Bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022

Jak na správně bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022 se dozvíte v článku.

Právo na odškodnění pracovního úrazu

Jak na bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022? V případě, že zaměstnanci vznikne v souvislosti s výkonem povolání pracovní úraz, pak poškozený často řešení odškodnění bolestného a trvalých zdravotních následků (ztížení společenského uplatnění). K těmto náhradám se vztahuje pojem bodového ohodnocení pracovního úrazu.

Bolestné a ztížení společenského uplatnění po pracovním úraze

Právo na odškodnění bolestného je základní náhradou pro poškozené zaměstnance pracovním úrazem. V rámci bodového ohodnocení pracovního úrazu se za bolest se považuje jakékoliv tělesné i duševní strádání způsobené škodou na zdraví poškozeného zaměstnance. Ztížení společenského uplatnění lze jednoduše chápat jako trvalé a nepříznivé poškození zdraví, které bylo způsobeno pracovním úrazem. Ztížení společenského uplatnění = trvalé následky pracovního úrazu.

Odškodnění pracovního úrazu

Bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022

Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění je v roce 2022 prováděno na základě bodového ohodnocení uvedeného v nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Hodnota jednoho bodu je 250,- Kč. Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že ošetřující lékař určí bodové ohodnocení zranění nebo trvalého následku a určený počet bodů se vynásobí hodnotou jednoho bodu.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022 doporučujeme přenechat specializovanému znalci.

AKTULIZACE: v roce 2023 nastalo zvýšení hodnoty bodu, která se bude každý rok měnit. V roce 2023 je například hodnota jednoho bodu 393,06 Kč.

Jak na odškodnění bolestného

Bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022 z hlediska bolestného se v praxi realizuje nejčastěji v několika krocích:

 1. Zaměstnavatel předá zaměstnanci formulář s instrukcí, aby dokument předal svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění;
 2. Zaměstnanec předá formulář svému ošetřujícímu lékaři a ten jej vyplní;
 3. Formulář je zaměstnancem předán zaměstnavateli nebo je zaslán přímo na pojišťovnu zaměstnavatele;
 4. Zaměstnanec obdrží odškodnění bolesti.

Tento postup se bohužel často neobejde bez chyb ve výpočtech. S těmito chybami se v naší praxi běžně setkáváme:

 • Ošetřující lékař opomene uvést některou položku zranění bolestného dle nařízení vlády;
 • Ošetřující lékař neuvede v případě splnění podmínek zvýšení základního odškodnění bolestného;
 • Ošetřující lékař nezahrne do ohodnocení bolestného body za operační zákroky.

Tyto chyby, kterých se dopouští ošetřující lékaři ve formuláři pojišťovny, mohou poškozeného připravit o nemalé částky odškodnění. Zcela zbytečně vedou ke krácení odškodnění za bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022.

Ke správnému výpočtu odškodnění proto doporučujeme využít specializované znalce z oboru zdravotnictví. Pro naše klienty vždy zajišťujeme znalecký posudek našeho spolupracujícího znalce, aby k výše uvedeným vadám nedocházelo a klient vždy obdržel maximální výši odškodnění.

Bolestné lze řešit již po prvotním ošetření nebo po propuštění z prvotní hospitalizace. Není proto nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti poškozeného zaměstnance (jak často zaměstnavatelé svým poškozeným zaměstnancům tvrdí).

Příklady odškodnění bolestného dle nařízení vlády:

 • Těžký otřes mozku 60 bodů = 15 000,- Kč;
 • Vymknutí ramenního kloubu 50 bodů = 12 500,- Kč;
 • Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem 270 bodů = 67 500,- Kč.
bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022

Jak na odškodnění ztížení společenského uplatnění

V rámci bodového ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022 pro uplatnění náhrady za ztížení společenského uplatnění je v praxi postupováno podobně jako u bolestného.

Opět se ale často setkáváme s následujícími chybami:

 • Ošetřující lékař opomene uvést některou položku trvalého následku dle nařízení vlády;
 • Ošetřující lékař nesprávně klasifikuje stupeň trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby pak vedou k poskytnutí nižšího odškodnění trvalých následků pracovního úrazu pro poškozeného zaměstnance. Aby se tak nedělo, tak i pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění zajišťujeme pro naše klienty znalecký posudek.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu pro ztížení společenského uplatnění se řeší obvykle rok poté, kdy k pracovnímu úrazu došlo. Pokud však pojišťovna zaměstnavatele oddaluje odškodnění trvalých následků i více než dva roky od pracovního úrazu pro neustálení zdravotního stavu, doporučujeme obezřetný přístup, jelikož již v některých případech po třech letech od pracovního úrazu může nastat riziko promlčení tohoto odškodnění.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění dle nařízení vlády:

 • Ztráta jedné ledviny 1 000 bodů = 250 000,- Kč;
 • Lehký stupeň omezení pohyblivosti zápěstí u dominantní ruky 400 bodů = 100 000,- Kč;
 • Porucha úchopové funkce ukazováku u dominantní ruky 800 bodů = 200.000,- Kč.

Právní pomoc: Bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022

Odškodnění a bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2022 je naše specializace. Konzultace a posouzení vašeho případu je zdarma. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na rychlé vyřízení s pojišťovnou zaměstnavatele.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.