci?

Odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu je naše specializace. Jsme právníci pro oblast odškodnění pracovních úrazů. Konzultace a posouzení vašeho případu je zdarma. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na rychlé vyřízení s pojišťovnou zaměstnavatele.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.