Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Utrpěli jste pracovní úraz a řešíte odškodnění trvalých zdravotních následků? Budete potřebovat bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění.
bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Co je bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu?

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění představuje odškodnění trvalých následků pracovního úrazu. Ztížení společenského uplatnění je trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného zaměstnance v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Zjednodušeně: ztížení společenského uplatnění = trvalé následky pracovního úrazu.

bodové hodnocení úrazu

Jak na bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění při řešení odškodnění trvalých následků pracovního úrazu se vypočte dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které obsahuje výpočtový mechanismus pro odškodnění této náhrady. Konkrétní bodové hodnocení se nachází v příloze č. 3 tohoto nařízení.

Trvalému následku pracovního úrazu je stanoven určitý počet bodů. Hodnota jednoho bodu je 250,- Kč (AKTULIZACE: v roce 2023 nastalo zvýšení hodnoty bodu, která se bude každý rok měnit. V roce 2023 je například hodnota jednoho bodu 393,06 Kč)

Příklady bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění dle nařízení vlády:

 • Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu 500 bodů = 125.000,- Kč;
 • Ztráta jedné ledviny 1000 bodů = 250.000,- Kč;
 • Porucha úchopové funkce ukazováku u dominantní ruky 800 bodů = 200.000,- Kč;
 • Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně 1200 bodů = 300.000,- Kč;
 • Úplná ztráta pronace a supinace nohy 1000 bodů = 250.000,- Kč.

Pokud pracovní úraz způsobil trvalý následek u více částí těla, tak se položky sčítají.

Zásadní „roli“ při odškodnění trvalých následků pracovního úrazů má pojišťovna zaměstnavatele, která fakticky vyplácí ztížení společenského uplatnění.

bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Jak se řeší odškodnění v praxi

Trvalé následky poškozeného zaměstnance se řeší zpravidla rok od pracovního úrazu. Často za situace, kdy je již odškodněn ušlý výdělek, bolestné a náklady léčení.

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění je obvykle v praxi následující:

 • Zaměstnavatel předá zaměstnanci formulář pojišťovny s instrukcí, aby formulář předal ošetřujícímu lékaři k vyplnění;
 • Ošetřující lékař zaměstnance vyplní formulář a provede bodový výpočet ztížení společenského uplatnění;
 • Zaměstnanec předá zpět vyplněný formulář zaměstnavateli nebo zasílá přímo na pojišťovnu zaměstnavatele;
 • Zaměstnanec obdrží odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Postup je poměrně jednoduchý, ale zaměstnanec má obtížnou pozici ke kontrole, zda je správně provedeno bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění.

Krácení odškodnění ztížení společenského uplatnění

Z naší odškodňovací praxe poškozených zaměstnanců vyplývá, že v některých případech nastanou při výpočtu tyto chyby:

 • Opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
 • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby pak vedou ke zbytečnému krácení odškodnění trvalých následků pracovního úrazu.

Pro naše klienty v pozici poškozených zaměstnanců pracovním úrazem proto bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění vždy zajišťujeme prostřednictvím výpočtu naším spolupracujícím znalcem, abychom měli k dispozici správný výpočet odškodnění trvalých následků pracovního úrazu.

Právní pomoc online pro poškozené zaměstnance

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění představuje zpravidla vyšší odškodnění než bolestné při pracovním úraze.

Velká část našich klientů se na nás obrací v těchto případech:

 • Nedostali od zaměstnavatele ani jeho pojišťovny žádnou informaci o odškodnění trvalých následků pracovního úrazu a již obdrželi odškodnění bolestného a ušlého výdělku. Pro tyto klienty provedeme bezplatné posouzení, zda lze u nich žádat ztížení společenského uplatnění. Pokud lze, tak provedeme také kontrolu a revizi již vyplaceného bolestného a uplatníme doplatek odškodnění bolestného společně se ztížením společenského uplatnění;
 • Již obdrželi odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění od pojišťovny zaměstnavatele a mají zájem o kontrolu a revizi odškodnění. Pro tyto klienty provedeme bezplatné posouzení, zda lze u nich žádat doplatek bolestného a doplatek ztížení společenského uplatnění a následně jim pomůžeme s vymožením doplatku odškodnění.

Příběh z praxe:

Petr utrpěl vážný pracovní úraz s trvalými následky. Petr postupoval v součinnosti s pojišťovnou zaměstnavatele a nechal vyplnit svého ošetřujícího lékaře formuláře na hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. Jakmile obdržel odškodnění, rozhodnul se nás oslovit ke kontrole. Po provedené revizi jsme dospěli k názoru, že výpočty nejsou správné, a proto jsme zajistili znalecký posudek na správný výpočet odškodnění a úspěšně mimosoudně vymohli doplatek bolestného a za trvalé následky pracovního úrazu.

Konzultace s právníkem

Řešíte bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění? Odškodnění pracovního úrazu je naše specializace. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na rychlé vyřízení s pojišťovnou zaměstnavatele. Konzultace zdarma.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.