Nárok na trvalé následky po pracovním úraze

Jak na výpočet odškodnění trvalých následků pracovního úrazu se dozvíte v tomto článku.
Nárok na trvalé následky po pracovním úraze

Nárok na trvalé následky po pracovním úraze

V případě, že zaměstnanec utrpí pracovní úraz, vzniká obvykle právo na odškodnění náhrady nemajetkové újmy na zdraví. Nárok na trvalé následky po pracovním úraze je spojen s pojmem odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Trvalými následky pracovního úrazu je takové poškození zdraví, které omezuje nebo mění společenské uplatnění poškozeného zaměstnance v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Příkladem takového poškození může být bolestivý syndrom zraněné končetiny, který poškozeného limituje při každodenních aktivitách nebo snížení celkové pohyblivosti zejména při zvýšené fyzické námaze jako je chůze do schodů, kopce nebo při sportu.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu

Jak na výpočet odškodnění

Nárok na trvalé následky pracovního úrazu je spojen s výpočtem, který se provádí zpravidla rok od pracovního úrazu, tedy v době kdy je již stav poškozeného zaměstnance možné označit za relativně ustálený. Zaměstnanec zpravidla obdrží od zaměstnavatele formulář pojišťovny k výpočtu trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) s tím, že jej má předat svému ošetřujícímu lékaři, který provede výpočet dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Nařízení vlády obsahuje seznam diagnóz a možných následků zranění. Každému z nich přičítá počet bodů. Úkolem lékaře je sestavit seznam poškození, které zaměstnanec v důsledku úrazu utrpěl. Body se za jednotlivá poškození sčítají a výsledný počet se vynásobí hodnotou jednoho bodu, kterou je 250,- Kč.

Například ztráta horní dominantní končetiny v ramenním kloubu je ohodnocena 4400 body, výpočet se provede vynásobením čísla 4400 hodnotou 250. Výše náhrady ztížení společenského uplatnění, která poškozenému přísluší je pak 1.100.000,-Kč.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění lze přiměřeně navýšit s ohledem na okolnosti konkrétního případu.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Nárok na trvalé následky po pracovním úraze není vždy snadné vypočítat.

AKTULIZACE: v roce 2023 nastalo zvýšení hodnoty bodu, která se bude každý rok měnit. V roce 2023 je například hodnota jednoho bodu 393,06 Kč.

Nárok na trvalé následky po pracovním úraze

Pozor na chyby ve výpočtu odškodnění

Vzhledem k tomu, že ošetřující lékaři bývají zpravidla velice vytížení svou pravidelnou agendou, nezřídka kdy se stane, že ve výpočtu ztížení společenského uplatnění dojde k nechtěným chybám a celková výše náhrady se tak snižuje. Nejčastěji lékař opomene některou z položek trvalého následku nebo nesprávně klasifikuje jeho stupeň na škále od lehkého do těžkého stupně.

Z těchto důvodů je lepší výpočet přenechat specializovanému znalci, který vyhotoví odborný posudek, jenž pak slouží jako podklad k žádosti o tuto náhradu, kterou zaměstnanec uplatní vůči svému zaměstnavateli, respektive jeho pojišťovně.  Tímto znalcem je osoba s lékařským vzděláním a zároveň znalostí předpisů, na základě kterých se náhrady počítají.

Nárok na trvalé následky po pracovním úraze vyžaduje tak často součinnost s odborným znalcem k získání správné výše odškodnění.

Nárok na trvalé následky po pracovním úraze: Právní pomoc

Řešíte, jak uplatnit trvalé následky pracovního úrazu? Odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu je naše specializace. Jsme právníci pro oblast odškodnění pracovních úrazů. Nabízíme individuální přístup a odborné řešení případu. Úvodní konzultace a posouzení možností odškodnění je zdarma. Klademe důraz na mimosoudní vymožení odškodnění.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.