Bolestné po pracovním úrazu: Nejčastější chyby.

Zaměstnanci, kteří se stali obětí pracovního úrazu, mají často právo na různé náhrady odškodnění. V tomto článku se podrobněji věnujeme bolestnému.

Bolestné po pracovním úraze

Podle platných právních předpisů musí mít každý zaměstnavatel, který zaměstnává minimálně jednoho pracovníka, pojištění proti škodám z pracovních úrazů. Toto pojištění následně kryje odškodnění v případě pracovního úrazu.

Pokud dojde k pracovnímu úrazu, je nezbytné, aby postižený zaměstnanec informoval svého nadřízeného o tomto incidentu. Toto oznámení je základním předpokladem pro získání odškodnění a umožňuje zaměstnavateli adekvátně reagovat. K dalším důležitým krokům patří potvrzení, že dané zranění je skutečně výsledkem pracovního úrazu (formou vypracování záznamu o pracovním úrazu) a následné informování pojišťovny o daném pracovním úraze.

Bolestné po pracovním úrazu představuje finanční náhradu za nemajetkovou újmu způsobenou tělesným a částečně souvisejícím duševním utrpením. Výpočet této náhrady je stanoven nařízením vlády č. 276/2015 Sb., kde každé zranění má přiřazený určitý počet bodů.

V případě více zranění se body sčítají a mohou být přiděleny i za operační zákroky. V roce 2023 má jeden bod hodnotu 393,06 Kč, avšak tato hodnota se bude v budoucnu každý rok měnit.

Přečtěte si rozhovor s naším právníkem k tématu odškodnění pracovních úrazů kliknutím zde.

Posudek o ztížení společenského uplatnění

Příklady odškodnění bolestného

Pro lepší představu uvádíme příklady odškodnění bolestného dle nařízení vlády pro pracovní úraz z roku 2023:

Zlomenina výběžku krčního obratle30 bodů11.792 Kč
Zlomenina hrudní kosti bez posunu40 bodů15.722 Kč
Zlomenina kostrče50 bodů19.653 Kč
Otřes mozku těžký60 bodů23.584 Kč
Poranění podkolenní tepny150 bodů58.959 Kč
Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti250 bodů98.265 Kč
Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem270 bodů106.126 Kč

Jak se počítá bolestné v praxi

Po utrpění pracovního úrazu obvykle následuje tento postup k určení výše bolestného:

Zaměstnavatel poskytne formulář: Po úrazu zraněnému zaměstnavatel poskytne speciální formulář od pojišťovny.

Vyplnění formuláře ošetřujícím lékařem: Ošetřující lékař pak tento formulář vyplní, přičemž určí a zapíše počet bodů odpovídající závažnosti zranění.

Vrácení formuláře zaměstnavateli: Po vyplnění je nutné tento formulář co nejdříve vrátit zpět zaměstnavateli, aby mohl být co nejrychleji zpracován.

Tento proces je navržen tak, aby byl co nejefektivnější a umožňoval rychlé vyplacení odškodnění za bolestné po pracovním úrazu. Ale představuje určité riziko nepřesnosti a nízkého odškodnění, jak popisujeme níže.

Tip od právníka: Věděli jste, že bolestné je možné uplatnit již po prvním lékařském ošetření po úrazu nebo po propuštění z nemocnice? Zraněný nemusí vyčkávat na ukončení své pracovní neschopnosti. Pokud dojde v budoucnu k reoperacím, může se to řešit doplatkem bolestného.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu

Nejčastější chyby při řešení bolestného

Při postupu určení bolestného ošetřujícím lékařem je zásadní zachovat nejvyšší míru přesnosti. Nicméně i přes veškerou péči a odbornost lékařů může docházet k různým nepřesnostem v průběhu tohoto procesu. Tyto nepřesnosti mohou vycházet z různých důvodů – ať už je to kvůli nedostatečným informacím, nedostatečnému proškolení, rychlým hodnocením nebo jednoduše lidským omylům.

Mezi nejčastější chyby, s nimiž se setkáváme ve výpočtech bolestného, patří:

  • Vynechání některého zranění: V některých případech může lékař přehlédnout některá menší, ale stále důležitá zranění, což může významně ovlivnit celkový výpočet.
  • Nedostatečné započtení komplikací léčby nebo náročného způsobu léčení: Základní bolestné tak může být navýšeno.
  • Nezohlednění operačních zákroků: Přehlédnutí bodů relevantních pro tyto zákroky může zkreslit konečné vyčíslení.

Tyto nepřesnosti a chyby mohou mít pro pacienta značné finanční důsledky. Snížené odškodnění nemusí adekvátně odrážet skutečné utrpení a náklady na léčbu.

V naší kanceláři považujeme za nezbytné spoléhat se na expertní názory a služby specializovaných znalců, kteří mají bohaté zkušenosti v oboru vyčíslení bolestného. Díky spolupráci se specializovaným znalcem můžeme našim klientům nabídnout správné a objektivní vyčíslení odškodnění bolestného, které jim skutečně přísluší.

bodové ohodnocení pracovního úrazu 2023

Možnosti kontroly a revize bolestného

V určitých situacích, zejména pokud neexistuje písemná dohoda o odškodnění, může být velmi prospěšné provést podrobnou revizi již vyplaceného odškodnění bolestného. Pokud tato hloubková analýza odhalí chyby, nedostatky nebo nesrovnalosti, stává se uplatnění nároku na doplacení odškodnění klíčovým krokem k získání maximálního odškodnění bolestného.

Obvykle se kontrola a revize řeší při odškodnění trvalých následků pracovního úrazu (odborně ztížení společenského uplatnění).

Strukturovaný proces kontroly a revize odškodnění za pracovní úraz může vypadat následovně:

  • Konzultace a předběžné posouzení: Kontaktujte nás se všemi dostupnými informacemi týkajícími se vašeho případu. Nabízíme první konzultaci bezplatně, což nám umožní získat přehled o situaci a určit další postup.
  • Analýza případu: Pokud to okolnosti dovolují, provádíme důkladné zhodnocení vyplaceného odškodnění.
  • Spolupráce s odborným znalcem: K důkladnému vyčíslení odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění využijeme služeb renomovaného znalce v oblasti zdravotnictví.
  • Vymáhání odškodnění: Jakmile máme k dispozici podrobný výpočet, přistoupíme k právním krokům k vymáhání odškodnění.

Tip od právníka: K získání co nejvyššího odškodnění bolestného anebo ztížení společenského uplatnění je klíčový správný bodový výpočet.

jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu

Právní pomoc poškozeným

Naše právní kancelář je specializuje na odškodnění pracovních úrazů. Nezávazně nás kontaktujte ke konzultaci, kterou poskytujeme zdarma.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.