Jak uplatnit trvalé následky po pracovním úraze

V našem článku se dozvíte, kdy a jak uplatnit trvalé následky po pracovním úraze. Vysvětlíme princip bodového ohodnocení úrazů a typické chyby při výpočtech.
Jak uplatnit trvalé následky po pracovním úraze

V našem článku se dozvíte, kdy a jak uplatnit trvalé následky po pracovním úraze. Vysvětlíme princip bodového ohodnocení úrazů a typické chyby při výpočtech.

Trvalé následky = ztížení společenského uplatnění

Jestliže při výkonu práce došlo k pracovním úrazu, který způsobil takové zranění zaměstnance, které zanechalo trvalé následky, jedná se o situaci, kdy bylo poškozenému ztíženo jeho společenské uplatnění. Trvalé následky úrazu představují dlouhodobé a nevratné změny zdravotního stavu, které negativně ovlivňují schopnost pracovat, realizovat se v osobním životě a zapojovat se do běžných společenských aktivit. Rozsah trvalých následků se posuzuje z hlediska omezení pracovní schopnosti i běžného fungování v osobním a společenském životě.

Trvalé následky pracovního úrazu mají podstatný dopad na život postiženého zaměstnance. Patří sem fyzické, psychické i emoční obtíže, které ovlivňují každodenní fungování, a to nejen v profesní sféře. Ztížení společenského uplatnění je právně uznávanou kategorií, která umožňuje poškozeným získat finanční odškodnění.

Podívejte se na video s naším právníkem Mgr. Radkem Novotným, ve kterém vysvětluje postup, jak uplatnit trvalé následky po pracovním úraze.

Jak uplatnit trvalé následky po pracovním úraze

Jak uplatnit trvalé následky po pracovním úraze? Vyhledáním, řešením a uplatnění náhrady s názvem ztížení společenského uplatnění.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění se řeší obvykle po relativní stabilizaci zdravotního stavu, tedy když je již jasné, že úraz bude mít trvalý a negativní charakter. Standardně se počká zhruba jeden rok od úrazu, než dojde k relativnímu ustálení trvalých následků. Teprve poté lze definitivně vyhodnotit rozsah trvalých následků a určit míru ztížení společenského uplatnění pro účely odškodnění.

Odškodnění pracovního úrazu 2024

Jak se počítá ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění lze tedy chápat jako trvalé a nepříznivé důsledky pracovního úrazu, které zasahují do běžného života zraněného zaměstnance. Tyto potíže mohou ovlivnit sociální život, práci nebo další každodenní činnosti. Zraněný zaměstnanec může obvykle jeden rok po úraze zažádat o odškodnění ztížení společenského uplatnění, pokud má stále trvalé zdravotní problémy.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění představuje často nejvyšší formu náhrady, kterou je možné za pracovní úraz získat. Výše odškodnění se určuje pomocí bodového systému. Každé zranění či typ trvalého poškození má přidělený určitý počet bodů. K ohodnocení úrazů slouží vládní nařízení č. 276/2015 Sb. Daný počet bodů se pak přepočítává na peněžitou částku podle tzv. hodnoty bodu.

V roce 2023 došlo k významné změně, kdy byla upravena hodnota bodu. Zatímco od roku 2015 byla hodnota bodu fixní a činila pouze 250 Kč, od roku 2023 je hodnota jednoho bodu nastavena jako 1 % průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, které časově předchází pracovnímu úrazu. V předešlém roce činila hodnota jednoho bodu 393,06 Kč, v roce 2024 je hodnota bodu 424,27 Kč.

Příklady odškodnění trvalých následků

Pro představu uvádíme tabulku s příklady běžných trvalých následků pracovních úrazů a jejich bodovým ohodnocením i odškodněním při použití hodnoty bodu 424,27 Kč pro úrazy, které se staly v roce 2024:

Ztráta jednoho boltce420 bodů178.193,- Kč
Ztráta sleziny600 bodů254.562,- Kč
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu – těžkého stupně800 bodů339.416,- Kč
Poúrazová epilepsie podle druhu, závažnosti a frekvence záchvatů500 – 1000 bodů212.135,- Kč – 424.270,- Kč
Ztráta palce u dominantní ruky1400 bodů593.978,- Kč
Obrna sedacího nervu podle tíže900 – 1800 bodů381.843,- Kč – 763.686 – Kč
Jak uplatnit trvalé následky po pracovním úraze
Jak uplatnit trvalé následky po pracovním úraze

Formulář pojišťovny x znalecký posudek

Když se někomu stane pracovní úraz, znamená to pro něj často nejen nepříjemnou situaci z pohledu léčby zranění, ale také proces získání spravedlivého odškodnění bývá často náročný a plný různých komplikací.

Poškozený ve většině případů dostane od zaměstnavatele formulář jeho pojišťovny, který by měl sloužit jako ta nejjednodušší cesta k získání odškodnění. Formulář má vyplnit ošetřující lékař zraněného zaměstnance. Jenže pozor – tento formulář bývá velmi často vyplněn neúplně, nepřesně nebo dokonce chybně. To pak vede k podhodnocení nároků a výrazně nižšímu odškodnění, než na jaké má zaměstnanec ze zákona nárok.

Bohužel ošetřující lékař daného zaměstnance většinou nebývá dostatečně vyškolen v oblasti výpočtů odškodnění za nemajetkovou újmu na zdraví. Proto se velmi snadno dopouští zásadních chyb ve stanovení správné výše bodového ohodnocení jednotlivých trvalých následků.

Typické chyby vznikají na několika úrovních:

  • Nezahrnutí všech relevantních položek trvalých následků, které jsou uvedeny ve vládním nařízení;
  • Chybné zařazení konkrétního trvalého následku do kategorie míry postižení – tedy např. od lehkého po těžký stupeň;
  • Nesprávné přiřazení bodové hodnoty danému trvalému následku; a
  • Použití neplatné hodnoty jednoho bodu pro výpočet odškodnění.

Taková pochybení pak mohou výrazně snížit výslednou vyplacenou částku odškodnění za trvalé následky, o kterou přijde poškozený zaměstnanec. Z těchto důvodů důrazně doporučujeme využít služby znalce, který je specializovaný na odškodnění pracovních úrazů a trvalých následků. Takový odborník dokáže velmi přesně stanovit bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro každý konkrétní případ. Tím se minimalizuje riziko chybného výpočtu a zajistí se tak zraněnému zaměstnanci odškodnění v plné výši, která mu ze zákona náleží.

V naší advokátní kanceláři proto standardně pro všechny klienty zajišťujeme zpracování znaleckého posudku k bodovému ohodnocení ztížení společenského uplatnění od externího specialisty – znalce. Tím maximalizujeme nároky našich klientů a jejich šanci získat plné a spravedlivé odškodnění za utrpěný pracovní úraz. S ohledem na sociální situaci poškozených zaměstnanců tento posudek také hradíme a jeho náklad odečteme až z vymoženého odškodnění.

Právní pomoc poškozeným

Získání plného odškodnění trvalých následků může být oříšek. Naše advokátní kancelář se specializuje na odškodnění ztížení společenského uplatnění po pracovním úrazu. Celý proces zařídíme za vás. Nejprve s vámi probereme váš případ a zdarma vyhodnotíme vaše možnosti na odškodnění. Pokud máte nárok, připravíme podklady pro výpočet bodového ohodnocení a uplatníme u pojišťovny vašeho zaměstnavatele.

Naše služby poskytujeme za podíl z vymožené částky, bez úspěchu klient neplatí. Pokud tedy neuspějeme a nezískáme pro vás odškodnění, neplatíte nám nic. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poskytneme bližší informace a odpovíme na vaše dotazy ohledně odškodnění trvalých následků pracovního úrazu.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.