Bodové hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu

Utrpěli jste pracovní úraz a řešíte kompenzaci nemajetkové újmy? Poradíme, jak na bodové hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění.
Bodové hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění

Odškodnění pracovního úrazu

Zákoník práce definuje pracovní úraz jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke které došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Bodové hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění je tak využíváno při řešení odškodnění nemajetkové újmy po pracovním úraze.

Bolestné je odškodnění, které může získat téměř každý zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz. Jednoduše řečeno, je to finanční kompenzace za újmu na zdraví spojenou s tímto úrazem.

Ztížení společenského uplatnění představuje odškodnění za trvalé následky na zdraví vzniklé po pracovním úrazu, které mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti.

Odškodnění pracovního úrazu

Jak na bodové hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění

Bodové hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění je upraveno v nařízení vlády č. 276/2015 Sb. V tomto právním předpisu je každému zranění přiřazen určitý počet bodů. Hodnota těchto bodů pak přímo ovlivňuje výši odškodnění, které je vypláceno v penězích.

Každý rok se hodnota jednoho bodu mění, odvozuje se totiž od jednoho procenta průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém došlo k pracovnímu úrazu. Na základě tohoto je hodnota jednoho bodu pro pracovní úrazy, které nastaly v roce 2023 stanovena na 393,06 Kč.

Bodové hodnocení bolestného u pracovního úrazu

Bolestné představuje formu odškodnění, kterou může zaměstnanec požadovat zpravidla již po prvním lékařském ošetření po pracovním úrazu. K řešení bolestného není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti, jak je často sdělováno poškozeným zaměstnancům.

Samotný proces získání odškodnění bolestného se skládá z několika kroků: Zaměstnanec nejprve informuje svého zaměstnavatele o pracovním úrazu. Následně zaměstnavatel poskytne zaměstnanci formulář od pojišťovny, který je potřeba nechat vyplnit ošetřujícím lékařem. Po jeho vyplnění má zaměstnanec dvě možnosti: předat formulář zpět svému zaměstnavateli nebo jej zaslat přímo pojišťovně, u níž je zaměstnavatel pojištěn. Následně by mělo dojít k odškodnění bolestného.

Tento postup však zpravidla nedoporučujeme a je třeba zvážit všechna rizika s ním spojená. Ošetřující lékaři často nejsou dostatečně proškoleni pro výpočet bolestného, což může mít za následek nižší odškodnění pro zaměstnance. V procesu výpočtu bolestného tak dochází nejčastěji k následujícím chybám:

  • přehlédnutí určitých zranění;
  • nepřičtení bodů za operační zákroky;
  • nezvýšení základního bodového hodnocení bolestného v případě splnění kritérií pro jeho zvýšení

Z naší praxe doporučujeme posouzení výše náhrad přenechat znalci z oboru zdravotnictví, aby se předešlo nesprávnému výpočtu.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme posudek od spolupracujícího specializovaného znalce pro co nejvyšší a nejspravedlivější výpočet odškodnění.

Pro lepší představu uvádíme příklady odškodnění bolestného pro pracovní úraz v roce 2023:

ZraněníPočet bodůOdškodnění za bolestné
Podvrtnutí lokte15 b.5.896,- Kč
Zhmoždění ramene a paže20 – 30 b.7.861 – 11.792,- Kč
Zlomenina kosti stydké (jedno raménko)40 b.15.722,- Kč
Podvrtnutí kolena50 b.19.653,- Kč
Zlomenina hrudní kosti s posunem80 b.31.445,- Kč
Drtivé poranění předloktí (měkkých a tvrdých struktur)100 b.39.306,- Kč
Vymknutí bederního obratle150 b.58.959,- Kč
Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na obou stranách200 b.78.612,- Kč
Ztráta končetiny v úrovni lokte a předloktí250 b.98.265,- Kč
Drtivé poranění lebky podle rozsahu poškození300 – 500 b.117.918 – 196.530,- Kč
Bodové hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění

Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu

Ztížení společenského uplatnění představuje obvykle nejvyšší možnou formu odškodnění pracovního úrazu. O tuto kompenzaci je možné žádat zpravidla jeden rok od utrpení daného úrazu v případě, kdy nadále přetrvávají trvalé následky. Systém bodového hodnocení trvalých následků je podobný jako u bolestného. Nicméně opět nedoporučujeme vyplňování formulářů u ošetřujícího lékaře, protože může dojít k následujícím chybám:

  • přehlédnutí některé z položek trvalého následku dle nařízení vlády,
  • nesprávné zařazení stupně trvalého postižení (lehký, střední či těžký stupeň).

Tyto nepřesnosti mohou vést k tomu, že poškozený zaměstnanec obdrží nižší částku odškodnění, než na jakou má nárok. Pro co nejpreciznější hodnocení výpočtu odškodnění doporučujeme spolupráci se znalcem z oboru zdravotnictví, a to zejména u náhrady ztížení společenského uplatnění.

Pro lepší představu uvádíme příklady odškodnění trvalých následků v roce 2023:

Zranění – trvalé následkyPočet bodůOdškodnění za ZSU
Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu40 b.15.722,- Kč
Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu lehkého stupně200 b.78.612,- Kč
Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny400 b.157.224,- Kč
Úplná ztuhlost zápěstí – nedominantní700 b.275.142,- Kč
Poškození loketního kloubu – úplná ztuhlost, dominantní1000 b.393.060,- Kč
Poúrazová paraparéza (částečné ochrnutí dolní poloviny těla)1200 b.471.672,- Kč
Trvalé následky po poranění měkkého kolena1400 b.550.284,- Kč
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně1600 b.628.896,- Kč
Ztráta ruky v zápěstí – dominantní2400 b.943.344,- Kč
Poúrazová kvadruplegie6000 b.2.358.360,- Kč

Máte právo na odškodnění?

Jestliže zaměstnanec utrpí pracovní úraz, je klíčové, aby o této události co nejdříve informoval svého zaměstnavatele. Pokud v důsledku pracovního úrazu vznikne zaměstnanci pracovní neschopnost trvající déle než tři dny, má zaměstnavatel povinnost sepsat záznam o pracovním úrazu, jehož vyhotovení poskytne postiženému zaměstnanci.

Nárok na odškodnění v důsledku pracovního úrazu existuje bez ohledu na charakter pracovního poměru zaměstnance, nezáleží na tom, zda zaměstnanec pracuje na hlavní pracovní poměr (HPP), dohodu o pracovní činnosti (DPČ) či dohodu o provedení práce (DPP). I v případě, že zaměstnanec po úrazu ukončí pracovní poměr s daným zaměstnavatelem, má stále možnost uplatnit svůj nárok na odškodnění.

Je třeba podotknout, že každý případ je specifický a odškodnění je posuzováno vždy individuálně, na základě konkrétních okolností úrazu.

Bodové hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění je zásadní pro získání odškodnění nemajetkové újmy.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc při pracovním úrazu

Utrpěli jste pracovní úraz a nevíte, jak na bodové hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění? Můžete nás nezávazně kontaktovat. V naší advokátní kanceláři se specializujeme na odškodnění pracovních úrazů. Pro naše klienty vždy zajišťujeme posudek od specializovaného znalce pro správné bodové hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Právní pomoc poskytujeme rychle, odborně a za předem stanovenou podílovou odměnu z vymoženého plnění. Zakládáme si na férovém principu žádná výhra – žádná odměna, tedy v případě, že nejsme schopni pro vás vymoci žádné odškodnění, tak nám nehradíte odměnu.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.