Ztížení společenského uplatnění v roce 2023 aneb trvalé následky pracovního úrazu

Řešíte odškodnění trvalých následků pracovního úrazu? Pak potřebujete informace k náhradě ztížení společenského uplatnění. Více se dozvíte v článku.
Nárok na trvalé následky po pracovním úraze

Odškodnění pracovního úrazu

Pracovní úraz definuje zákoník práce jako poškození zdraví zaměstnance nebo smrt zaměstnance, pokud k němu dojde nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu představuje odborný pojem pro náhradu za trvalé zdravotní následky pracovního úrazu.

Zaměstnanci obvykle vznikne po pracovním úrazu právo na odškodnění, a to například těchto náhrad:

Zaměstnanec má právo na odškodnění ztížení společenského uplatnění, pokud u něj přetrvávají trvalé následky i po adekvátní léčbě (zpravidla po jednom roce od utrpění pracovního úrazu). Trvalé následky lze chápat jako poškození zdraví, které je relativně ustálené povahy a má nepříznivý vliv na uplatnění zaměstnance v jeho životě a ve společnosti.

co je ztížení společenského uplatnění

Jak na výpočet ztížení společenského uplatnění

Výši odškodnění ztížení společenského uplatnění upravuje nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Nařízení vlády stanoví každému zranění a trvalému následku určitý počet bodů.

Hodnota jednoho bodu je v letošním roce 393,06 Kč.

Pro představu uvádíme příklady odškodnění trvalých následků:

  • deformace očních víček               340 bodů = 133.640,- Kč;
  • poškození břišní stěny                  500 bodů = 196.530,- Kč;
  • ztráta jedné ledviny                      1000 bodů = 393.060,- Kč.

Pozor na chyby ve výpočtu

Pro výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění obvykle obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele formulář pojišťovny pro výpočet trvalých následků, který následně předá svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění. Formulář s výpočtem trvalých následků poté zaměstnanec předá svému zaměstnavateli nebo přímo pojišťovně zaměstnavatele.

Tento postup příliš nedoporučujeme, protože se v praxi setkáváme s těmito chybami ve výpočtu:

  • opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
  • nesprávná klasifikace stupně trvalého následku (lehký až těžký stupeň).

Ošetřující lékař poškozeného zaměstnance obvykle není dostatečně vyškolen pro výpočet ztížení společenského uplatnění, kdy následkem těchto chyb obdrží poškozený nižší odškodnění, než na které měl právo. Pro přesný výpočet doporučujeme využít specializovaného znalce z oboru zdravotnictví, který vyhotoví znalecký posudek.

Pro naše klienty tento posudek vždy obstaráváme od našeho spolupracujícího znalce.

ztížení společenského uplatnění 2023

Nález Ústavního soudu: Odškodnění za pracovní úraz

Ústavní soud se nedávno ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 2925/20 zabýval odškodněním pracovních úrazů. Na základě dvojkolejnosti právní úpravy je poškozeným ve stejných situacích vyplácena odlišná výše odškodnění. Výše finanční náhrady se liší u zaměstnance a u běžného občana (například, když utrpěl dopravní nehodu). Zaměstnanec obdrží za své zranění jiné odškodnění ztížení společenského uplatnění než osoba, která utrpěla zranění v rámci běžného občanského života.

Rozdíl mezi výší odškodnění vzniká na základě jiné právní úpravy. Odškodnění za pracovní úrazy je vypláceno na základě zákoníku práce a nařízení vlády č. 276/2015 Sb., zatímco náhrada na zdraví nepracovního úrazu je zakotvena především v občanském zákoníku a výpočet se řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Ústavní soud stanovil, že zaměstnanec nemůže za pracovní úraz obdržet nižší částku ztížení společenského uplatnění než jiná fyzická osoba ve srovnatelné situaci, jejíž nárok by byl odškodněn podle občanského zákoníku a Metodiky Nejvyššího soudu.

Bohužel v praxi je vymáhání vyššího odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví poměrně komplikované, kdy je nutné často podstoupit soudní spor k získání vyššího odškodnění.

K úspěšnému odškodnění trvalých následků pracovního úrazu mimosoudně dle výpočtového mechanismu nařízení vlády je podstatné mít správný bodový výpočet této náhrady.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Ztížení společenského uplatnění: Právní pomoc

Utrpěli jste pracovní úraz a nevíte, jestli vám vzniklo právo na odškodnění ztížení společenského uplatnění? Odškodnění pracovních úrazů je naše specializace. Můžete se na nás nezávazně obrátit, konzultaci pro poškozené poskytujeme vždy zdarma. Komunikace je možná telefonicky, e-mailem nebo osobně v naší advokátní kanceláři (po předchozí domluvě termínu).

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.