Kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění?

Kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění je častá otázka poškozených zaměstnanců? Odpověď naleznete v našem článku.
Kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění?

Kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu? Pracovním úrazem se rozumí podle zákoníku práce poškození zdraví zaměstnance, pokud k němu dojde nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. K získání odškodnění pracovního úrazu je zásadní, aby pracovní úraz zaměstnance nenastal následkem výhradního porušení BOZP zaměstnancem. Pracovní úraz je zaměstnanec povinen neprodleně nahlásit nadřízenému a stěžejním důkazem je záznam o pracovním úrazu.

Neřešíte odškodnění pracovního úrazu, ale dopravní nehody? Poradíme, stačí kliknout ZDE.

Kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění?

Pokud vám v souvislosti s utrpěným zraněním při pracovním úrazu přetrvávají i po adekvátní léčbě trvalé následky (zpravidla po jednom roce), máte pak jako poškozený obvykle právo na náhradu ztížení společenského uplatnění. Ztížení společenského uplatnění = trvalé zdravotní následky.

Odpověď na otázku kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu: Obvykle rok od pracovního úrazu, pokud trpíte trvalými zdravotními následky.

co je ztížení společenského uplatnění

Jak probíhá odškodnění v praxi?

S otázkou, kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění, je také spojena otázka, jak probíhá odškodnění této náhrady? Odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů je založeno na bodovém ohodnocení. Postup výpočtu ztížení společenského uplatnění nalezneme v nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které stanoví obecnou úpravu tohoto právního pojmu. Dále v příloze nařízení nalezneme konkrétní položky trvalých následků pracovního úrazu. Každá položka je ohodnocena určitým počtem bodů, přičemž 1 bod má hodnotu 250,- Kč (AKTULIZACE: v roce 2023 nastalo zvýšení hodnoty bodu, která se bude každý rok měnit. V roce 2023 je například hodnota jednoho bodu 393,06 Kč).

Příklady bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění

  • Porušení břišní stěny                                                                               500 bodů = 125.000,- Kč
  • Ztráta jednoho boltce                                                                              420 bodů = 105.000,- Kč
  • Úplná ztuhlost pohyblivosti kyčelního kloubu                                  2 000 bodů = 500.000,- Kč

Zaměstnanec obvykle obdrží od zaměstnavatele formulář pojišťovny, který předá svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění bodů. Ošetřující lékař určí bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění. V případě, že pracovní úraz způsobil více poškození zdraví, hodnotí se ztížení společenského uplatnění pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

Kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění?

Formulář poté zaměstnanec předá zaměstnavateli nebo jej rovnou zasílá pojišťovně zaměstnavatele. Následně poškozený zaměstnanec obdrží nějaké odškodnění ztížení společenského uplatnění.

V naší praxi se v rámci odškodnění trvalých následků pracovního úrazu často setkáváme s následujícími chybami při využití formuláře pojišťovny:

  • Opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
  • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby pak vedou ke zbytečnému krácení odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu pro poškozeného zaměstnance.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce, abychom měli jistotu o správnosti výpočtu odškodnění.

Právní pomoc poškozeným

Řešíte, jak uplatnit trvalé následky pracovního úrazu? Odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu je naše specializace. Jsme právníci pro oblast odškodnění pracovních úrazů. Nabízíme individuální přístup a odborné řešení případu. Úvodní konzultace a posouzení možností odškodnění je zdarma. Klademe důraz na mimosoudní vymožení odškodnění.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.