Trvalé následky po pracovním úrazu a právo na odškodnění

V tomto článku se rychle dozvíte, jak na odškodnění trvalých následků po pracovním úrazu.
Trvalé následky po pracovním úrazu

Pracovní úraz a právo na odškodnění

Trvalé následky po pracovním úrazu lze žádat v případě utrpěného pracovního úrazu, kdy nevzniká právo zaměstnavatele se zcela zprostit za pracovní úraz.

Trvalé následky po pracovním úrazu z hlediska odškodnění pracovního úrazu se odborně označují jako ztížení společenského uplatnění.

Právní základ pro odškodnění trvalých následků pracovního úrazu vychází především ze zákoníku práce a nařízení vlády č. 276/2015 Sb. (konkrétně přílohy č. 3 tohoto nařízení vlády).

odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru

Trvalé následky po pracovním úrazu

Ztížením společenského uplatnění se rozumí trvalé poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se určí podle počtu bodů poškození zdraví uvedeného v příloze č. 3 nařízení vlády, které je s ním povahou, rozsahem, prognózou poškození zdraví, anatomickými a funkčními omezeními a jejich dopadem na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného a jeho další uplatnění v životě nejvíce srovnatelné.

Pokud pracovní úraz způsobil více poškození zdraví, hodnotí se ztížení společenského uplatnění pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

Hodnota jednoho bodu je 250,- Kč (AKTULIZACE: v roce 2023 nastalo zvýšení hodnoty bodu, která se bude každý rok měnit. V roce 2023 je například hodnota jednoho bodu 393,06 Kč)

Pro přehlednost příklady odškodnění za trvalé následky po pracovním úrazu:

 • Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně u nedominantní ruky 500 bodů = 125.000,- Kč;
 • Porucha úchopové funkce ukazováku u dominantní ruky 800 bodů = 200.000,- Kč;
 • Ztráta palce (koncového článku u dominantní ruky) 900 bodů = 225.000,- Kč;
 • Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně 1200 bodů = 300.000,- Kč;
 • Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně 1600 bodů = 400.000,- Kč.

Trvalé následky po pracovním úrazu

Odškodnění trvalých následků v praxi

V praxi odškodnění ztížení společenského uplatnění probíhá obvykle následovně:

 • přibližně rok od pracovního úrazu obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele formulář pojišťovny pro ošetřujícího lékaře k bodovému hodnocení ztížení společenského uplatnění;
 • zaměstnanec předá formulář k vyplnění svému ošetřujícímu lékaři;
 • ošetřující lékař provede na formulář pojišťovny zaměstnavatele bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění;
 • zaměstnanec předá zpět zaměstnavateli vyplněný formulář;
 • zaměstnanec obdrží odškodnění ztížení společenského uplatnění od pojišťovny zaměstnavatele.

Tento systém odškodnění za trvalé následky po pracovním úrazu je poměrně jednoduchý, ale zaměstnanec má pouze omezené možnosti k ověření správnosti bodového výpočtu odškodnění.

Ve výpočtech na formuláře pojišťovny zaměstnavatele se setkáváme s těmito chybami:

 • Opomenutí ošetřujícím lékařem některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
 • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby ve formuláři zbytečně vedou ke krácení odškodnění ztížení společenského uplatnění pro poškozeného zaměstnance, a proto pro naše klientky vždy zajišťujeme posudek od našeho spolupracujícího znalce k výpočtu odškodnění trvalých následků.

bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Jak na doplatek odškodnění trvalých následků

Pro naše klienty poškozené pracovním úrazem řešíme odškodnění za trvalé následky po pracovním úrazu, a to zejména v těchto situacích:

 1. Nedostali od zaměstnavatele ani jeho pojišťovny žádnou informaci o odškodnění trvalých následků pracovního úrazu a již obdrželi odškodnění bolestného ušlého výdělku. Pro tyto klienty provedeme bezplatné posouzení, zda lze u nich žádat ztížení společenského uplatnění. Pokud lze, tak provedeme také kontrolu a revizi již vyplaceného bolestného a uplatníme doplatek odškodnění bolestného společně se ztížením společenského uplatnění.
 2. Již obdrželi odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění od pojišťovny zaměstnavatele a mají zájem o kontrolu a revizi odškodnění. Pro tyto klienty provedeme bezplatné posouzení, zda lze u nich žádat doplatek bolestného a doplatek ztížení společenského uplatnění a následně jim pomůžeme s vymožením doplatku odškodnění.

Příběh z praxe:

Milan utrpěl vážný pracovní úraz s trvalými následky. Obrátil se na nás poté, co již skončila jeho pracovní neschopnost a obdržel od pojišťovny zaměstnavatele odškodnění ušlého výdělku a bolestného. Při řešení odškodnění trvalých následků jsme také provedli kontrolu odškodnění již poskytnutého bolestného a dospěli k závěru o chybách v předešlém výpočtu. Pro Milana jsme nakonec vymohli mimosoudně jak odškodnění ztížení společenského uplatnění, tak doplatek odškodnění bolestného.

Právní specialisté na odškodnění

Právní pomoc online: Trvalé následky po pracovním úrazu

Odškodnění pracovního úrazu je naše specializace. Konzultace a posouzení vašeho případu je zdarma. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na rychlé vyřízení s pojišťovnou zaměstnavatele.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.