Co je ztížení společenského uplatnění?

Stal se vám pracovní úraz nebo jste utrpěli zranění při autonehodě? Máte trvalé následky? V článku se dozvíte, co je ztížení společenského uplatnění.
co je ztížení společenského uplatnění

Co je ztížení společenského uplatnění?

Pracovní úraz nebo dopravní nehoda nezřídka vyústí v trvalá zdravotní omezení na straně poškozeného. Oběť autonehody nebo pracovního úrazu následně řeší otázku, co je ztížení společenského uplatnění.

Odborně se trvalé zdravotní následky újmy na zdraví označují jako ztížení společenského uplatnění a rozumí se jimi trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví úrazem a jeho trvalé následky a psychosociální dopady, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného zaměstnance v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb. Dochází k omezení či úplnému vyřazení poškozeného z možnosti společensky se uplatnit ve všech myslitelných oblastech lidského života.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu

Kdy žádat ztížení společenského uplatnění?

Právo na odškodnění ztížení společenského uplatnění lze uplatnit zpravidla až po relativním ustálení zdravotního stavu poškozeného. Zpravidla to bývá jeden rok poté, kdy došlo k pracovnímu úrazu nebo dopravní nehodě.

Co je ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu? Obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy vyšší než bolestné.

Výpočet ztížení společenského uplatnění

Odškodnění ztížení společenského uplatnění je založeno na tzv. bodovém ohodnocení u pracovních úrazů. Odškodnění za trvalé následky se stanoví tak, že ošetřující lékař určí bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění a určený počet bodů násobí hodnotou jednoho bodu. Pokud pracovní úraz způsobil více poškození zdraví, hodnotí se ztížení společenského uplatnění pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

Co je ztížení společenského uplatnění? Zjednodušeně řečeno odškodnění trvalých následků.

co je ztížení společenského uplatnění

Postup výpočtu ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu nalezneme v nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Hodnota jednoho bodu činí 250,- Kč. Pokud například utrpíte úraz kyčle, který způsobí úplnou ztuhlost kyčelního kloubu, tak ztížení společenského uplatnění bude hodnoceno 2000 body a odškodnění bude ve výši 500.000,- Kč.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

V případě dopravní nehody se postupuje podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která obsahuje speciální výpočtový mechanismus k ohodnocení dopadů újmy na zdraví do života poškozeného.

Co je ztížení společenského uplatnění po autonehodě? Také odškodnění trvalých následků.

jak uplatnit trvalé následky

Posudek k úspěšnému odškodnění

Důležitou roli při odškodňování ztížení společenského uplatnění hraje lékařský posudek. Z naší odškodňovací praxe poškozených vyplývá, že v některých případech nastanou při výpočtu tyto chyby:

  • opomenutí některých položek trvalých následků;
  • nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Chyby vedou ke zbytečnému krácení odškodnění trvalých následků úrazu.

Ke správnému výpočtu odškodnění za ztížení společenského uplatnění pro naše klienty vždy zajišťujeme znalecký posudek našeho spolupracujícího znalce.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.