Výpočet bolestného u pracovního úrazu

Výpočet bolestného u pracovního úrazu trápí řadu poškozených zaměstnanců. V tomto článku poradíme, jak na správný výpočet bolestného a získání co nejvyššího odškodnění.
výpočet bolestného

Jak na výpočet bolestného

Bolestné, neboli finanční kompenzace za fyzickou a psychickou újmu pracovního úrazu, se určuje na základě bodového hodnocení. Přesný výpočet bolestného u pracovního úrazu je stanoven v nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Pracovní úrazy se mohou lišit v míře závažnosti a mít různý dopad na zdraví a životy zaměstnanců. Na jedné straně spektra jsou lehká zranění, jako jsou odřeniny, řezy nebo modřiny, která sice způsobují nepříjemnosti, ale obvykle nevedou k dlouhodobým následkům. Ve střední kategorii najdeme závažnější případy, jako jsou zlomeniny, které často vyžadují lékařskou péči a mohou mít dlouhodobé důsledky na schopnost pracovat. V extrémních případech mohou pracovní úrazy vést i ke ztrátě končetiny, trvalé invaliditě a v nejhorším scénáři dokonce ke smrti.

Podívejte se také na video s naším právníkem Mgr. Radkem Novotným k tématu odškodnění bolestného a trvalých následků po pracovním úraze:

Každá úroveň zranění vyžaduje specifický přístup k léčbě a odškodnění, a proto je důležité, aby byl každý případ hodnocen individuálně odborníkem.

V roce 2023 došlo ke změně hodnoty bodu pro výpočet bolestného, tato hodnota nyní přesahuje původních 250,- Kč za bod. Konkrétně v roce 2023 je hodnota jednoho bodu stanovena na 393,06 Kč. Tato změna umožňuje, aby odškodnění lépe reflektovalo ekonomické podmínky a zároveň zajišťovalo spravedlivou kompenzaci. Hodnota bodu se bude pro každý rok nyní měnit.

Pro lepší představu, zde uvádíme příklady možného hodnocení bolestného v roce 2023:

Poranění trojklaného nervu                                      80 bodů = 31.445,- Kč;
Pneumotorax jednostranný                                       75 bodů = 29.480,- Kč;
Podvrtnutí lokte                                                           15 bodů = 5.896,- Kč;
Zhmoždění prstu ruky                                                5 bodů = 1.965,- Kč.

V případě pracovních úrazů s mnohočetnými zraněními je klíčové každé zranění pečlivě zhodnotit podle nařízení vlády. Následně se přidělené body sčítají.

bodové ohodnocení pracovního úrazu 2023

Chyby při určování výše bolestného

Když na pracovišti dojde k pracovnímu úrazu, postup je většinou následující u řešení bolestného:

  1. Zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele formulář pojišťovny, který je určen pro výpočet bolestného. Tento formulář slouží jako základ pro posouzení zranění a výpočet odškodnění.
  2. Formulář vyplní ošetřující lékař, který popíše zranění a případné další komplikace. Vyplněný formulář je následně zaslán do pojišťovny prostřednictvím zaměstnavatele.
  3. Po zhodnocení situace pojišťovnou zaměstnanec obdrží odškodnění v podobě bolestného,..

Řešení odškodnění bolestného po pracovním úraze prostřednictvím formuláře pojišťovny zaměstnavatele představuje na první pohled jednoduché řešení, avšak častokrát se setkáváme s nesprávnými výpočty náhrad bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Jelikož ošetřující lékaři nejsou speciálně proškoleni v oblasti určování nemajetkové újmy, často dochází k chybám, a to zejména:

  1. Opomenutí některé položky zranění z výčtu nařízení vlády;
  2. Lékař v hodnocení nespecifikuje komplikace při léčení;
  3. Lékař nepřičte body za provedené operační zákroky v souvislosti s úrazem.

Tyto chyby mohou mít za následek, že zaměstnanec obdrží nižší odškodnění, než na které by měl právo. Je proto důležité, aby byl celý proces proveden pečlivě.

Proto dlouhodobě spolupracujeme se zkušeným znalcem, který zajistí bezchybné zhodnocení a výpočet odškodnění bolestného pro naše klienty. Tento odborný přístup nám umožňuje garantovat, že každý klient obdrží odškodnění, které plně odpovídá jeho zdravotnímu stavu a utrpěným zraněním.

Výpočet bolestného tak realizuje náš spolupracující znalec.

výpočet bolestného

Kontrola a revize odškodnění bolestného

Pokud jste nespokojeni s již vyplaceným odškodněním bolestného a máte pocit, že došlo k nespravedlivému krácení, je možné provést nový výpočet (pokud nebyla uzavřena dohoda o narovnání). Po přepočtu hodnocení bolestného lze následně požadovat dodatečné odškodnění.

Pro naše klienty realizujeme nový výpočet bolestného za účelem vymožení doplatku odškodnění bolesti zejména v případech současného řešení trvalých následků pracovního úrazu (odborně ztížení společenského uplatnění).

Pro naše klienty hradíme náklad znaleckého posudku k hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění, kdy tento náklad se odečte až z vymoženého odškodnění.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc poškozeným zaměstnancům

Řešíte odškodnění pracovního úrazu a především výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění? Jsme specializovaná advokátní kancelář pro poškozené pracovním úrazem. Můžete se na nás nezávazně obrátit. Nejprve realizujeme konzultaci zdarma vašeho případu odškodnění. Odškodnění vymáháme dle zásady „žádná výhra, žádná odměna“, a proto když nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradíte žádnou odměnu.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.