Trvalé následky pracovního úrazu. Jak na výpočet odškodnění?

Otázka, jak správně uplatnit trvalé následky pracovního úrazu, rezonuje v myšlenkách poškozenému zaměstnanci. V tomto článku se rychle dozvíte, jak na výpočet odškodnění.
trvalé následky pracovního úrazu

Trvalé následky pracovního úrazu

Trvalé následky pracovního úrazu jsou odborně označeny jako ztížení společenského uplatnění. Tento pojem je upraven zákoníkem práce a nařízením vlády č. 276/2015 Sb. Ztížení společenského uplatnění lze chápat jako trvalé a nepříznivé poškození zdraví, které bylo způsobeno pracovním úrazem.

Kdy žádat odškodnění?

Trvalé následky po pracovním úrazu lze žádat obvykle v případě utrpěného pracovního úrazu, kdy nevzniká právo zaměstnavatele se zcela zprostit odpovědnosti za pracovní úraz (např. když zaměstnanec porušil BOZP při pracovním úraze a toto porušení bylo jediným důvodem pro vznik škody). Odškodnění trvalých následků pracovního úrazu se zpravidla provádí až rok poté, kdy došlo k pracovnímu úrazu. Jinými slovy zdravotní stav poškozeného je již díky léčbě relativně ustálen.

Jak na výpočet odškodnění

Výpočet ztížení společenského uplatnění je realizován na základě bodového hodnocení trvalých následků dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu se stanoví tak, že ošetřující lékař určí bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění a určený počet bodů násobí hodnotou jednoho bodu, přičemž hodnota jednoho bodu činí 250,- Kč. V případě, že pracovní úraz způsobil více poškození zdraví, hodnotí se ztížení společenského uplatnění pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

Pro úplnou představu uvádíme několik konkrétních příkladů trvalých následků pracovních úrazů a jejich bodového hodnocení:

 • Ztráta jednoho ušního boltce má hodnotu 420 bodů = 105.000,- Kč;
 • Ztráta koncového článku na palci u dominantní ruky má hodnotu 900 bodů = 225.000,- Kč;
 • Úplná ztuhlost loketního kloubu u dominantní ruky má hodnotu 1 000 bodů = 250.000,- Kč;
 • Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně u nedominantní ruky má hodnotu 300 bodů = 75.000,- Kč.

AKTULIZACE: v roce 2023 nastalo zvýšení hodnoty bodu, která se bude každý rok měnit. V roce 2023 je například hodnota jednoho bodu 393,06 Kč.

trvalé následky pracovního úrazu

Kde a jak uplatnit?

V praxi odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu probíhá obvykle následovně:

 • Přibližně rok od pracovního úrazu obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele formulář pojišťovny pro ošetřujícího lékaře k bodovému hodnocení ztížení společenského uplatnění;
 • Zaměstnanec předá formulář k vyplnění svému ošetřujícímu lékaři;
 • Ošetřující lékař provede na formulář pojišťovny zaměstnavatele bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění;
 • Zaměstnanec předá zpět zaměstnavateli vyplněný formulář;
 • Zaměstnanec obdrží odškodnění ztížení společenského uplatnění od pojišťovny zaměstnavatele.

Na co si dát pozor?

V naší praxi se v rámci odškodnění trvalých následků pracovního úrazu často setkáváme s těmito chybami:

 • Opomenutí ošetřujícím lékařem některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
 • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby ve výpočtech vedou ke zbytečnému krácení odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu.

Ke správnému výpočtu odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu proto doporučujeme využít specializované znalce z oboru zdravotnictví. Pro naše klienty vždy zajišťujeme znalecký posudek našeho spolupracujícího znalce, aby k výše uvedeným vadám nedocházelo a klient vždy obdržel maximální výši odškodnění.

Specializovaní právníci pro řešení odškodnění trvalých následků – JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Kontrola výše odškodnění

Většina našich klientů se na nás obrací ve dvou situacích:

 • Poškozený zaměstnanec nedostal od svého zaměstnavatele ani jeho pojišťovny žádný dokument s informací o odškodnění trvalých následků pracovního úrazu, ale již obdržel odškodnění bolestného a ušlého výdělku. Pro takového klienta provedeme bezplatné posouzení, zda lze v jeho konkrétním případě žádat odškodnění ztížení společenského uplatnění (trvalé následky). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění je obvykle podstatně vyšší než je odškodnění bolestného při pracovním úrazu. Pokud je možné žádat ztížení společenského uplatnění, provedeme také kontrolu a revizi již vyplaceného odškodnění bolestného a uplatníme doplatek odškodnění bolestného společně se ztížením společenského uplatnění.
 • Poškozený zaměstnanec již obdržel odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění od pojišťovny zaměstnavatele, ale není si jistý výší plnění, a tak má zájem o kontrolu a revizi odškodnění. Pro takového klienta provedeme bezplatné posouzení, zda je v jeho konkrétním případě možné žádat doplatek bolestného a doplatek ztížení společenského uplatnění. Klientovi pomůžeme s vymožením doplatku odškodnění.   

Konzultace zdarma s právníkem

Řešíte trvalé následky pracovního úrazu? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Specializujeme se na odškodnění pracovních úrazů a konzultaci pro oběti pracovních úrazů poskytujeme vždy zdarma. Konzultaci lze vyřešit telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.