Bodové ohodnocení pracovního úrazu 2021

Utrpěli jste pracovní úraz a řešíte bodové ohodnocení bolestného nebo trvalých následků? Poradíme v článku.
Bodové ohodnocení pracovního úrazu

Co je bodové ohodnocení pracovního úrazu?

Bodové ohodnocení pracovního úrazu se řeší při odškodnění bolestného a trvalých následků pracovního úrazu (ztížení společenského uplatnění). Zranění při pracovním úrazu, ať se jedná o menší zranění typu pohmožděnin, přes zlomeniny až po vážné pracovní úrazy typu amputací, zakládá zpravidla právo na odškodnění bolestného a v případě trvalých následků také ztížení společenského uplatnění. Jaké je bodové ohodnocení pracovního úrazu v letošním roce?

V roce 2021 se řeší bodové ohodnocení pracovního úrazu srovnatelně jako v minulém roce, a to prostřednictvím výpočtu bodů dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Toto nařízení vlády obsahuje bodové ohodnocení bolestného i ztížení společenského uplatnění. Hodnota jednoho bodu je 250,- Kč.

Bolestné při pracovním úrazu

Jak na odškodnění bolestného

Příklady odškodnění bolesti dle nařízení vlády:

 • Otřes mozku lehký 20 bodů = 5.000,- Kč;
 • Zlomenina hrudní kosti s posunem 80 bodů = 20.000,- Kč;
 • Vymknutí bederního obratle 150 bodů = 37.500,- Kč.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu z hlediska bolestného se v praxi realizuje nejčastěji tímto způsobem:

 • Zaměstnavatel předá zaměstnanci formulář s instrukcí, aby formulář předal svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění;
 • Zaměstnanec předá formulář svému ošetřujícímu lékaři a ten formulář vyplní;
 • Formulář je zaměstnancem předán zaměstnavateli nebo zasílán přímo na pojišťovnu zaměstnavatele;
 • Zaměstnanec obdrží odškodnění bolesti.

Bohužel se setkáváme v odškodňovací praxi s těmito chybami ve výpočtech:

 • Opomenutí některých položek zranění bolestného dle nařízení vlády;
 • Neuvedení zvýšení základního odškodnění bolestného, když jsou splněny podmínky;
 • Nezahrnutí bodů bolestného za operační zákroky.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu z hlediska odškodnění bolestného vyžaduje tedy důslednou kontrolu správnosti vyplnění bodů bolesti. Bolestné lze řešit již po prvotním ošetření nebo propuštění z prvotní hospitalizace. Není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti poškozeného zaměstnance, jak je často tvrzeno poškozeným zaměstnancům.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu

Jak na odškodnění ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění zjednodušeně řečeno znamená odškodnění trvalých následků pracovního úrazu. Ztížení společenského uplatnění = trvalé následky pracovního úrazu.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění:

 • Porucha úchopové funkce ukazováku u dominantní ruky 800 bodů = 200.000,- Kč;
 • Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně 1200 bodů = 300.000,- Kč;
 • Úplná ztráta pronace a supinace nohy 1000 bodů = 250.000,- Kč.

V rámci bodového ohodnocení pracovního úrazu pro ztížení společenského uplatnění je v praxi stejný postup jako u bolestného.

Setkáváme se s těmito chybami ve výpočtech na formulářích:

 • Opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
 • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby pak vedou k poskytnutí nižšího odškodnění trvalých následků pracovního úrazu pro poškozeného zaměstnance.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu pro ztížení společenského uplatnění se řeší obvykle rok od pracovního úrazu. Pokud však pojišťovna zaměstnavatele oddaluje odškodnění trvalých následků i více než dva roky od pracovního úrazu pro neustálení zdravotního stavu, pak doporučujeme obezřetný přístup, jelikož může po třech letech od pracovního úrazu nastat riziko promlčení tohoto odškodnění.

Kontrola a doplatek odškodnění

Bodové ohodnocení pracovního úrazu může být tak provedeno nesprávně ošetřujícím lékařem na formuláři pojišťovny zaměstnavatele. V praxi lze řešit tuto situaci obvykle tak, že se provede opravný výpočet odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění a žádá se doplatek odškodnění těchto náhrad. Pozor však na včasné řešení této situace pro riziko promlčení.

Příklad z praxe:

Petr utrpěl vážný pracovní úraz s trvalými následky. Petr postupoval v součinnosti s pojišťovnou zaměstnavatele a nechal vyplnit svého ošetřujícího lékaře formuláře na hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. Jakmile obdržel odškodnění, rozhodnul se nás oslovit ke kontrole. Po provedené revizi jsme dospěli k názoru, že výpočty nejsou správné, a proto jsme zajistili znalecký posudek na správný výpočet odškodnění a úspěšně mimosoudně vymohli doplatek bolestného a za trvalé následky pracovního úrazu.

Právní pomoc pro poškozené zaměstnance

Právní pomoc online

Řešíte bodové ohodnocení pracovního úrazu? Můžete se na nás obrátit. Jsme právníci pro oblast odškodnění pracovních úrazů. Konzultace případu je zdarma.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.