Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu

Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky, představují náhradu nemajetkové újmy, kterou je oprávněn obvykle žádat zaměstnanec, který trpí trvalými následky pracovního úrazu.
Bodové ohodnocení pracovního úrazu

Pracovní úraz a jeho odškodnění

Zákoník práce definuje pracovní úraz jako poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat svého nadřízeného. Jestliže je zaměstnanec po utrpění úrazu v pracovní neschopnosti po dobu delší než tři dny, vzniká zaměstnavateli povinnost vyhotovit do pěti pracovních dnů záznam o úrazu.

Odškodnění může žádat zaměstnanec zaměstnaný na hlavní pracovní poměr a také zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

Trvalé následky se uplatňují zpravidla jeden rok po pracovním úrazu. Výpočet trvalých následků je upraven v nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Každému trvalému následku je stanoven určitý počet bodů, které se násobí hodnotou bodu.

Od 1. 1. 2023 došlo ke zvýšení hodnoty jednoho bodu na 393,06 Kč. Tato hodnota bodu se bude každý rok měnit.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění

Orientační příklady odškodnění trvalých následků pracovního úrazu dle nařízení vlády:

Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu lehkého stupně200 bodů78.612 Kč
Poúrazové omezení hybnosti páteře středně těžké300 bodů117.918 Kč
Deformace nosu400 bodů157.224 Kč
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně u nedominantní ruky500 bodů196.530 Kč
Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní středně těžké600 bodů235.836 Kč
Porucha úchopové funkce ukazováku těžšího stupně u nedominantní ruky700 bodů275.142 Kč
Deformace boltce těžkého stupně700 bodů275.142 Kč
Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého stupně800 bodů 314.448 Kč
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně 1200 bodů471.672 Kč
Nedoslýchavost oboustranná – těžkého stupně1600 bodů628.896,- Kč
Porucha řeči centrálního původu po úrazu 2000 bodů786.120,- Kč
Poúrazová hemiplegie5200 bodů2.043.912,- Kč
co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu?

Znalecký posudek pro určení trvalých následků

Pro získání odškodnění trvalých následků většinou předá zaměstnavatel svému zaměstnavateli formulář od pojišťovny pro určení odškodnění. Formulář následně zaměstnanec předá svému lékaři k vyplnění. Ošetřující lékař zaměstnance následně stanoví bodové hodnocení trvalých následků. Vyplněný formulář předá zaměstnanec svému zaměstnavateli a poté získá od pojišťovny nějaké odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Tento postup je obvykle jednoduchý a rychlý, ale má svá úskalí. Ošetřující lékař často nebývá dostatečně vyškolen pro bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění, a proto se ve formulářích opakovaně setkáváme s těmito chybami:

  • opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
  • nesprávné určení stupně trvalého následku na stupnici od lehkého stupně po těžký stupeň následků.

Na základě těchto nepřesností obdrží zaměstnanec nižší odškodnění. Pro získání nejvyššího možného odškodnění doporučujeme využít služeb specializovaného znalce z oboru zdravotnictví, který vypracuje přesný výpočet ztížení společenského uplatnění.

Pokud se zaměstnanec domnívá, že jeho odškodnění nebylo určeno správně a už obdržel odškodnění, je možné kontaktovat znalce, aby vyhotovil revizní posudek. Na základě tohoto znaleckého posudku lze žádat doplatek ztížení společenského uplatnění.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme výpočet ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce. Chápeme složitou finanční situaci poškozeného zaměstnance, a proto náklad posudku jsme připraveni uhradit za poškozeného zaměstnance, kdy tento náklad odečteme až z vymoženého odškodnění.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc poškozeným zaměstnancům

Utrpěli jste pracovní úraz a přetrvávají u vás trvalé následky? Potřebujete odbornou radu, jak získat odškodnění? Pokud řešíte proces odškodnění, můžete se na nás nezávazně obrátit. Konzultace odškodnění trvalých následků je zdarma.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.