Odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru

Může poškozený zaměstnanec žádat odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru? Odpověď naleznete v našem článku
odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru a právo na odškodnění

Setkáváme se s dotazy poškozených zaměstnanců pracovním úrazem, zda mohou platně žádat odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru. Poškozený zaměstnanec pracovním úrazem může žádat odškodnění i po skončení poměru. Trvání pracovního poměru není podmínkou pro odškodnění pracovního úrazu. Pozor však na zbytečné otálení s řešením odškodnění s ohledem na promlčecí lhůty.

Odškodnění pracovního úrazu se žádá u zaměstnavatele, kde utrpěl poškozený pracovní úraz.

Odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru

Odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru lze rozdělit na získání těchto náhrad:

Každý případ odškodnění pracovního úrazu je individuální a je nutné stanovit, které náhrady a ve který časový okamžik může uplatnit poškozený zaměstnanec.

odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru

Trvalé následky pracovního úrazu

Trvalé následky pracovního úrazu se hodnotí obvykle rok od pracovního úrazu, kdy již poškozený zaměstnanec nemusí pracovat u stejného zaměstnavatele. Odškodnění trvalých následků pracovního úrazu je i tak možné a řeší se u zaměstnavatele, u kterého utrpěl poškozený pracovní úraz. Z praktického hlediska se odškodnění trvalých následků řeší především s pojišťovnou tohoto zaměstnavatele.

Odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru může představovat také vymáhání odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu. Odborně se jedná o odškodnění ztížení společenského uplatnění. Výpočet této náhrady nemusí být snadný, kdy se setkáváme nejčastěji s těmito chybami ve výpočtech ošetřujícím lékařem na formuláři pojišťovny:

  • Opomenutí ošetřujícím lékařem některých položek trvalých následků;
  • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby ve formuláři zbytečně vedou ke krácení odškodnění ztížení společenského uplatnění pro poškozeného zaměstnance, a proto pro naše klientky vždy zajišťujeme posudek od našeho spolupracujícího znalce k výpočtu odškodnění trvalých následků.

Právní specialisté na odškodnění

Právní pomoc online

Řešíte odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru? Můžete se na nás obrátit. Jsme právníci pro oblast odškodnění. Konzultace případu je zdarma.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.