Trvalé následky po pracovním úrazu. Jak získat co nejvyšší odškodnění?

Trvalé následky po pracovním úraze proplácí pojišťovna zaměstnavatele formou náhrady ztížení společenského uplatnění.
trvalé následky po pracovním úrazu

Trvalé následky po pracovním úrazu mohou zásadně ovlivnit kvalitu života zraněných zaměstnanců i jejich rodin. Zajištění spravedlivého odškodnění je proto klíčové pro zabezpečení budoucnosti a pokrytí všech souvisejících nákladů. V tomto článku se podíváme na to, jak postupovat procesem odškodnění pracovního úrazu a jaké kroky podniknout, aby bylo odškodnění trvalých následků co nejvyšší.

Co jsou to trvale následky po pracovním úrazu

Pokud se při plnění pracovních úkolů stal pracovní úraz, který zanechal u zaměstnance trvalé následky, jedná se o situaci, kde došlo k ztížení jeho společenského uplatnění. Trvalé následky úrazu po pracovním úrazu znamenají dlouhodobé a nezvratné změny ve zdravotním stavu zaměstnance, které negativně ovlivňují jeho schopnost pracovat, osobně se rozvíjet a účastnit se běžných společenských aktivit. Tato omezení se hodnotí nejen ve vztahu k pracovní schopnosti, ale také k běžnému životu v osobní a společenské rovině. De facto se však řeší především správnost bodového výpočtu ztížení společenského uplatnění.

Trvalé následky po pracovním úrazu významně ovlivňují život zaměstnance. Zahrnují fyzické, psychické a emoční problémy, které komplikují každodenní činnosti, a to nejen v pracovním životě. Ztížení společenského uplatnění je právně uznávaná kategorie, která umožňuje postiženým zaměstnancům požadovat finanční kompenzaci.

Zjednodušeně řečeno trvalé následky po pracovním úrazu = ztížení společenského uplatnění.

Podívejte se na video s naším právníkem Mgr. Radkem Novotným k tématu odškodnění trvalých následků pracovního úrazu:

Postup při odškodňování pracovního úrazu

Pracovní úraz je charakterizován jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, které nastane náhlým a krátkodobým působením vnějším vlivům a je přímo spojené s vykonáváním pracovních povinností. Pokud dojde k pracovnímu úrazu, je důležité, aby zaměstnanec neprodleně informoval svého nadřízeného. V případě, že zranění vyžaduje více než tři dny pracovní neschopnosti, zaměstnavatel musí vytvořit oficiální záznam o pracovním úrazu. Tento dokument pak slouží jako klíčový podklad při uplatnění odškodnění pracovního úrazu. Je tedy zásadní, aby si zranění zaměstnanci zajistili kopii záznamu o pracovním úrazu.

Následky pracovního úrazu mohou vést (mimo ztížení společenského uplatnění) k nároku na různé typy odškodnění:

  • Bolestné je vypláceno za fyzickou a částečně emocionální bolest způsobenou úrazem.
  • Cestovné pokrývá náklady na dopravu k lékaři, které jsou nezbytné pro zotavení.
  • Náklady na léčení zahrnují úhrady za léky, zdravotnické pomůcky nebo fyzioterapeutickou péči.
  • Náklady na péči představuje odškodnění pro ty, kteří potřebují po úrazu pomoc druhých.
  • Ušlý výdělek nebo renta jsou vypláceny, pokud úraz zaměstnance vyřadí zaměstnance z pracovního procesu, a to povede k finanční ztrátě.
  • Věcná škoda se týká situací, kdy došlo k poškození osobního majetku zaměstnance v důsledku úrazu.

Každý případ odškodnění pracovního úrazu je však vysoce individuální. Využijte tak konzultaci zdarma s naším právníkem.

trvalé následky po pracovním úrazu

Výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po pracovním úrazu) se určuje na základě bodového systému stanoveného nařízením vlády č. 276/2015 Sb.

Proces hodnocení zahrnuje bodového ohodnocení zdravotního omezení zraněného zaměstnance, přičemž každý bod má přidělenou hodnotu. Do roku 2023 byla hodnota jednoho bodu pevně nastavena na 250,- Kč. V roce 2023 však došlo k významné změně a hodnota jednoho bodu byla nově stanovena jako 1 % průměrné mzdy z prvních tří čtvrtletí roku předcházejícího úrazu.

Pro rok 2024 byla hodnota bodu určena na 424,27 Kč.

Trvalé následky po pracovním úrazu se řeší tedy bodovým výpočtem.

Bodové hodnocení je klíčové pro posouzení závažnosti zdravotního postižení a obvykle se provádí přibližně rok po úrazu, kdy se zaměstnancův zdravotní stav stabilizuje. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění často představuje nejvýznamnější finanční kompenzaci, kterou lze za pracovní úraz obdržet.

Výpočet odškodnění pro trvalé následky po pracovním úrazu je zásadní a vyžaduje odbornou znalost bodového ohodnocení. Pro správné určení výše odškodnění doporučujeme obrátit se na specializovaného znalce, který se této problematice věnuje.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme výpočet na trvalé následky po pracovním úrazu od našeho spolupracujícího znalce.

bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2023

Znalecký posudek pro odškodnění

Správný výpočet za trvalé následky po pracovním úrazu je klíčový a vyžaduje spolupráci se specializovaným znalcem z oblasti zdravotnictví. Tito odborníci pečlivě vyhodnocují jednotlivé následky úrazu, aby bylo zajištěno adekvátní odškodnění všech zdravotních problémů postiženého. Naše advokátní kancelář vždy volí spolupráci se zkušenými znalci tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná kvalita posudků a tím pádem i co nejvyšší odškodnění.

Bohužel se ve své praxi často setkáváme s případy, kdy pojišťovna prostřednictvím zaměstnavatele předloží zaměstnanci formulář, který si nechá vyplnit u svého ošetřujícího lékaře. Tito lékaři však často nejsou dostatečně proškoleni v bodovém hodnocení ztížení společenského uplatnění a mohou tak nesprávně hodnotit zdravotní stav zaměstnance.

Nejčastěji dochází k těmto problémům:

  1. Opomenutí některých položek trvalých následků, jak jsou definovány nařízením vlády.
  2. Nesprávné určení stupně trvalého následku na stupnici od lehkého po těžký.

Tyto chyby vedou k neadekvátnímu odškodnění zaměstnance pro trvalé následky po pracovním úrazu.

Pokud je trvalý následek nesprávně ohodnocen, má zaměstnanec stále právo na doplatek odškodnění, pokud není případ promlčen nebo nebyla uzavřena dohoda o narovnání. V takových případech doporučujeme vyhotovení revizního posudku, aby byl od pojišťovny zaměstnavatele doplacen rozdíl vzniklý původním a chybným hodnocením.

Konkrétní příklady odškodnění za trvalé následky po pracovním úraze v roce 2024:

Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu40 bodů16.971,- Kč
Porušení průchodnosti slzných cest v oblasti horního víčka100 bodů42.427,- Kč
Chybné postavení řas (trichiasa)200 bodů84.854,- Kč
Zkrácení jedné dolní končetiny o 2- 4 cm200 bodů84.854,- Kč
Chronický atrofický zánět sliznice nosní400 bodů169.708,- Kč
Porušení funkce zažívacích orgánů lehkého stupně400 bodů169.708,- Kč
Porucha úchopové funkce palce lehkého stupně u nedominantní ruky500 bodů212.135,- Kč
Traumatické postižení trojklanného nervu500 – 700 bodů212.135,- Kč
Pištěl jícnu600 bodů254.562,- Kč
Pakloub vřetenní kosti u dominantní ruky700 bodů296.989,- Kč
Deformity stehenní kosti800 bodů339.416,- Kč
Obrna sedacího nervu podle tíže900 – 1800 bodů381.843,- Kč
Ztráta čichu1.000 bodů424.270,- Kč
Ztráta jedné ledviny1.000 bodů424.270,- Kč
Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu – těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při běžné zátěži)1.000 bodů424.270,- Kč
Ztráta palce včetně záprstní kosti u dominantní ruky1.400 bodů593.978,- Kč
Nedoslýchavost oboustranná  těžkého stupně (včetně opěrkového syndromu – Whiplash)1.600 bodů678.832,- Kč
Ztráta ruky v zápěstí u nedominantní ruky2.200 bodů933.394,- Kč
Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze2.400 bodů1.018.248,- Kč
Poškození hlasu úplná ztráta (afonie)3.000 bodů1.272.810,- Kč
JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc zraněným zaměstnancům

Zajistit si co nejvyšší odškodnění za trvalé následky po pracovním úrazu může být poměrně složité. Naše advokátní kancelář se specializuje na odškodnění v důsledku pracovních úrazů. Kontaktujte nás a rádi vám poskytneme více informací a zodpovíme vaše dotazy ohledně odškodnění za trvalé následky úrazu. Komunikovat s námi můžete telefonicky, e-mailem nebo osobně v naší kanceláři po předchozí domluvě.

První konzultace je samozřejmě bezplatná.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.