Lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Řešíte odškodnění trvalých následků pracovního úrazu? Pak potřebujete lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění. V článku poradíme, jak na získání odškodnění.
lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Trvalé následky pracovního úrazu

Lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění se řeší u pracovního úrazu v případě, že poškozený zaměstnanec trpí trvalými zdravotními následky v souvislosti s utrpěným pracovním úrazem.

Zjednodušeně řečeno ztížení společenského uplatnění je odborný pojem pro náhradu trvalých následků pracovního úrazu.

Pokud tedy řešíte odškodnění trvalých následků pracovního úrazu, pak potřebuje znát a řešit ztížení společenského uplatnění.

Potřebujete lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu? Můžete nás nezávazně kontaktovat ke konzultaci zdarma. Spolupracujeme se zkušenými znalci pro výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Kdy a kde uplatnit ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu se řeší zpravidla rok od úrazu po relativním ustálení zdravotního stavu. Pozor na dlouhodobé neřešení této náhrady pro neustálení zdravotního stavu, aby nenastalo promlčení odškodnění trvalých následků.

Z formálního hlediska se odškodnění ztížení společenského uplatnění řeší se zaměstnavatelem. Fakticky však odškodnění poskytuje pojišťovna zaměstnavatele, u které je pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu při pracovním úraze zaměstnance.

Jak na výpočet odškodnění trvalých následků

Lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu vychází z výpočtu dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Toto nařízení stanovuje pro každý trvalý následek v souvislosti s pracovním úrazem určitý počet bodů, kdy hodnota jednoho bodu v roce 2023 činí částku ve výši 393,06 Kč (dříve byla ve výši 250,- Kč). Počet bodů se následně vynásobí hodnotou bodu a stanoví se odškodnění ztížení společenského uplatnění.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Jedná se však o složitou problematiku, kterou s námi však můžeme konzultovat.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů:

Omezení pohyblivosti ramenního kloubu střed. stupně u dominantní ruky600 bodů235.836,- Kč
Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně700 bodů275.142,- Kč
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně800 bodů314.448,- Kč
Ztráta nohy v hlezenném kloubu2000 bodů786.120,- Kč
Trvalá stomie3000 bodů1.179.180,- Kč

Lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro poškozeného zaměstnance může vypsat:

  • ošetřující lékař poškozeného zaměstnance; nebo
  • specializovaný znalec.

Z naší praxe vyplývá, že pokud zaměstnanec zvolí k vypsání bodů ztížení společenského uplatnění ošetřujícího lékaře, pak často nastávají tyto chyby ve výpočtech:

  • opomenutí některé z položek trvalého následku dle nařízení vlády;
  • nesprávná klasifikace stupně trvalého následku (lehký až těžký stupeň).

Tyto chyby vedou následně ke zbytečnému snížení odškodnění trvalých následků pro poškozeného zaměstnance.

Doporučujeme tedy přenechat výpočet na specializovaném znalci.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce, aby poškozený zaměstnanec získal správný výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění.

lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Kontrola a revize odškodnění

Při řešení odškodnění ztížení společenského uplatnění pro naše klienty obvykle realizujeme také kontrolu správnosti výpočtu již vymoženého odškodnění bolesti. Často je bolestné vypočteno a odškodněno nesprávně a je možné žádat dodatečný doplatek.

V některých případech lze také provést kontrolu správnosti již vymoženého ztížení společenského uplatnění a provést revizi s žádostí o doplatek odškodnění. Tuto kontrolu a revizi je možné řešit, pokud nebyla uzavřena dohoda o narovnání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k náhradě ztížení společenského uplatnění.

Každý případ je individuální a můžete se na nás nezávazně obrátit ke konzultaci, kterou realizujeme zdarma pro poškozené zaměstnance.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc poškozeným

Potřebujete lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu a také zajistit odškodnění této náhrady od pojišťovny zaměstnavatele? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Právní pomoc poškozeným zaměstnancům poskytujeme dle zásady, že pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradíte žádnou odměnu.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.