Ztížení společenského uplatnění po pracovním úraze v roce 2021

Utrpěli jste pracovní úraz a řešíte v letošním roce odškodnění trvalých následků? Jak získat odškodnění ztížení společenského uplatnění poradíme rychle v tomhle článku.
ztížení společenského uplatnění

Co je to ztížení společenského uplatnění?

Ztížení společenského uplatnění zjednodušeně řečeno znamená odškodnění trvalých následků pracovního úrazu. Ztížení společenského uplatnění = trvalé následky pracovního úrazu. Jedná se o náhradu, která představuje obvykle mnohem vyšší odškodnění než bolestné za pracovní úraz. Tato náhrada se uplatňuje u poškozených zaměstnanců pracovním úrazem, jejichž zranění je trvalého omezujícího charakteru. Jedná se o trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného zaměstnance v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.


Ztížení společenského uplatnění tabulka

Výpočet ztížení společenského uplatnění vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Toto nařízení stanovuje obecnou úpravu tohoto odškodnění a jednotlivé položky trvalých následků v rámci přílohy č. 3 tohoto nařízení.

Posudek ztížení společenského uplatnění vydává ošetřující lékař poškozeného zaměstnance dle nařízení vlády. Bohužel se setkáváme v těchto posudcích s následujícími chybami:

 • Opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
 • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby pak vedou k nižšímu odškodnění pro poškozené zaměstnance. Jaké je řešení? Posudek ztížení společenského uplatnění přenechat specializovanému znalci z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení imateriální újmy na zdraví.


Příklady odškodnění z praxe

Příklady odškodění trvalých následků dle nařízení vlády:

 • Postkomoční syndrom 400 bodů = 100.000,- Kč;
 • Ztráta čichu 1000 bodů = 250.000,- Kč;
 • Nedoslýchavost jednostranná těžkého stupně 800 bodů = 200.000,- Kč;
 • Porucha úchopové funkce ukazováku u dominantní ruky 800 bodů = 200.000,- Kč;
 • Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně 1200 bodů = 300.000,- Kč;
 • Úplná ztráta pronace a supinace nohy 1000 bodů = 250.000,- Kč.

Pracovní úraz může způsobit trvalé poškození zdraví u více částí těla. Proto je důležité vědět, že se položky jednotlivých trvalých následků pracovního úrazu sčítají.

Pokud nastane v budoucnu zhoršení trvalého následků, pak lze provést opětovný výpočet odškodnění a uplatnit doplatek ztížení společenského uplatnění.

ztížení společenského uplatnění


Jak se odškodňuje v praxi

Běžný postup odškodnění této náhrady je následující:

 • Zaměstnavatel předá zaměstnanci formulář s instrukcí, aby ji předal svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění;
 • Zaměstnanec předá formulář svému ošetřujícímu lékaři a ten formulář vyplní;
 • Formulář je zaměstnancem předán zaměstnavateli nebo zasílán přímo na pojišťovnu zaměstnavatele;
 • Zaměstnanec obdrží odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Tento postup působí poměrně jednoduše, ale pro zaměstnance je obtížné určit, zda obdržel správné odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu. Jak řešit tuto situaci? Můžete se na nás obrátit ke kontrole a revizi odškodnění této náhrady. Běžně pro naše klienty kontrolujeme již vyplacené odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Příklad z praxe:

Petr utrpěl vážný pracovní úraz s trvalými následky. Petr postupoval v součinnosti s pojišťovnou zaměstnavatele a nechal vyplnit svého ošetřujícího lékaře formuláře na hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. Jakmile obdržel odškodnění, rozhodnul se nás oslovit ke kontrole. Po provedené revizi jsme dospěli k názoru, že výpočty nejsou správné, a proto jsme zajistili znalecký posudek na správný výpočet odškodnění a úspěšně mimosoudně vymohli doplatek bolestného a za trvalé následky pracovního úrazu.


Proč se nebát obrátit na právníka?

V naší odškodňovací praxi se setkáváme s případy, kdy se zaměstnanec s trvalými následky obává řešení odškodnění ztížení společenského uplatnění prostřednictvím právníka, aby si nezhoršil vztahy se zaměstnavatelem. Prakticky se při řešení odškodnění této náhrady komunikuje především s pojišťovnou zaměstnavatele, která vyplácí odškodnění. Proto většina zaměstnavatelů nereaguje negativně na zaměstnance, který využil naší právní pomoci. Lze dopředu domluvit postup, jak se vypořádat s těmito obavami zaměstnance.

Právní specialisté na odškodnění


Jak postupujeme?

Postup při řešení ztížení společenského uplatnění je u nás následující:

 1. Nejprve váš případ bezplatně posoudíme, ať se již jedná o kompletní výpočet náhrady nebo kontrolu již vyplaceného odškodnění;
 2. Výsledkem posouzení je náš právní názor z hlediska možností vymožení odškodnění nebo doplatku odškodnění. Následně se rozhodnete, zda řešit odškodnění svépomocí nebo využijete naši právní pomoc. Pokud nevyužijete naši právní pomoc, pak nám nic nehradíte za posouzení;
 3. Pokud se rozhodnete pro naši právní pomoc, pak zajistíme posudek od našeho spolupracujícího znalce a následně se obrátíme primárně na pojišťovnu zaměstnavatele k poskytnutí odškodnění;
 4. Pokud nic nevymůžeme, tak nám nic nehradíte;
 5. Odměnu hradíte až v případě vymožení odškodnění.

Jsme specializovaní právníci pro pomoc obětem pracovních úrazů.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.