Jak na výpočet odškodnění pracovního úrazu

Řešíte odškodnění za pracovní úraz? Poradíme jak na výpočet odškodnění pracovního úrazu.
Výpočet odškodnění pracovního úrazu

Pracovní úraz a právo na odškodnění

Výpočet odškodnění pracovního úrazu je možné řešit u platného pracovního úrazu. Většina pracovních úrazů v praxi nepředstavuje spor se zaměstnavatelem o uznání nebo neuznání pracovního úrazu, ale řešení správného odškodnění s pojišťovnou zaměstnavatele.

Pokud řešíte neuznání pracovního úrazu nebo krácení odškodnění pracovního úrazu, doporučujeme konzultovat s advokátem k posouzení oprávněnosti takového postupu zaměstnavatele.

Bolestné při pracovním úrazu

Jak na výpočet odškodnění pracovního úrazu

Výpočet odškodnění pracovního úrazu lze rozdělit na získání těchto náhrad:

Každý případ pracovního úrazu je individuální a je nutné stanovit, které náhrady a ve který časový okamžik může žádat poškozený zaměstnanec. Můžete nás kontaktovat k posouzení vašeho případu. Posouzení je zdarma.

Výpočet odškodnění pracovního úrazu

Ušlý výdělek a renta

Výpočet odškodnění pracovního úrazu z hlediska ušlého výdělku anebo tzv. renty vychází zejména z průměrného výdělku před pracovním úrazem. V rámci odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti se následně z průměrného výdělku zaměstnance odečte náhrada mzdy a nemocenské dávky.

Pojišťovna zaměstnavatele však v některých případech uzná pouze část pracovní neschopnosti v souvislosti s léčbou pracovního úrazu. Většinou takto postupuje na základě posudku svého znalce, který vymezí obvyklou délku léčení zranění při pracovním úraze. Jak řešit tuto situaci se dočtete v článku Krácení odškodnění pracovního úrazu“.

Náklady léčení, cestovného a nákladů péče

Odškodnění pracovního úrazu může také zahrnovat řešení odškodnění vynaložených nákladů za medikamenty, zdravotní pomůcky, regulační poplatky, náklady péče o nesoběstačného poškozeného zaměstnance a také cestovní výdaje do zdravotnických zařízení. Výpočet odškodnění pracovního úrazu pro tyto náhrady představuje především potřebu evidence cest, časového nákladu péče o poškozeného zaměstnance a uchování uhrazených účtenek za náklady léčení.

Bolestné a ztížení společenského uplatnění

Výpočet odškodnění pracovního úrazu pro bolestné a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky pracovního úrazu) vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb. V praxi se jedná o tzv. bodové hodnocení pracovního úrazu, protože každému zranění nebo trvalému následky jsou přiřazeny body. 1 bod má hodnotu 250,- Kč.

Běžný postup odškodnění bolestného a trvalých následků je tento:

  • Zaměstnavatel předá zaměstnanci formulář s instrukcí, aby formulář předal svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění;
  • Zaměstnanec předá formulář svému ošetřujícímu lékaři a ten formulář vyplní;
  • Formulář je zaměstnancem předán zaměstnavateli nebo zasílán přímo na pojišťovnu zaměstnavatele;
  • Zaměstnanec obdrží odškodnění bolesti anebo ztížení společenského uplatnění.

Tento postup působí poměrně jednoduše, ale pro zaměstnance je obtížné určit, zda obdržel správné odškodnění.

V rámci tohoto postupu se setkáváme s těmito chybami ve výpočtech odškodnění:

  • Opomenutí některých položek zranění bolestného dle nařízení vlády;
  • Neuvedení zvýšení základního odškodnění bolestného, když jsou splněny podmínky;
  • Nezahrnutí bodů bolestného za operační zákroky.
  • Opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
  • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby následně vedou ke zbytečnému snížení odškodnění pro poškozeného zaměstnance.

AKTUALIZACE: Od roku 2023 se hodnota bodu každý rok mění a je vyšší než 250,- Kč za bod. Například v roce 2023 je hodnota jednoho bodu ve výši 393,06 Kč.

Specialisté na případy odškodnění

Kontrola a revize vyplaceného odškodnění

Pokud nebyla uzavřena dohoda o narovnání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění, pak lze řešit správný výpočet a žádat doplatek odškodnění.

Příklad z praxe:

Petr utrpěl vážný pracovní úraz s trvalými následky. Petr postupoval v součinnosti s pojišťovnou zaměstnavatele a nechal vyplnit svého ošetřujícího lékaře formuláře na hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. Jakmile obdržel odškodnění, rozhodnul se nás oslovit ke kontrole. Po provedené revizi jsme dospěli k názoru, že výpočty nejsou správné, a proto jsme zajistili znalecký posudek na správný výpočet odškodnění a úspěšně mimosoudně vymohli doplatek bolestného a za trvalé následky pracovního úrazu.

Právní pomoc online

Řešíte výpočet odškodnění pracovního úrazu? Můžete se na nás obrátit. Jsme právníci pro oblast odškodnění pracovních úrazů. Konzultace případu je zdarma.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.