Jaké náhrady škody náleží zaměstnanci v případě pracovního úrazu

Odškodnění pracovního úrazu a jaké náhrady lze žádat k finanční kompenzaci? Poradíme v tomto článku.
Jaké náhrady škody náleží zaměstnanci v případě pracovního úrazu

Pracovní úrazy jsou bohužel neodmyslitelnou součástí rizik, která mohou zaměstnance potkat v rámci jejich povolání. Jaké náhrady škody náleží zaměstnanci v případě pracovního úrazu?

Pracovní úraz

Pracovní úraz je definován zákoníkem práce jako poškození zdraví zaměstnance způsobené krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších sil. Tato definice je klíčová pro určení, zda má zaměstnanec nárok na odškodnění.

Jestliže dojde k takovému incidentu, zaměstnanec je povinen informovat svého zaměstnavatele o pracovním úrazu bez zbytečného odkladu. V případě, že pracovní neschopnost vzniklá v důsledku pracovního úrazu přetrvává déle než tři dny, musí zaměstnavatel vystavit záznam o pracovním úrazu. Ten je následně předán zaměstnanci a slouží jako důležitý důkaz při uplatňování odškodňování pracovního úrazu.

Právo na odškodnění je zachováno bez ohledu na formu pracovního poměru (hlavní pracovní poměr nebo práce na dohodu o pracovní činnosti, či dohodu o provedení práce) a platí i v situaci, kdy zaměstnanec utrpí pracovní úraz a následně ukončí pracovní poměr.

Bolestné u pracovních úrazů

Pojišťovna zaměstnavatele je klíčový hráč

Každý zaměstnavatel má povinnost být pojištěn proti škodám, které vzniknou pracovním úrazem. V případě, že dojde k pracovnímu úrazu, je odškodnění hrazeno právě z tohoto pojištění. Po oznámení úrazu nadřízenému je na zaměstnavateli, aby úraz potvrdil jako pracovní a informoval o něm svou pojišťovnu.

V praxi se však někdy objevují komplikace jako neshody mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou ohledně uznání úrazu jako pracovního, či spory o míru spoluodpovědnosti zaměstnance za vzniklou škodu.

Podívejte se také na video s naším právníkem Mgr. Radkem Novotným, a to k tématu odškodnění pracovního úrazu:

Jaké náhrady škody náleží zaměstnanci v případě pracovního úrazu

Jaké náhrady škody náleží zaměstnanci v případě pracovního úrazu:

  • Bolestné: Slouží k odškodnění fyzické a částečně psychické bolesti, kterou zaměstnanec utrpěl v důsledku úrazu.
  • Ušlý výdělek a renta: V případě, že je zaměstnanec neschopen pracovat, má nárok na kompenzaci ušlých příjmů a v některých případech i na rentu.
  • Náklady spojené s léčením: Náklady spojené s léčením zahrnují vše od nákladů na dopravu k lékaři, až po výdaje na léky a zdravotní pomůcky. Pro jejich úspěšné uplatnění je často nutné předložit daňové doklady, čestná prohlášení nebo jiné dokumenty, které potvrzují, že tyto náklady skutečně vznikly v souvislosti s léčbou a účelně.
  • Ztížení společenského uplatnění: Tento typ náhrady je uplatňován, pokud má úraz trvalé následky omezující zaměstnance v jeho každodenním životě a společenském uplatnění.
  • Věcná škoda: V některých případech je možné uplatnit i náhradu za věcnou škodu, pokud byl v důsledku úrazu poškozen osobní majetek zaměstnance.

Je důležité zdůraznit, že každý případ je nutno posoudit individuálně tak, aby bylo jasné, které typy náhrad a v jakém rozsahu mohou být uplatněny u konkrétního poškozeného zaměstnance.

bodové ohodnocení pracovního úrazu 2023

Bolestné a ztížení společenského uplatnění

Jaké náhrady škody náleží zaměstnanci v případě pracovního úrazu bylo zodpovězeno. Zaměřme se na problematické bolestné a ztížení společenského uplatnění.

Odškodnění za bolestné se vyhodnocuje podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., kde je každé zranění ohodnoceno určitým počtem bodů. Hodnota jednoho bodu je v roce 2023 stanovena na 393,06 Kč. V případě více zranění se body sčítají a celkové bodové ohodnocení může být navýšeno v důsledku operačních zákroků.

V roce 2024 je hodnota bodu ve výši 424,27 Kč.

Příklady odškodnění bolestného v roce 2024:

ZraněníPočet bodůVýše odškodněné
Zhmoždění ramene a paže20 – 308.485,- Kč – 12.728 Kč
Vymknutí kolena má hodnotu5021.214,- Kč
Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na obou stranách20084.854,- Kč

Podobně jako bolestné, tak odškodnění za ztížení společenského uplatnění se hodnotí pomocí bodového systému dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Hodnota jednoho bodu je stejná jako u bolestného, ale počet bodů za trvalá zranění se liší. Odškodnění za ztížení společenského se obvykle uplatňuje jeden rok od pracovního úrazu a ve většině případů představuje nejvyšší odškodnění pracovního úrazu.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění v roce 2024:

ZraněníPočet bodůVýše odškodněné
Ztráta jednoho boltce420178.194,- Kč
Porucha úchopové funkce lehkého stupně500212.135,- Kč
Úplná ztuhlost loketního kloubu u dominantní ruky1 000424.270,- Kč

Nejzásadnější chyby v odškodňování pracovního úrazu

Správný výpočet náhrad za bolest a za ztížení společenského uplatnění je stěžejním prvkem v celém procesu odškodnění pracovního úrazu. Často se však setkáváme s několika zásadními chybami, které mohou vést k nesprávnému odškodnění.

Chyby v odškodnění bolestného.

Zaměstnavatelé často poskytnou svým zaměstnancům formuláře, které by měli vyplnit jejich ošetřující lékaři. Tento postup může být jednoduchý, ale nese určitá rizika. Lékaři, kteří tato hodnocení provádějí, často nemají patřičné školení a výpočty bolestného mohou obsahovat chyby jako:

  • Nezapočítání všech zranění;
  • Nedostatečné zvýšení hodnoty bodů v případě komplikací;
  • Opomenutí bodového hodnocení za operační zákroky.

Chyby v odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Stejně jako u bolestného, i zde se často používají formuláře, které vyplňují lékaři. Při odškodňování ztížení společenského uplatnění se setkáváme s chybami jako:

  • Opomenutí některých zranění;
  • Nesprávná kategorizace zranění (lehké, střední, těžké).

Tyto chyby mohou vést k výrazně nižšímu odškodnění, než na jaké má poškozený nárok. Proto vždy doporučujeme se obracet na specializované znalce, kteří mají potřebnou odbornost a zkušenosti s výpočty těchto náhrad.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce.

Jaké náhrady škody náleží zaměstnanci v případě pracovního úrazu

Právní pomoc poškozeným zaměstnancům

Jaké náhrady škody náleží zaměstnanci v případě pracovního úrazu? Jak vypočítat bolestné nebo trvalé následky? Pokud se vám stal pracovní úraz a cítíte se ztraceni v komplikovaném procesu odškodnění, neváhejte nás kontaktovat. Specializujeme se na odškodnění pracovních úrazů a nabízíme bezplatnou konzultaci, aby vám bylo jasno, jaké jsou vaše možnosti a práva. Ke konzultaci nás můžete nezávazně kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.