Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu

Utrpěli jste pracovní úraz a zajímáte se o možnosti odškodnění? Poradíme, jak na získání finanční kompenzace.
co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu?

Právo na odškodnění pracovního úrazu

Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu je častá otázka poškozených zaměstnanců. Zákoník práce stanovuje, že pracovní úraz je náhlé poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli působením vnějších faktorů při plnění pracovních úkolů nebo v bezprostřední souvislosti s ním.

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, je jeho povinností informovat o tom neprodleně nadřízeného. V případě kdy úraz způsobí pracovní neschopnost delší než 3 dny, musí zaměstnavatel o události vyhotovit záznam o úrazu, a to do 5 pracovních dnů. Záznam o pracovním úraze je komplexní informací o všech okolnostech pracovního úrazu. Jedno vyhotovení záznamu obdrží poškozený zaměstnanec.

Je nepodstatné k právu na odškodnění pracovního úrazu, zda je zaměstnanec zaměstnán na hlavní pracovní poměr nebo na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Odškodnění pracovního úrazu lze žádat také po ukončení pracovního poměru. Není rozhodující k uplatnění odškodnění, zda pracovní poměr stále trvá nebo byl například po pracovní neschopnosti ukončen. Zásadní je, že se stal pracovní úraz zaměstnanci v době, kdy byl zaměstnán u zaměstnavatele.

odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru

Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu

Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu? Zásadní pozici při odškodnění pracovního úrazu má pojišťovna zaměstnavatele, která de facto proplácí odškodnění.

U poškozených zaměstnanců pracovním úrazem se nejčastěji setkáváme s odškodňováním těchto náhrad:

Je nutné u každého poškozeného zaměstnance správně posoudit jeho případ a zvážit, jaké náhrady lze uplatnit k odškodnění.

Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu bylo zodpovězeno. Dále se zaměříme na některé konkrétní náhrady.

Bolestné u pracovního úrazu

Tato náhrada vzniká obvykle u všech zranění pracovního úrazu. Výpočet bolestného u pracovního úrazu se stanovuje dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Zmíněné nařízení vlády stanoví pro každé konkrétní zranění počet bodů. V případě, že poškozený utrpí vícero různých zranění, pak se body sčítají. Z nařízení dále vyplývá, že jeden bod je ve výši 250,- Kč.

Pro lepší představu předkládáme příklad ohodnocení jednotlivých zranění:

  • Poranění zrakového nervu                         150 bodů x 250,- Kč                       37.500,- Kč
  • Podvrtnutí krční páteře                               20 bodů x 250,- Kč                         5.000,- Kč

Samostatně se hodnotí také operační zákroky. Pakliže dojde ke komplikacím u některého zranění, může dojít k navýšení odškodnění.

AKTUALIZACE: Od roku 2023 se hodnota bodu každý rok mění a je vyšší než 250,- Kč za bod. Například v roce 2023 je hodnota jednoho bodu bolesti ve výši 393,06 Kč.

co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu?

Ušlý výdělek a náklady spojené s léčením

Jednou z dalších náhrad je odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Částka se rovná rozdílu mezi průměrným výdělkem a dávkami z nemocenského pojištění. Nedohodnou-li se strany jinak, je zaměstnavatel povinen vyplácet tuto náhradu pravidelně jednou měsíčně.

Náklady spojené s léčením v sobě zahrnují odškodňování nákladů cestovného do lékařských zařízení, pečování o poškozeného blízkou osobou nebo také nákladů vynaložených za léky a pomůcky, které byly zraněnému účelné při zotavování. Zásadní je, aby poškozený předložil veškeré daňové doklady, seznam cest k lékaři, lékařské zprávy a další potřebné podklady, které prokáží formy léčení pracovního úrazu.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu

Trvalé následky pracovního úrazu

Odborně trvalé následky označujeme jako ztížení společenského uplatnění a chápeme je jako přetrvávající potíže, ať už fyzické či psychické, které byly způsobeny pracovním úrazem. Omezují poškozeného v každodenním životě, a to při uspokojování svých potřeb – životních, vzdělávacích, pracovních či sociálních.

Pro výpočet musíme opět nahlédnout do nařízení vlády č. 276/2015 Sb., kdy bodové ohodnocení trvalých následků je odlišné od bolestného a zpravidla je vyšší. Nicméně hodnota jednoho bodu zůstává na částce 250,- Kč.

Příklad:

  • Deformace nosu                                                       400 bodů x 250,- Kč = 100.000 Kč
  • Poúrazové omezení hybnosti páteře – lehké           200 bodů x 250,- Kč = 50.000 Kč
  • Ztráta hlasu                                                               3000 bodů x 250,- Kč = 750.000 Kč

Trvalé následky se obvykle řeší po jednom roce od pracovního úrazu, tedy v období, kdy už je zdravotní stav poškozeného relativně ustálen.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu je tedy komplexní otázka, která vyžaduje kombinaci právních a lékařských znalostí.

AKTUALIZACE: Od roku 2023 se hodnota bodu každý rok mění a je vyšší než 250,- Kč za bod. Například v roce 2023 je hodnota jednoho bodu ztížení společenského uplatnění ve výši 393,06 Kč.

Právní pomoc poškozeným

Proces odškodnění pracovního úrazu je naší specializací, proto pokud řešíte otázku co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu, můžete se na nás obrátit ke konzultaci zdarma. Naším cílem je vyřešit odškodnění mimosoudně a rychle s důrazem na komunikaci s pojišťovnou zaměstnavatele.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.