Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu

Řešíte pracovní úraz a právo na finanční kompenzaci? Poradíme, jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu.
jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu

Zajištění záznamu o pracovním úrazu

S dotazem, jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu, je spojeno především zajištění záznamu o pracovním úraze. Poté, co se zaměstnavatel dozví o pracovním úrazu některého ze svých zaměstnanců, je povinen vystavit záznam o pracovním úrazu, když:

 • pracovní neschopnost zaměstnance je delší než tři dny; nebo
 • nastalo usmrcení zaměstnance.

Záznam o pracovním úrazu je zásadním dokumentem, který prokazuje, jak a kdy k úrazu došlo. V záznamu jsou uvedeny informace a okolnosti, které vedly k pracovnímu úrazu.

Od vyrozumění zaměstnavatele o pracovním úrazu začíná běžet lhůta 5 dnů na vyhotovení záznamu. Zaměstnavatel předá záznam o úrazu zraněnému zaměstnanci. Pokud dojde k úmrtí, záznam předá rodině zemřelého. Předání je v obou případech bezplatné a vychází jako právo ze zákoníku práce.

Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu? Pokud jste v pozici poškozeného zaměstnance, pak žádat zaměstnavatele o vydání záznamu o pracovním úrazu.

Trvalé následky po pracovním úrazu

Jaké náhrady lze žádat k odškodnění?

Při odškodňování pracovního úrazu lze žádat řadu náhrad k odškodnění. Zásadní pozici v procesu odškodnění pracovního úrazu má pojišťovna zaměstnavatele, která de facto vyplácí odškodnění poškozenému zaměstnanci.

Přehled náhrad odškodnění pracovního úrazu:

 • Bolestné;
 • Ušlý výdělek a renta;
 • Účelně vynaložené náklady spojené s léčením (náklady cestovného, péče, léčení apod.);
 • Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky po úrazu;
 • V některých případech i věcná škoda

U každého zraněného zaměstnance je nutné jeho případ individuálně posoudit a vymezit, které náhrady a v jaký časový okamžik uplatnit k odškodnění.

Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu? Kromě zajištění záznamu o pracovním úrazu následně žádejte k odškodnění veškeré oprávněné náhrady.

Kdy však žádat konkrétní náhrady k odškodnění?

jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu

Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu

Každá náhrada odškodnění pracovního úrazu se uplatňuje v jiný časový okamžik, kdy se setkáváme s častým omylem a nesprávnou informací, že odškodnění pracovního úrazu lze řešit až po ukončení pracovní neschopnosti poškozeného zaměstnance. Opak je však pravdou a není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti poškozeného k získání některých náhrad pracovního úrazu.

Obecně lze stanovit časový okamžik k žádosti o odškodnění konkrétních náhrad:

 • Bolestné – není nutné čekat na ukončení pracovní neschopnosti, bolestné lze uplatnit již po prvním ošetření lékařem nebo po propuštění z hospitalizace. Případné budoucí reoperace lze řešit jednoduše doplatkem bolestného;
 • Ušlý výdělek – nejčastěji se tato náhrada uplatňuje po ukončení pracovní neschopnosti, avšak dle zákoníku práce se má vyplácet každý měsíc, pokud není dohodnut jiný termín výplaty mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem;
 • Náklady cestovného – jedná se cesty do lékařských zařízení, které se obvykle odškodňují po ukončení hlavní léčby nebo za část léčby;
 • Náklady péče – odškodňuje se obvykle po ukončení péče, když je zraněný již soběstačný, jinak po částech;
 • Náklady léčení – po vynaložení nákladů za léky a pomůcky, které zraněný účelně využil při léčbě pracovního úrazu;
 • Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky po úrazu – uplatňují se po relativním ustálení stavu zaměstnance, nejčastěji po 1 roce od úrazu.

Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu? Žádat odškodnění ve správný časový okamžik.

Nevyznáte se ve spleti paragrafů odškodnění pracovního úrazu? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem specializovaným na odškodnění pracovního úrazu.

Proces odškodnění pracovního úrazu

Zejména doporučujeme, aby zaměstnanec byl v procesu odškodňování aktivní a dbal o svá práva. Jak je výše uvedeno, prvním krokem je zajistit si vydání záznamu o úrazu od zaměstnavatele. Po prvotním ošetření lze žádat bolestné.

Po ukončení hlavní léčby lze zpravidla uplatňovat náklady cestovného, péče, léčení. Dále po skončení neschopnosti také ztrátu na ušlém výdělku (správně má však být vyplácena každý měsíc).

Pojišťovna pro vyřízení odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění poskytuje zraněným zaměstnancům formuláře, aby je nechali vyplnit svým ošetřujícím lékařem. Nicméně tento postup nedoporučujeme, protože se opakovaně setkáváme s chybami ve výpočtech.

Pro naše klienty zajišťujeme správné hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění prostřednictvím našeho spolupracujícího znalce z oboru zdravotnictví, abychom měli jistotu o správnosti výše požadovaného odškodnění.

Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu? Zajistit správné výpočty odškodnění, aby nenastalo zbytečné krácení finanční kompenzace pro poškozeného zaměstnance.

co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu?

Právní pomoc poškozeným

Utrpěli jste pracovní úraz a nevíte, jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu? Nezávazně nás kontaktujte. Konzultace je zdarma. Následnou právní pomoc poskytujeme tak, že odměna je hrazena až při vymožení odškodnění. Pokud nic nevymůžeme, nehradíte nám žádnou odměnu.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.