Jak získat bolestné při pracovním úrazu

Jak na odškodnění bolestného po pracovním úraze. Lze provést kontrolu a doplatek bolestného? Odpovědi se dozvíte v tomto článku.
Bolestné při pracovním úrazu

Pracovní úraz a právo na odškodnění

Bolestné při pracovním úrazu je nejčastěji uplatňovanou náhradou odškodnění poškozeného zaměstnance společně s ušlým výdělkem po dobu pracovní neschopnosti. Pracovní úraz může znamenat pro poškozeného zaměstnance od lehkého zranění typu pohmožděnin, přes zlomeniny až po vážné zranění s trvalými zdravotními následky. Bolestné při pracovním úrazu náleží prakticky při jakémkoliv zranění. Proto doporučujeme poškozeným zaměstnancům, aby hlásili zaměstnavatelům obratem jakékoliv úrazy tak, aby byly řádně zapsány do knihy úrazů a při delší pracovní neschopnosti byl vydán záznam o pracovním úraze. Dodatečné hlášení pracovního úrazu s odstupem několika dnů může způsobit zbytečné komplikace pro vymožení odškodnění pracovního úrazu.

Zaměstnanec nemá právo na odškodnění bolestného v případě, že zaměstnavatel se zcela zprostí své odpovědnosti za pracovní úraz (například v případě porušení BOZP zaměstnancem, kdy porušení BOZP bylo výlučnou příčinou pracovního úrazu).

Krácení odškodnění pracovního úrazu

Bolestné při pracovním úrazu

Bolestné při pracovním úrazu je základní náhradou pro poškozené zaměstnance stanovené zákoníkem práce a nařízením vlády č. 276/2015 Sb.

Bolestí se pro rozumí tělesné a duševní strádání způsobené:

  • poškozením zdraví pracovním úrazem, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, a
  • léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem.

Bolestné při pracovním úrazu se vypočte dle uvedeného nařízení vlády, které obsahuje přílohu jednotlivých zranění při pracovním úraze. Každému zranění jsou stanoveny počty bodů. Hodnota jednoho bodu bolesti je 250,- Kč. Uveďme si na příkladech:

  • otřes mozku lehký má hodnotu 20 bodů, pak základní odškodnění bolestného je 5.000,- Kč,
  • zlomenina hrudní kosti s posunem má hodnotu 80 bodů, pak základní odškodnění bolestného je 20.000,- Kč,
  • vymknutí bederního obratle má hodnotu 150 bodů, pak základní odškodnění bolestného je 37.500,- Kč.

Bolestné při pracovním úraze se tedy řeší především tímto nařízením vlády.

Zaměstnanec utrpí obvykle pracovním úrazem více zranění, a proto se body za veškeré zranění sčítají. Důležité je také vědět, že body se rovněž počítají za operační zákroky. Také je možné navýšení základního bolestného pro komplikace léčby nebo náročný způsob léčení.

K řešení bolestného není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti poškozeného zaměstnance, jak je často tvrzeno zaměstnancům. Bolestné při pracovním úrazu lze spočítat a uplatnit již po prvotním ošetření nebo hospitalizaci.

Bolestné při pracovním úrazu

Postup odškodnění bolestného po pracovním úraze

Bolestné při pracovním úrazu se obvykle řeší následujícím způsobem. K výpočtu bolestného obdrží zaměstnanec formulář pojišťovny zaměstnavatele k vyplnění jeho ošetřujícím lékařem. Tento formulář vrátí po vyplnění zaměstnanec zpět a časem obdrží nějaké odškodnění bolestného.

Z naší právní praxe vyplývá, že v těchto formulářích nejčastěji lékaři poškozených chybují takto:

  • Opomenutí některých položek zranění dle nařízení vlády;
  • Neuvedení zvýšení základního odškodnění bolestného, když jsou splněny podmínky;
  • Nezahrnutí bodů za operační zákroky.

Tyto chyby pak vedou ke zbytečnému krácení odškodnění bolestného.

Z těchto důvodů pro naše klienty vždy provádíme výpočet bolestného prostřednictvím spolupracujícího znalce.

Příklad z praxe:

Milan utrpěl vážný pracovní úraz s trvalými následky. Obrátil se na nás poté, co již skončila jeho pracovní neschopnost a obdržel od pojišťovny zaměstnavatele odškodnění ušlého výdělku a bolestného. Odškodnění bolestného považoval za nízké a chtěl od nás kontrolu. Při řešení odškodnění trvalých následků jsme také provedli revizi bolestného a zajistili  mimosoudně odškodnění jak trvalých následků, tak doplatku bolestného.

Kontrola a revize odškodnění bolestného

Obdrželi jste již odškodnění bolestného a máte pochybnosti o správnosti výpočtu a odškodnění? Bolestné při pracovním úraze lze zkontrolovat a uplatnit doplatek, pokud nebyla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemná dohoda o narovnání. Doplatek odškodnění bolestného se zpravidla řeší předložením nového opravného výpočtu s žádostí o doplatek odškodnění.

Právní specialisté na odškodnění

Právní pomoc online

Odškodnění za bolestné pracovního úrazu je naše specializace. Jsme právníci pro oblast odškodnění pracovních úrazů. Konzultace a posouzení vašeho případu je zdarma. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na rychlé vyřízení s pojišťovnou zaměstnavatele.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.