Jak dlouho trvá vyplácení pracovního úrazu?

Jste obětí pracovního úrazu ? Zjistěte, na co máte právo a jak dlouho trvá odškodnění pracovního úrazu.
Jak dlouho trvá vyplácení pracovního úrazu

Právo na odškodnění pracovního úrazu

Právo na odškodnění pracovního úrazu je vymezeno v zákoníku práce. Jak dlouho trvá vyplacení pracovního úrazu je častá otázka poškozených zaměstnanců pracovním úrazem. Pracovní úraz je definován jako poškození zdraví zaměstnance, které vzniklo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilním působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů, či v přímé souvislosti s nimi.

Zákoník práce přiznává toto právo také zaměstnancům, kteří pracují na tzv. dohody. Právo na odškodnění pracovního úrazu nezaniká ani po skončení pracovního poměru.

Právo na odškodnění pracovního úrazu

Na co mám právo po pracovním úrazu? Jaké náhrady mohu jako poškozený zaměstnanec obdržet?
U poškozených zaměstnanců se nejčastěji setkáváme s těmito náhradami:

Veškeré náhrady se řeší individuálně dle zranění poškozeného zaměstnance. Klíčovou roli při odškodnění hraje také pojišťovna zaměstnavatele.

Níže si rozebereme, jak dlouho trvá vyplácení pracovního úrazu u konkrétních náhrad.

co je ztížení společenského uplatnění

Jak dlouho trvá vyplácení pracovního úrazu u bolestného a ušlého výdělku

Bolestné je možné řešit zpravidla v nejbližších dnech po úrazu po prvotním ošetření nebo propuštění z prvotní hospitalizace. Nejčastěji poškozený zaměstnanec obdrží formulář na bolestné od pojišťovny zaměstnavatele. Tento formulář standardně vyplňuje ošetřující lékař dle nařízení vlády. V praxi je však situace taková, že lékař může při vyplnění formuláře chybovat.

Mezi časté chyby patří:

 • Nepřesně zvolená diagnóza;
 • Opomenutí některých položek zranění;
 • Nezahrnutí bodů za operační zákroky;
 • Neuvedení zvýšení základního bolestného při splnění podmínek.

Z tohoto důvodu spolupracujeme se specializovanými znalci z oboru zdravotnictví. Díky naší spolupráci se znalci zajistíme pro naše klienty výpočet bolestného ve správné výši, aby nedošlo ke zbytečným chybám a krácení odškodnění pracovního úrazu.

Odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti má být vypláceno v pravidelných měsíčních termínech. Nezřídka se však setkáme se situací, že zaměstnavatel vyplácí ušlý výdělek až po skončení pracovní neschopnosti. V tomto případě doporučujeme komunikovat se zaměstnavatelem a hledat vhodné řešení např. formou zálohy. Právo na pravidelné vyplácení ušlého výdělku, pokud není dohodnuto jinak se zaměstnancem, vyplývá z § 271m odst. 2 zákoníku práce.

Jak dlouho trvá vyplácení pracovního úrazu

Náklady spojené s péčí o zdraví

Pod tímto pojmem se skrývají především tyto náhrady: náklady léčení, cestovné, a případné náklady péče. Tyto náhrady jsou obvykle řešeny po skončení pracovní neschopnosti.

 • K nákladům léčení doporučujeme uchovávat účtenky za léky, fyzioterapii, zdrav. pomůcky apod.;
 • Výpočet cestovného je z naší strany realizován přehledem cest a pomocí čestného prohlášení včetně doložení lékařských zpráv. Výše náhrady je pak vypočtena na základě spotřeby vozidla dle velkého technického průkazu. Není tak nutné uchovat účtenky za pohonné hmoty;
 • Náklady péče u nesoběstačného zaměstnance se uplatňují zejména u vážných zranění, která vyžadují domácí péči o poškozeného nad rámec rodinné solidarity. Tato náhrada se tedy vždy řeší na základě povahy zranění zaměstnance a individuálního posouzení daného případu.
Nárok na trvalé následky po pracovním úraze

Trvalé následky pracovního úrazu

Trvalé následky odborně nazýváme ztížení společenského uplatnění a jsou odškodňovány po ustálení zdravotního stavu poškozeného zaměstnance. Zpravidla dochází k odškodnění jeden rok od pracovního úrazu. Jedná se zpravidla o nejvyšší náhradu, na kterou má poškozený zaměstnanec právo, pokud trpí trvalými zdravotními následky v souvislosti s pracovním úrazem.

Příklady některých trvalých následků dle bodového výpočtu:

 • omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně u nedominantní ruky 600 bodů = 150.000,- Kč
 • Poúrazová kvadruparéza podle tíže 2000 – 3000 bodů = 500.000 – 750.000,- Kč
 • Porucha úchopové funkce ukazováku dominantní ruky 800 bodů = 200.000,- Kč

K odškodňování trvalých následků je obdobným způsobem jako u bolestného vydán formulář k vyplnění pro lékaře poškozeného. Při vyplnění tohoto formuláře se také často setkáváme s několika možnými chybami ze strany lékaře.

AKTUALIZACE: Od roku 2023 se hodnota bodu každý rok mění a je vyšší než 250,- Kč za bod. Například v roce 2023 je hodnota jednoho bodu ve výši 393,06 Kč.

Nejčastěji se setkáváme:

 • Opomenutí některých položek;
 • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku.

Spolupracujeme se specializovanými znalci z oboru zdravotnictví. Kvalifikovaný znalec dokáže správně bodově ohodnotit trvalé následky po pracovním úraze a tím předejít případným nesrovnalostem.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Jak dlouho trvá vyplácení pracovního úrazu bylo tedy zodpovězeno. Pro konkrétní dotazy se na nás můžete nezávazně obrátit.

Právník na pracovní úraz

Jste poškozený po pracovním úrazu? Můžete se na nás obrátit. Specializujeme se na odškodnění pracovních úrazů a konzultaci pro oběti pracovních úrazů poskytujeme vždy zdarma. Konzultaci lze vyřešit telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.