Odškodnění pracovního úrazu v roce 2023

Utrpěli jste pracovní úraz a přejete si získat odškodnění? Poradíme v článku.
Odškodnění pracovního úrazu 2023

Kdo může žádat odškodnění pracovního úrazu

Zákoník práce vymezuje pracovní úraz jako poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Odškodnění pracovního úrazu vyžaduje splnění této zákonné definice.

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, musí o něm bezodkladně informovat svého zaměstnavatele. Jestliže následkem pracovního úrazu vznikne zaměstnanci pracovní neschopnost v přímé souvislosti s úrazem delší než tři dny, je zaměstnavatel povinen vystavit záznam o pracovním úrazu. Jedno vyhotovení poté předá zraněnému zaměstnanci.

Právo na odškodnění pracovního úrazu nezáleží na tom, zda vykonává zaměstnanec práci na hlavní pracovní poměr nebo pracuje na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce.

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz a následně ukončí pracovní poměr, může žádat odškodnění, přestože již nepracuje u zaměstnavatele.

Trvalé následky po pracovním úrazu

Na jaké druhy náhrad má zaměstnanec právo?

Odškodnění pracovního úrazu může znamenat řešení řady náhrad, a to:

 • bolestné je náhrada nemajetkové újmy, kterou může žádat většinou každý poškozený;
 • ušlý výdělek po dobu trvání pracovní neschopnosti případně renta po skončení pracovní neschopnosti;
 • náklady cestového do zdravotnického zařízení a zpět;
 • náklady léčení (účtenky za léky, fyzioterapii, zdravotnické pomůcky);
 • náklady péče o nesoběstačnou osobu;
 • ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky;
 • věcná škoda.

Poškozenému zaměstnanci obvykle nevznikne právo na odškodnění všech náhrad, kdy každý případ je nutné individuálně posoudit a zjistit, jaké náhrady může zraněný zaměstnanec požadovat.

Bolestné při pracovním úrazu

Výše odškodnění bolestného se hodnotí pomocí bodů. Postup hodnocení je zakotven v nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Každé zranění je hodnoceno určitým počtem bodů dle jeho závažnosti. V roce 2023 je hodnota jednoho bodu 393,06 Kč. Pokud poškozený utrpěl více zranění zároveň, body za zranění se sčítají. Další bodové ohodnocení lze získat za operační zákroky.

Pro představu uvádíme příklady odškodnění bolestného:

 • zlomenina výběžku krčního obratle má hodnotu 30 bodů = 11.792,- Kč;
 • zlomenina kostrče má hodnotu 50 bodů = 19.653,- Kč;
 • poranění podkolenní tepny má hodnotu 150 bodů = 58.959,- Kč.

Odškodnění pracovního úrazu 2023

Ušlý výdělek a pracovní úraz

Ušlý výdělek náleží zaměstnanci za dobu trvání jeho pracovní neschopnosti. Částka se určuje jako rozdíl mezi průměrným výdělkem a dávkami z nemocenského pojištění. Zaměstnavatel je povinen tuto náhradu vyplácet jednou měsíčně, pokud si strany nedohodnou jinak.

Náklady léčení, cestovného a péče

Mezi náklady spojené s péčí o zdraví náleží náklady péče o nesoběstačného zaměstnance, náklady na přepravu do zdravotnického zařízení a zpět, doplatek za léky, fyzioterapii, nákup potřebných zdravotnických pomůcek atd.

Pro úspěšné uplatnění těchto náhrad bývá nezbytné předložení daňových dokladů, čestných prohlášení případně dalších dokumentů, které prokazují, že zaměstnanci vznikl náklad, který souvisel s léčbou jeho zranění.

Ztížení společenského uplatnění

Výše odškodnění ztížení společenského uplatnění neboli trvalých následků se opět jako bolestné hodnotí pomocí bodů. Výpočet se řídí nařízením vlády č. 276/2015 Sb., kdy počet bodů za jednotlivá zranění je odlišný od náhrady bolestného.

Hodnota jednoho bodu činí 393,06 Kč v roce 2023.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění:

 • deformace nosu má hodnotu 400 bodů = 157.224 Kč;
 • ztráta chuti má hodnotu 1000 bodů = 393.060 Kč;
 • ztráta jazyka má hodnotu 2000 bodů = 786.120 Kč.

Trvalé následky omezují nebo mění společenské uplatnění zraněného zaměstnance v běžném životě, při uspokojování sociálních, pracovních a životních potřeb. Ztížení společenského uplatnění se odškodňuje obvykle jeden rok od uplynutí pracovního úrazu.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Jak na správný výpočet odškodnění pracovního úrazu

Pro správné odškodnění pracovního úrazu je zásadní výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění. Z naší právní praxe doporučujeme výpočet těchto náhrad přenechat specializovanému znalci namísto využití formulářů pojišťovny.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme tento posudek ke správnému výpočtu odškodnění.

jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu

Odškodnění pracovního úrazu: Právní pomoc poškozeným

Odškodnění pracovního úrazu může být nepříjemnou a komplikovanou záležitostí. Pokud řešíte odškodnění, můžete se na nás nezávazně obrátit. Odškodnění pracovního úrazu je naší specializací. Nejprve poskytneme konzultaci zdarma k posouzení vašeho případu odškodnění.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.