Jak uplatnit trvalé následky pracovního úrazu

Řešíte odškodnění trvalých následků pracovního úrazu? Poradíme k získání odškodnění.
jak uplatnit trvalé následky

Pracovní úraz a právo na odškodnění poškozeného zaměstnance

Jak uplatnit trvalé následky řeší poškozený zaměstnanec zejména při pracovním úraze. Pokud zaměstnavatel neuznává úraz jako pracovní nebo krátí odškodnění, či zcela odmítá poskytnout odškodnění pro zproštění se své odpovědnosti (například pro porušení BOZP zaměstnancem při pracovním úraze), pak lze doporučit konzultaci s advokátem k řešení této situace. Pokud však je pracovní úraz uznaný a není krácen pro spoluodpovědnost zaměstnance, pak se řeší především správný výpočet trvalých následků pracovního úrazu. Jak uplatnit trvalé následky je tak spojení, které zaměstnanec hledá při řešení získání odškodnění.

Trvalé následky pracovního úrazu a ztížení společenského uplatnění

Trvalé následky pracovního úrazu = ztížení společenského uplatnění. Ztížení společenského uplatnění je odborný pojem pro trvalé následky pracovního úrazu, které vymezuje zákoník práce a nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Pokud řešíte jak uplatnit trvalé následky po pracovním úraze, pak je nutné vyhledat informace ke ztížení společenského uplatnění.

Tato náhrada je obvykle mnohem vyšší než odškodnění bolestného při pracovním úraze.

Bolestné při pracovním úrazu

Jak uplatnit trvalé následky pracovního úrazu

Odškodnění trvalých následků pracovního úrazu se řeší obvykle rok od pracovního úrazu po relativním ustálení zdravotního stavu.

Výpočet ztížení společenského uplatnění se řeší prostřednictvím bodového hodnocení trvalých následků dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Hodnota jednoho bodu je 250,- Kč.

Příklady některých trvalých následků dle bodového výpočtu nařízení vlády:

  • Ztráta sleziny 600 bodů = 150.000,- Kč;
  • Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně u nedominantní ruky 500 bodů = 125.000,- Kč;
  • Ztráta palce (koncového článku u dominantní ruky) 900 bodů = 225.000,- Kč;
  • Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně 1600 bodů = 400.000,- Kč;
  • Nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu 800 bodů = 200.000,- Kč.

Jak uplatnit trvalé následky pracovního úrazu je tedy spojeno s výpočtem dle nařízení vlády.

Bodový výpočet se v praxi obvykle řeší na formulář od pojišťovny zaměstnavatele, který vyplní ošetřující lékař poškozeného zaměstnance.

Ve výpočtech prostřednictvím formulářů pojišťovny zaměstnavatele se setkáváme s těmito chybami:

  • Opomenutí ošetřujícím lékařem některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
  • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby ve formuláři zbytečně vedou ke krácení odškodnění ztížení společenského uplatnění pro poškozeného zaměstnance, a proto pro naše klientky vždy zajišťujeme posudek od našeho spolupracujícího znalce k výpočtu odškodnění trvalých následků.

jak uplatnit trvalé následky

Kontrola výše odškodnění trvalých následků pracovního úrazu

Podstatná část našich klientů se na nás obrací ve dvou situacích:

  1. Nedostali od zaměstnavatele ani jeho pojišťovny žádnou informaci o odškodnění trvalých následků pracovního úrazu a již obdrželi odškodnění bolestného ušlého výdělku. Pro tyto klienty provedeme bezplatné posouzení, zda lze u nich žádat ztížení společenského uplatnění. Pokud lze, tak provedeme také kontrolu a revizi již vyplaceného bolestného a uplatníme doplatek odškodnění bolestného společně se ztížením společenského uplatnění.

  2. Již obdrželi odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění od pojišťovny zaměstnavatele a mají zájem o kontrolu a revizi odškodnění. Pro tyto klienty provedeme bezplatné posouzení, zda lze u nich žádat doplatek bolestného a doplatek ztížení společenského uplatnění a následně jim pomůžeme s vymožením doplatku odškodnění.

Příběh z praxe:

Petr utrpěl vážný pracovní úraz s trvalými následky. Petr postupoval v součinnosti s pojišťovnou zaměstnavatele a nechal vyplnit svého ošetřujícího lékaře formuláře na hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. Jakmile obdržel odškodnění, rozhodnul se nás oslovit ke kontrole. Po provedené revizi jsme dospěli k názoru, že výpočty nejsou správné, a proto jsme zajistili znalecký posudek na správný výpočet odškodnění a úspěšně mimosoudně vymohli doplatek bolestného a za trvalé následky pracovního úrazu.

Právní specialisté na odškodnění

Jak uplatnit trvalé následky pracovního úrazu: Právní pomoc

Řešíte jak uplatnit trvalé následky pracovního úrazu? Odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu je naše specializace. Jsme právníci pro oblast odškodnění pracovních úrazů. Konzultace a posouzení vašeho případu je zdarma. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na rychlé vyřízení s pojišťovnou zaměstnavatele.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.