Bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2023

Utrpěli jste pracovní úraz se zraněním? Jak na přesné bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění se dozvíte v článku.
bodové ohodnocení pracovního úrazu 2023

Pracovní úraz a odškodnění

Pracovní úraz vymezuje zákoník práce jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke které došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu je spojeno s řešením odškodnění dvou náhrad, a to

 • bolestného; a
 • ztížení společenského uplatnění.

Kromě bolestného a ztížení společenského uplatnění lze obvykle žádat u poškozeného zaměstnance také odškodnění ušlého výdělku, věcné škody a nákladů spojených s péčí o zdraví (náklady cestovného, péče, léčení aj.).

Jak dlouho trvá vyplácení pracovního úrazu

Jak na bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2023

Bolestné je základní náhrada, kterou může vymáhat zpravidla každý poškozený zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz. Účelem bolestného je odčinit tělesné a duševní strádání způsobené pracovním úrazem.

Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky představují trvalé a nepříznivé poškození zdraví zaměstnance.

Výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění je upravený v nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Každému zranění je přiřazen určitý počet bodů. Odškodnění je vypláceno v penězích.

Hodnota jednoho bodu v roce 2023 je 393,06 Kč.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu vyžaduje precizní výpočet veškerých možných bodů za náhrady bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Příklady odškodnění bolestného:

 • ztráta zubu v přední části chrupu = 20 bodů = 7.861 Kč;
 • vymknutí ramenního kloubu = 50 bodů = 19.653 Kč;
 • poranění zrakového nervu = 150 bodů = 58.959 Kč.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění:

 • poškození svalů na nedominantní HK = 400 bodů = 157.224 Kč;
 • poškození loketního nervu na dominantní ruce = 700 bodů = 275.142 Kč;
 • lehká anemie s mírnými klinickými projevy = 1200 bodů = 471.672 Kč.

Odškodnění bolestného u pracovního úrazu

V rámci bodového ohodnocení pracovního úrazu je obvykle nejprve řešeno bolestné.

Bolestné lze žádat již po prvním lékařském ošetření po pracovním úrazu, většinou jde o první finanční náhradu, kterou zraněný zaměstnanec může žádat. Získání odškodnění bolestného probíhá v několika fázích. Nejprve zaměstnanec nahlásí pracovní úraz svému zaměstnavateli, který mu následně po čase předá formulář na odškodnění bolestného od pojišťovny, který vyplní ošetřující lékař zaměstnance. Vyplněný formulář předá zaměstnanec svému zaměstnavateli nebo jej zašle přímo pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn. Poté zaměstnanec obdrží odškodnění bolestného.

Tento postup příliš nedoporučujeme, protože v praxi se setkáváme s těmito chybami ve výpočtech bolestného:

 • opomenutí některého ze zranění;
 • nepřičtení bodů za operační zákroky;
 • nezvýšení základního hodnocení bolestného, pokud jsou splněny podmínky pro zvýšení.

Ošetřující lékař často není dostatečně proškolen pro výpočet bolestného. Bodové ohodnocení pracovního úrazu je pak nesprávné a zaměstnanec obdrží nižší odškodnění.

Pro správný a přesný výpočet bolestného doporučujeme kontaktovat znalce z oboru zdravotnictví.

Naše advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje s několika znalci, kteří pro naše klienty vyhotovují specializované znalecké posudky.

bodové ohodnocení pracovního úrazu 2023

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

Odškodnění trvalých následků představuje zpravidla nejvyšší vymožené odškodnění pracovního úrazu. Bodové ohodnocení pracovního úrazu u ztížení společenského uplatnění je podobné jako u bolestného. Pokud si zraněný zaměstnanec nechá vyplnit formulář u svého ošetřujícího lékaře, mohou nastat tyto chyby ve výpočtu:

 • opomenutí některé z položek trvalého následku dle nařízení vlády;
 • nesprávná klasifikace stupně trvalého následku (lehký až těžký stupeň).

Na základě těchto chyb obdrží zraněný zaměstnanec nižší odškodnění ztížení společenského uplatnění. Pro výpočet trvalých následků rovněž doporučujeme využít znalce z oboru zdravotnictví.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění lze žádat obvykle jeden rok po utrpění pracovního úrazu, pokud přetrvávají trvalé následky.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu v roce 2023 tak doporučujeme řešit výpočtem od specializovaného znalce, a to zejména u náhrady ztížení společenského uplatnění.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc: Bodové ohodnocení pracovního úrazu

Jste poškozený po pracovním úrazu? Můžete nás nezávazně kontaktovat. Odškodnění pracovních úrazů je naše specializace. Konzultaci zdarma poskytujeme telefonicky, e-mailem nebo osobně. Odškodnění řešíme s důrazem na mimosoudní vyřešení.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.