Bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2024

Utrpěli jste zranění při pracovním úrazu? Potřebujete poradit, jak vypočítat bolestné a ztížení společenského uplatnění? Přečtěte si náš článek.
bodové ohodnocení pracovního úrazu 2024

Odškodnění a bodové ohodnocení pracovního úrazu

Bodové ohodnocení pracovního úrazu se řeší při odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění po pracovním úraze. Ztížení společenského uplatnění je odborný pojem pro trvalé následky pracovního úrazu.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu se tak vztahuje k finanční kompenzaci náhrady nemajetkové újmy po pracovním úraze a klade důraz na kvalitní a správný výpočet bodů, jinak poškozený zaměstnanec obdrží nesprávné finanční odškodnění pracovního úrazu.

Vedle náhrady bolestného a ztížení společenského uplatnění lze u pojišťovny zaměstnavatele žádat také další náhrady, jako je například ušlý výdělek, věcná škoda nebo náklady spojené s péčí o zdraví, což zahrnuje náklady na léčení, péči o nemohoucího zaměstnance a náklady za cestovné do lékařských zařízení.

Podívejte se na video s naším právníkem Mgr. Radkem Novotným k odškodnění bolestného a trvalých následků:

Zásadní je pojišťovna zaměstnavatele

Jestliže zaměstnanec utrpí pracovní úraz, je jeho první povinností informovat o tom svého nadřízeného. Tím se otvírá cesta pro další kroky zaměstnavatele, které směřují k řešení náhrady za zranění. Jedním z těchto kroků je vyhotovení záznamu o pracovním úrazu (pokud pracovní neschopnost trvá déle než tři dny) a následné sdělení této informace vlastní pojišťovně.

Pojišťovna zaměstnavatele má zásadní pozici v procesu bodového ohodnocení pracovního úrazu a celkovém odškodnění.

V praxi se někdy objevují situace, kdy mezi zaměstnavatelem a jeho pojišťovnou vzniknou neshody ohledně toho, zda se opravdu jedná o pracovní úraz, či jaká je míra odpovědnosti zaměstnance za vzniklou újmu.

Zajištění záznamu o pracovním úrazu

Po vzniku pracovního úrazu, který vyústí v pracovní neschopnost delší než tři dny nebo v případě smrti zaměstnance, má zaměstnavatel povinnost vytvořit oficiální záznam o daném úrazu. Tento dokument je důležitým podkladem v procesu odškodnění, protože obsahuje detailní informace o okolnostech a průběhu úrazu.

Zaměstnavatel má na sepsání tohoto záznamu 5 dní od okamžiku, kdy se dozví o úrazu. Dokument následně předá poškozenému zaměstnanci, a v případě smrti, rodině zemřelého.

Poškozeným zaměstnancům vždy doporučujeme zajistit si co nejdříve tento záznam o pracovním úraze.

bodové ohodnocení pracovního úrazu 2023

Jak získat bezchybné ohodnocení pracovního úrazu v roce 2024?

Bolestné je základní náhrada pro bodové ohodnocení pracovního úrazu, která především slouží ke zmírnění tělesné a psychické bolesti zaměstnance způsobené pracovním úrazem.

Poškození zaměstnanci obdrží obvykle informaci, že bolestné lze řešit až po ukončení pracovní neschopnosti. Tato informace je nesprávná, kdy bolestné lze řešit již po prvotním ošetření nebo hospitalizaci, kdy případné budoucí operace lze snadno řešit doplatkem bolestného.

Ztížení společenského uplatnění se naopak uplatňuje až později, nejčastěji po roce od pracovního úrazu, kdy je zdravotní stav zaměstnance již alespoň v nějakých mezích ustálen. Náhrada trvalých následků reflektuje nepříznivé poškození zdraví zaměstnance z dlouhodobého hlediska.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Každému typu zranění je přiřazen odpovídající počet bodů, který odráží závažnost a intenzitu zásahu do zaměstnancova zdraví.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu z hlediska bolestného v roce 2024 v několika příkladech:

Typ zranění:Bodové ohodnocení:Výsledná částka:
Podvrtnutí čelisti10 bodů4.243,- Kč
Otřes mozku těžký60 bodů25.456,- Kč
Zlomenina zubu 2 obratle s posunem200 bodů84.854,- Kč

Bodové ohodnocení pracovního úrazu pro ztížení společenského uplatnění v roce 2024 v několika příkladech:

Typ následku:Bodové ohodnocení:Výsledná částka:
Poškození břišní stěny500 bodů212.135,- Kč
Ztráta ledviny1000 bodů424.270,- Kč
Trvalá stomie3000 bodů1.272.810,- Kč
Odškodnění pracovního úrazu 2024

Odškodnění bolestného u pracovního úrazu

Bolestné po pracovním úraze je obvykle řešeno jako první pro bodové ohodnocení pracovního úrazu.

Zaměstnavatel poškozenému předá obvykle formulář k odškodnění bolestného od jeho pojišťovny s pokyny, aby jej zaměstnanec předal svému ošetřujícímu lékaři. Vyplněný dokument pak zaměstnanec vrátí zaměstnavateli a ten jej poskytne pojišťovně. Následně zaměstnanec obdrží nějaké odškodnění bolestného.

Z naší právní praxe vyplývá, že tato cesta není nejlepší a je často chybová. Praktičtí lékaři nejsou v této oblasti často speciálně vyškoleni, a tudíž chybují především v tom, že:

  • Zapomínají uvést některé položky zranění;
  • Neuvádějí body za operační zákroky spojené s léčbou pracovního úrazu;
  • Nenavyšují odškodnění například z důvodů komplikací a dalších splněných podmínek pro zvýšení.

Proto tento postup nedoporučujeme. Nevede totiž k nejvyšším částkám odškodnění, na které mají poškození právo.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu tedy doporučujeme přenechat specializovanému znalci, a to zejména u závažnějších zranění u bolestného.

Naše kancelář dlouhodobě spolupracuje s takovými znalci, kteří pro naše klienty zajistí potřebný výpočet.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

Náhrada trvalých následků je zpravidla nejvyšší částka z celého procesu odškodnění pracovního úrazu.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu u ztížení společenského uplatnění probíhá velice podobně jako u bolestného. Zaměstnanec opět dostane formulář, který předá lékaři. Ten nejčastěji chybuje v:

  • Opomenutí některých typů zranění trvalých následků dle nařízení vlády;
  • Nesprávném určení stupně závažnosti trvalých následků (lehký až těžký stupeň).

Tyto chyby vedou k nesprávnému odškodnění a finanční ztrátě pro poškozeného zaměstnance.

Náhrada trvalých následků se řeší až po uplynutí jednoho roku po pracovním úrazu, pokud samozřejmě trvalé následky přetrvávají.

Pro naše klienty zajišťujeme bodové ohodnocení pracovního úrazu u ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce.

bodové ohodnocení pracovního úrazu 2024

Právní pomoc: Bodové ohodnocení pracovního úrazu

Utrpěli jste pracovní úraz a řešíte bodové ohodnocení pracovního úrazu? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Konzultace a posouzení případu je zdarma. Právní pomoc poskytujeme jako specializovaná advokátní kancelář, kdy odměna je hrazena až z vymoženého odškodnění. Pokud nic nevymůžeme, tak nám nic nehradíte.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.