Kroky při řešení trvalých následků pracovního úrazu

Řešíte získání finanční kompenzace za trvalé následky pracovního úrazu? Poradíme, jak získat odškodnění.
bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2023

Právo na odškodnění trvalých následků

Zákoník práce definuje pracovní úraz jako poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

V případě, že se zaměstnanec stane obětí pracovního úrazu, je jeho zákonnou povinností tuto okolnost bez zbytečného odkladu oznámit svému přímému nadřízenému. Pokud je zaměstnanec v důsledku úrazu pracovně neschopný déle než tři dny, vzniká zaměstnavateli povinnost vyhotovit záznam o takovém úrazu do pěti pracovních dnů.

Co se týče nároku na odškodnění, je toto právo přiznáno zaměstnanci, který je nejenom v hlavním pracovním poměru, ale rovněž zaměstnanci, který vykonává práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

bodové ohodnocení pracovního úrazu 2023

Co jsou trvalé následky pracovního úrazu

„Ztížení společenského uplatnění“ je odborný termín používaný v právní terminologii, který se vztahuje na trvalé zdravotní postižení vyplývající z pracovního úrazu. Takové postižení je charakteristické svou dlouhodobou přítomností a může omezovat nebo měnit schopnost postižené osoby plně se zapojit do společnosti a běžného života.

Pro ty, kteří se potýkají s těmito situacemi, může být užitečné vyhledat odbornou právní pomoc, aby mohli plně porozumět svým právům a možnostem řešení této újmy. Pro oběti pracovních úrazů poskytujeme konzultaci zdarma.

V kontextu trvalých následků pracovního úrazu je důležité zmínit nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které se používá k určení míry těchto následků a finanční kompenzace. Toto nařízení přiřazuje typu trvalých následků určitý počet bodů.

Důležité je vědět, že hodnota bodu bolesti se od letošního roku bude pravidelně měnit. V roce 2023 je hodnota jednoho bodu trvalých následků pracovního úrazu ve výši 393,06 Kč.

Níže uvádíme několik příkladů z praxe:

Deformace nosu400 bodů157.224 Kč
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně u nedominantní ruky500 bodů196.530 Kč
Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní středně těžké600 bodů235.836 Kč

Je důležité si uvědomit, že tyto body musí stanoví lékař nebo specializovaný znalec z oboru zdravotnictví. Z našeho pohledu doporučujeme využití specializovaného znalce, aby bylo zajištěno přesné a správné vyhodnocení vašeho případu. Každý případ je nutno hodnotit individuálně.

bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2023

Pozor na chyby v odškodnění

V procesu žádosti o odškodnění trvalých následků obvykle zaměstnavatel poskytne zaměstnanci formulář od pojišťovny. Tento formulář následně zaměstnanec předá svému lékaři k vyplnění a tento formulář potom stanoví bodové hodnocení trvalých následků. Formulář následně zaměstnanec předá zaměstnavateli, který jej zašle pojišťovně, aby bylo vyřízeno příslušné odškodnění.

Tento postup může na první pohled působit jednoduše a efektivně, nicméně není bezchybný.

Někteří ošetřující lékaři nemohou být dostatečně vyškoleni pro správné bodové hodnocení trvalých následků, což může vést k chybám ve formuláři, jako je například:

• Opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády.

• Nesprávné určení stupně trvalého následku na stupnici od lehkého stupně po těžký stupeň následků.

Tyto chyby mohou vést k tomu, že zaměstnanec obdrží nižší odškodnění, než na jaké má nárok. Proto doporučujeme využití služeb specializovaného znalce z oboru zdravotnictví pro přesné hodnocení trvalých následků.

Pokud zaměstnanec má pocit, že jeho odškodnění nebylo správně vyčísleno, může požádat znalce o revizní posudek. Tento posudek poté slouží jako podklad pro žádost o doplatek odškodnění.

Pro naše klienty jsme připraveni zajistit hodnocení trvalých následků prostřednictvím našeho spolupracujícího znalce. Rozumíme komplikované finanční situaci, kterou mohou poškození zaměstnanci procházet, a proto jsme připraveni pokrýt náklady na posudek a odečíst je až z nakonec vymoženého odškodnění.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Zajištění posudku a právní pomoc

Jako advokátní kancelář jsme připraveni poskytnout našim klientům komplexní právní pomoc při odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění. Spolupracujeme se specializovanými znalci, tak aby bylo odškodnění co nejpřesněji vyhodnoceno.

Pokud jste se stal obětí pracovního úrazu a hledáte spravedlivé odškodnění, neváhejte nás kontaktovat. Naše odborná právní pomoc je poskytována rychle a profesionálně, přičemž naše odměna je předem stanovena jako podíl z vymoženého odškodnění.

Naše služby jsou založené na férovém principu a pokud nejsme schopni pro vás vymoci žádné odškodnění, nezískáme žádnou odměnu. Naším hlavním cílem je chránit vaše zájmy a zajistit pro vás spravedlivé odškodnění.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.