Ztížení společenského uplatnění 2022

Jak na odškodnění trvalých následků pracovního úrazu v letošním roce. Dočtete se v článku.
ztížení společenského uplatnění 2022

Trvalé následky pracovního úrazu

Ztížení společenského uplatnění jsou zjednodušeně trvalé následky a ovlivnění života po pracovním úrazu.

V případech vážných pracovních úrazů se často jedná o vysoké odškodnění. Odškodnění této náhrady je zpravidla vyšší než u bolestného.

Tato náhrada se uplatňuje u poškozených zaměstnanců pracovním úrazem, jejichž zranění je trvalého omezujícího charakteru. Jedná se o trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného zaměstnance v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Trvalé následky po pracovním úrazu

Ztížení společenského uplatnění 2022

Postup výpočtu ztížení společenského uplatnění v roce 2022 nalezneme v nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které stanoví obecnou úpravu tohoto právního pojmu. Dále v příloze č. 3 tohoto nařízení nalezneme konkrétní položky trvalých následků pracovního úrazu.

Odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu se stanoví tak, že ošetřující lékař určí bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění a určený počet bodů násobí hodnotou jednoho bodu, přičemž hodnota jednoho bodu činí 250,- Kč. V případě, že pracovní úraz způsobil více poškození zdraví, hodnotí se ztížení společenského uplatnění pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

Výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění se tedy zásadně neliší od předchozího roku.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

ztížení společenského uplatnění 2022

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění

Ztráta vlasů po skalpaci – úplná                                             800 bodů = 200.000,- Kč

Ztráta chuti                                                                             1000 bodů = 250.000,- Kč

Oboustranná hluchota                                                             až 6000 bodů = 1.500.000,- Kč

Porušení břišní stěny                                                                500 bodů = 125.000,- Kč

Pracovní úraz může způsobit poškození více částí těla. Proto je důležité jednotlivé položky trvalých následků sčítat.

Jak probíhá odškodnění v praxi

Standardní postup řešení ztížení společenského uplatnění je obvykle následující:

  • Zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele formulář, který předá svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění;
  • Formulář poté zaměstnanec předá zaměstnavateli nebo jej rovnou zasílá pojišťovně zaměstnavatele;
  • Následně poškozený zaměstnanec obdrží „nějaké“ odškodnění ztížení společenského uplatnění.

V naší praxi se v rámci odškodnění trvalých následků pracovního úrazu často setkáváme s těmito chybami:

  • Opomenutí ošetřujícím lékařem některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
  • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby ve výpočtech vedou ke zbytečnému krácení odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu.

Ke správnému výpočtu odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu proto doporučujeme využít specializované znalce z oboru zdravotnictví. Pro naše klienty vždy zajišťujeme znalecký posudek našeho spolupracujícího znalce, aby k výše uvedeným vadám nedocházelo a klient vždy obdržel maximální výši odškodnění.

AKTUALIZACE: Od roku 2023 se hodnota bodu každý rok mění a je vyšší než 250,- Kč za bod. Například v roce 2023 je hodnota jednoho bodu ve výši 393,06 Kč.

Mgr. Radek Novotný a JUDr. Zbyněk Drobiš

Právní pomoc online

Odškodnění ztížení společenského uplatnění je naše specializace. Konzultace a posouzení vašeho případu je zdarma. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na rychlé vyřízení s pojišťovnou zaměstnavatele.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.