Posudek o ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu

Posudek o ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu řeší zaměstnanec, když potřebuje odškodnit trvalé následky. Poradíme, jak se řeší odškodnění této náhrady.
Posudek o ztížení společenského uplatnění

Odškodnění pracovního úrazu

V případě, že zaměstnanec utrpí pracovní úraz a přetrvávají po roční léčbě trvalé následky, pak má často právo na odškodnění ztížení společenského uplatnění. Z praktického hlediska pro řešení odškodnění trvalých následků pracovního úrazu potřebuje zaměstnanec zajistit posudek o ztížení společenského uplatnění.

Trvalé následky, odborně řečeno ztížení společenského uplatnění, jsou následky na zdraví, které trvale a nepříznivě ovlivňují každodenní život poškozeného. Tyto následky zaměstnance ovlivňují samozřejmě z pohledu fyzického, ale také psychického. Představují omezení zejména při uspokojování životních, vzdělávacích, pracovních a sociálních potřeb člověka.

Posudek o ztížení společenského uplatnění

Jak vypočítat ztížení společenského uplatnění?

V současné době se pro výpočet ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu využívá metoda bodového ohodnocení v souladu s nařízením vlády č. 276/2015 Sb.

Při výpočtu ztížení společenského uplatnění se vychází z bodového výpočtu trvalého následku, který je násoben hodnotou 250,- Kč za jeden bod (v roce 2023 nastalo zvýšení hodnoty bodu, která se bude každý rok měnit. V roce 2023 je například hodnota jednoho bodu 393,06 Kč).

Posudek o ztížení společenského uplatnění se vypracovává zpravidla až po roce od pracovního úrazu, kdy je zdravotní stav poškozeného relativně ustálen. Okamžik ustálení je důležitý pro běh promlčecí lhůty.

Pro lepší představu předkládáme výpočet a nastínění jednotlivých položek, které vycházejí z nařízení vlády:

  • Deformace nosu                                                       400 bodů x 250,- Kč = 100.000 Kč
  • Poúrazové omezení hybnosti páteře – lehké           200 bodů x 250,- Kč = 50.000 Kč
  • Ztráta hlasu                                                               3000 bodů x 250,- Kč = 750.000 Kč

V praxi obdrží poškozený zaměstnanec obvykle formulář pojišťovny zaměstnavatele k výpočtu ztížení společenského uplatnění, který má odevzdat k vyplnění svému ošetřujícímu lékaři. Tento formulář je následně odevzdán zpět zaměstnavateli, resp. pojišťovně a zaměstnanec obdrží nějaké odškodnění ztížení společenského uplatnění. Takto vyplněný formulář je považován za posudek o ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu.

Tento postup nedoporučujeme, protože z naší odškodňovací praxe poškozených zaměstnanců vyplývá, že v některých případech nastanou při výpočtu na formulář tyto chyby:

  • opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
  • nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby pak vedou ke zbytečnému krácení odškodnění trvalých následků pracovního úrazu.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

AKTUALIZACE: Od roku 2023 se hodnota bodu každý rok mění a je vyšší než 250,- Kč za bod. Například v roce 2023 je hodnota jednoho bodu ve výši 393,06 Kč.

Posudek o ztížení společenského uplatnění

Jak na správný výpočet odškodnění

Ke správnému odškodnění trvalých následků pracovního úrazu (ztížení společenského uplatnění) je zásadní správný výpočet této náhrady.

Důležitým prvkem na cestě k úspěšnému odškodnění trvalých následků je kvalitní lékařský posudek.

Pro naše klienty tak vždy zajišťujeme posudek o ztížení společenského uplatnění nikoliv na formulář pojišťovny, ale od našeho spolupracujícího znalce. Využitím specializovaného znalce máme garanci správnosti bodového výpočtu odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění?

Posudek o ztížení společenského uplatnění

Potřebujete posudek o ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu? Odškodnění pracovního úrazu je naše specializace. Konzultace a posouzení vašeho případu je zdarma. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na rychlé vyřízení s pojišťovnou zaměstnavatele.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.