Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2023

Řešíte trvalé následky pracovního úrazu? Poradíme, jak na odškodnění.
bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2023

Odškodnění pracovního úrazu

Pokud řešíte odškodnění trvalých následků pracovního úrazu, pak potřebujete bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění.

Pracovní úraz je v zákoníku práce vymezen jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Pracovním úrazem se tedy myslí poškození zdraví, ke kterému došlo během plnění pracovních povinností nebo ve spojení s nimi. Za pracovní úraz vzniká zraněnému zaměstnanci právo na odškodnění několika náhrad.

Předně se jedná o bolestné a ztížení společenského uplatnění. Tyto náhrady jsou odškodňovány na základě bodové ohodnocení pracovního úrazu.

co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu?

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2023

Ztížení společenského uplatnění znamená trvalé následky pracovního úrazu, které omezují nebo mění společenské uplatnění zraněného zaměstnance v běžném životě, při uspokojování sociálních, pracovních a životních potřeb. Odškodnění ztížení společenského uplatnění lze žádat obvykle jeden rok po utrpění pracovního úrazu, pokud přetrvávají trvalé následky.

Odškodnění trvalých následků představuje zpravidla nejvyšší vymožené odškodnění pracovního úrazu.

Výše odškodnění ztížení společenského uplatnění neboli trvalých následků se hodnotí pomocí bodů, přičemž každé trvalé poškození zdraví je ohodnoceno rozdílným počtem bodů. Výpočet se řídí nařízením vlády č. 276/2015 Sb.

Počátkem roku 2023 došlo k podstatné změně, kdy nastala úprava hodnoty bodu v rámci bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění, která od roku 2015 byla pevně stanovena na částku 250,- Kč za jeden bod. Od letošního roku je hodnota jednoho bodu stanovena jako 1 % průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, v němž vznikl nárok na odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Hodnota jednoho bodu činí 393,06 Kč v roce 2023.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění v roce 2023:

  • omezená pohyblivost ramenního kloubu středního stupně – 600 bodů = 235.836,- Kč;
  • ztráta jedné ledviny – 1000 bodů = 393.060,- Kč;
  • poškození hlasu (částečná ztráta) – 1400 bodů = 550.284,- Kč.

bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2023

Znalecký posudek jako cesta k nejvyššímu odškodnění

K výpočtu ztížení společenského uplatnění obdrží obvykle poškozený zaměstnanec formulář pojišťovny od svého zaměstnavatele. Pokud si zraněný zaměstnanec nechá vyplnit formulář pojišťovny u svého ošetřujícího lékaře, mohou nastat tyto chyby ve výpočtu:

  • opomenutí některé z položek trvalého následku dle nařízení vlády;
  • nesprávná klasifikace stupně trvalého následku (lehký až těžký stupeň).

Na základě těchto chyb často obdrží zraněný zaměstnanec nižší odškodnění ztížení společenského uplatnění. Bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2023 tak doporučujeme řešit výpočtem od specializovaného znalce, a to zejména u náhrady ztížení společenského uplatnění.

Pro naše klienty vždy zajišťuje bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění prostřednictvím našeho spolupracujícího znalce.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc poškozeným

Utrpěli jste pracovní úraz a nevíte, jestli vám vzniklo právo na odškodnění ztížení společenského uplatnění? Odškodnění pracovních úrazů je naše specializace. Můžete se na nás nezávazně obrátit, konzultaci pro poškozené poskytujeme vždy zdarma. Komunikace je možná telefonicky, e-mailem nebo osobně v naší advokátní kanceláři (po předchozí domluvě termínu).

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.