Pracovní úraz: Výpočet ztížení společenského uplatnění

Výpočet ztížení společenského uplatnění se řeší při odškodnění trvalých následků pracovního úrazu. Jak na výpočet poradíme v článku.
výpočet ztížení společenského uplatnění

Pracovní úraz a trvalé následky

Utrpěli jste pracovní úraz a řešíte výpočet ztížení společenského uplatnění? Odškodnění pracovního úrazu zahrnuje řešení řady náhrad od bolestného, přes ušlý výdělek, náklady léčení, cestovného, nákladů péče až po řešení a výpočet ztížení společenského uplatnění. Tato náhrada je řešena obvykle až jako poslední. Na odškodnění má zaměstnanec obvykle právo po pracovním úraze, vyjma případů, kdy se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti za úraz (například za situace, kdy zaměstnanec porušil BOZP a porušení BOZP bylo výlučnou příčinou pracovní úrazu). V případě neuznání pracovního úrazu nebo krácení odškodnění pracovního úrazu doporučujeme konzultovat s advokátem k posouzení oprávněnosti takového postupu zaměstnavatele.

Odškodnění pracovního úrazu

Co je ztížení společenského uplatnění?

Ztížení společenského uplatnění je odborný pojem dle zákoníku práce a zjednodušeně řečeno se jedná o odškodnění trvalých následků pracovního úrazu. Ztížení společenského uplatnění = trvalé následky pracovního úrazu.

Ztížení společenského uplatnění je stanoveno zákoníkem práce a nařízením vlády č. 276/2015 Sb., kdy se jedná z odborného hlediska o trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného zaměstnance v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

V praxi se však hovoří o odškodnění trvalých následků pracovního úrazu, když se řeší výpočet ztížení společenského uplatnění.


Výpočet ztížení společenského uplatnění po pracovním úraze

Výpočet ztížení společenského uplatnění po pracovním úraze stanovuje nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Když si uvedené nařízení vyhledáte, pak obsahuje zejména několika příloh, které obsahují jednotlivé typy zranění/trvalých následků a k nim jsou přiřazeny body. 1 bod má hodnotu 250,- Kč. Výpočet ztížení společenského uplatnění je vymezen v příloze č. 3 nařízení vlády.

Níže uvádíme několik příkladů pro výpočet ztížení společenského uplatnění dle nařízení vlády. Pokud jsou dva sloupce bodů, pak se liší bodování dle dominantní a nedominantní končetiny (pravák ca levák). Nezapomeňte, že hodnota jednoho bodu je 250,- Kč.


Omezení pohyblivosti zápěstí
8.33– těžkého stupně až ztuhnutí500600
8.34– středního stupně400500
8.35– lehkého stupně300400
Omezení pohyblivosti zápěstí od 75.000,- Kč do 150.000,- Kč

Porucha úchopové funkce ukazováku
8.54– těžkého stupně700800
8.55– středního stupně500600
8.56– lehkého stupně300400
Porucha úchopové funkce ukazováku od 75.000,- Kč do 200.000,- Kč
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu
9.13– úplná ztuhlost1600
9.14– omezení pohyblivosti těžkého stupně1600
9.15– středního stupně1200
9.16– lehkého stupně800
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu od 200.000,- Kč do 400.000,- Kč
výpočet ztížení společenského uplatnění


Pozor na chyby ve výpočtech

Výpočet ztížení společenského uplatnění v praxi vypadá tak, že zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele formulář k řešení této náhrady, který má vyplnit jeho ošetřující lékař. Vyplněný formulář pak slouží k odškodnění od pojišťovny zaměstnavatele.

Bohužel se setkáváme v těchto výpočtech od ošetřujících lékařů s následujícími chybami:

  • Opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
  • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby pak vedou k nižšímu odškodnění pro poškozené zaměstnance. Jaké je řešení? Výpočet ztížení společenského uplatnění přenechat specializovanému znalci z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení imateriální újmy na zdraví.

Příklad z praxe:

Petr utrpěl vážný pracovní úraz s trvalými následky. Petr postupoval v součinnosti s pojišťovnou zaměstnavatele a nechal vyplnit svého ošetřujícího lékaře formuláře na hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. Jakmile obdržel odškodnění, rozhodnul se nás oslovit ke kontrole. Po provedené revizi jsme dospěli k názoru, že výpočty nejsou správné, a proto jsme zajistili znalecký posudek na správný výpočet odškodnění a úspěšně mimosoudně vymohli doplatek bolestného a za trvalé následky pracovního úrazu.

Právní specialisté na odškodnění

Právní pomoc: Výpočet ztížení společenského uplatnění

Odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu je naše specializace. Jsme právníci pro oblast odškodnění pracovních úrazů. Konzultace a posouzení vašeho případu je zdarma. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na rychlé vyřízení s pojišťovnou zaměstnavatele.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.