Na co mám nárok při pracovním úrazu

Na co mám nárok při pracovním úrazu je častým dotazem obětí úrazů v zaměstnání. Poradíme rychle v tomto článku.
na co mám nárok při pracovním úrazu

Právo na odškodnění pracovního úrazu

Odpověď na otázku na co mám nárok při pracovním úrazu závisí na skutečnosti, že úraz zaměstnance je pracovním úrazem. Pracovní úraz definuje zákoník práce jako poškození zdraví zaměstnance, které vzniklo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilním působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů, či v přímé souvislosti s nimi.

Právo na odškodnění pracovního úrazu má nejen zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, ale také zaměstnanci na tzv. dohody. Také není podstatné k právu na odškodnění pracovního úrazu, že skončil pracovní poměr poškozeného zaměstnance dříve než bylo uplatněno odškodnění (například za situace, že v průběhu pracovní neschopnosti skončil pracovní poměr zaměstnance).

Na co mám nárok při pracovním úrazu?

Na co mám nárok při pracovním úrazu

Na co mám nárok při pracovním úrazu? Přehled náhrad je následující:

Přehled náhrad je orientační. U každého případu odškodnění pracovního úrazu je nutné posoudit, které z těchto náhrad a ve který časový okamžik je možné uplatnit k odškodnění.

Podstatnou pozici při řešení odškodnění pracovního úrazu má pojišťovna zaměstnavatele z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech.

odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru

Odškodnění bolestného a ušlého výdělku

Nejčastěji uplatňované náhrady při řešení pracovního úrazu jsou bolestné a ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti. Ačkoliv zákoník práce stanovuje, že ušlý výdělek má být proplácen zaměstnanci každý měsíc, tak v praxi je obvykle odškodněn až po ukončení pracovní neschopnosti.

K řešení odškodnění bolestného zpravidla obdrží poškozený zaměstnance formulář od pojišťovny zaměstnavatele k vyplnění ošetřujícím lékařem. Často se však v praxi setkáváme s těmito chybami při výpočtech bolestného na formuláře:

 • opomenutí některých položek zranění
 • neuvedení zvýšení základního odškodnění bolestného, když jsou splněny podmínky
 • nezahrnutí bodů za operační zákroky

Pro naše klienty vždy zajišťujeme výpočet bolestného od našeho spolupracujícího znalce, abychom se vyvarovali těchto chyb.

Odškodnění cestovného a nákladů léčení

Otázka na co mám nárok při pracovním úrazu se také vztahuje k odškodnění:

 • nákladů léčení pracovního úrazu (uchovejte si účtenky)
 • cestovného do zdravotnických zařízení (není nutné mít účtenky za naftu/benzín – výpočet realizujeme čestným prohlášením, přehledem cest a velkým technickým průkazem vozidla)
 • případných nákladů péče o nesoběstačného poškozeného zaměstnance (zejména v případech vážných zranění vyžadujících domácí péči o poškozeného nad rámec rodinné solidarity).

V rámci těchto náhrad se prokazuje účelnost pro léčbu pracovního úrazu.

na co mám nárok při pracovním úrazu

Trvalé následky pracovního úrazu

Trvalé následky pracovního úrazu lze odškodnit v rámci odborného pojmu ztížení společenského uplatnění. Odškodnění této náhrady se řeší obvykle rok od pracovního úrazu, pokud zaměstnanec trpí trvalými následky v souvislosti s pracovním úrazem a zároveň je jeho zdravotní stav relativně ustálený.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění představuje vysoké odškodnění.

Příklady některých trvalých následků dle bodového výpočtu:

 • omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně u nedominantní ruky 500 bodů = 125.000,- Kč
 • omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně 1600 bodů = 400.000,- Kč
 • nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu 800 bodů = 200.000,- Kč

V praxi se odškodnění této náhrady řeší stejně jako bolestné. Poškozený zaměstnance obdrží formulář od pojišťovny zaměstnavatele k vyplnění ošetřujícím lékařem. Často se však v praxi setkáváme s těmito chybami při výpočtech trvalých následků na formuláře:

 • opomenutí některých položek trvalých následků
 • nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň

Pro naše klienty vždy zajišťujeme výpočet ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce, abychom se vyvarovali těchto chyb.

Právní pracovní úraz
Právní specialisté na odškodnění

Konzultace zdarma s právníkem

Řešíte otázku na co mám nárok při pracovním úrazu? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Specializujeme se na odškodnění pracovních úrazů a konzultaci pro oběti pracovních úrazů poskytujeme vždy zdarma. Konzultaci lze vyřešit telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.