Jak se počítá ztížení společenského uplatnění

Stal se vám pracovní úraz a trpíte trvalými následky? Nevíte, jak se počítá ztížení společenského uplatnění? V našem článku vám vysvětlíme, jak se provádí výpočet.
Jak se počítá ztížení společenského uplatnění

Co je ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu

Jak se počítá ztížení společenského uplatnění? Pokud se zaměstnanec při práci zraní a utrpí zranění, která zapříčiní trvalou újmu na zdraví, jedná se o vážnou situaci. Důsledkem takového úrazu je často dlouhodobé a nezvratné poškození zdraví, které má negativní vliv na možnost pracovat, osobně se rozvíjet a účastnit se běžných společenských aktivit. Míra trvalého poškození se hodnotí s ohledem na omezení nejen v pracovní sféře, ale i v každodenním životě.

Trvalé následky po pracovním úrazu zasahují do mnoha aspektů života zraněného, včetně fyzického zdraví, psychického stavu a emoční pohody. To vše ovlivňuje jeho každodenní fungování a pracovní schopnosti. Trvalé následky úrazu se odborně nazývají ztížení společenského uplatnění a jsou právně uznávanou kategorií, která umožňuje poškozeným zaměstnancům získat finanční odškodnění.

Odškodnění pracovního úrazu 2024

Jak se počítá ztížení společenského uplatnění

Odškodnění ztížení společenského uplatnění je založeno na bodovém ohodnocení. K výpočtu se v případě pracovního úrazu používá nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Hodnocení trvalých následků je založeno na tom, že ošetřující lékař bodově ohodnotí zdravotní omezení zraněného zaměstnance a určený počet bodů vynásobí hodnotou jednoho bodu. V minulosti byla stanovena hodnota jednoho bodu na fixní částku 250,- Kč, avšak v roce 2023 došlo k pozitivní změně. Hodnota jednoho bodu je nyní nastavena jako 1 % průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, které časově předchází pracovnímu úrazu.

V roce 2024 je hodnota jednoho bodu 424,27 Kč.

Při bodovém hodnocení se posuzuje závažnost újmy na zdraví. Ohodnocení se provádí zhruba jeden rok od úrazu, kdy dojde k ustálení zdravotního stavu zaměstnance.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění představuje často nejvyšší formu náhrady, kterou je možné za pracovní úraz získat.

Jak se počítá ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu? Prostřednictvím bodového výpočtu nařízení vlády, takže je zcela zásadní mít k dispozici správný výpočet bodů za trvalé následky pracovního úrazu. Přenechejte tedy výpočet odškodnění pracovního úrazu specializovanému znalci.

Příklady ztížení společenského uplatnění

Níže naleznete tabulku, ve které jsou uvedeny konkrétní příklady typických trvalých následků z roku 2024, které byly způsobeny pracovními úrazy.

Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu40 bodů16.971,- Kč
Lehké omezení hybnosti páteře200 bodů84.854,- Kč
Deformace víček340 bodů144.252,- Kč
Ztráta čichu1 000 bodů424.270 ,- Kč
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu – úplná ztuhlost2 000 bodů848.540,- Kč
Ztráta ruky v zápěstí (dominantní ruka)2 400 bodů1.018.248,- Kč
Jak se počítá ztížení společenského uplatnění

Na co si dát pozor

Důležitou roli při odškodňování ztížení společenského uplatnění hraje lékařský posudek. U ztížení společenského uplatnění se lékařský posudek vydává zpravidla až po jednom roce od úrazu. Ke správnému výpočtu odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu doporučujeme využít specializované znalce z oboru zdravotnictví.

V naší odškodňovací praxi se totiž setkáváme s tím, že když je ohodnocení ztížení společenského uplatnění prováděno ošetřujícím lékařem, dochází často k chybám ve výpočtech. Ošetřující lékaři mnohdy opomíjí uvést některé položky zranění či nesprávně klasifikují stupeň trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň. Tyto chyby pak vedou ke zbytečnému krácení odškodnění trvalých následků pracovního úrazu.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme znalecký posudek našeho spolupracujícího znalce.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc poškozeným

Zajištění náležitého odškodnění za ztížení společenského uplatnění může být komplikované. Naše advokátní kancelář se specializuje na odškodňování pracovních úrazu.

Naše služby poskytujeme za podíl z vymožené částky. To znamená, že pokud se nám nepodaří získat pro vás odškodnění, nic nám neplatíte. Kontaktujte nás a my vám rádi poskytneme další informace a odpovíme na vaše dotazy týkající se odškodnění za trvalé následky úrazu. Komunikovat s námi můžete telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo osobně v naší advokátní kanceláři (po domluvě termínu).

Prvotní konzultace případu je zdarma.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.