Ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu

Utrpěli jste pracovní úraz a máte trvalé zdravotní následky? Poradíme, jak získat odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu.
Ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu

Pokud v souvislosti s utrpěným zraněním při pracovním úrazu přetrvávají po léčbě trvalé následky, pak má poškozený zaměstnanec obvykle právo na odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu.

Ztížení společenského uplatnění je odborný název pro trvalé následky pracovního úrazu. Jedná se o následky na zdraví, které jsou trvalého charakteru a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti. Jedná se o trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného zaměstnance zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Výpočet ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu

Odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu je založeno v současné době na tzv. bodovém ohodnocení. Postup výpočtu bodového ohodnocení pracovního úrazu nalezneme v nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku. Odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu se stanoví tak, že ošetřující lékař určí bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění a určený počet bodů násobí hodnotou jednoho bodu, přičemž hodnota jednoho bodu činí 250,- Kč. 

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění by mělo být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v takovém rozsahu v jakém je poškozený do budoucna omezen.

jak uplatnit trvalé následky

Příklady odškodnění trvalých následků

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu dle nařízení vlády:

  • deformace očních víček 320 bodů = 60.000,- Kč;
  • těžký stupeň poruchy úchopové funkce palce u dominantní ruky 1000 bodů = 250.000,- Kč;
  • omezení pohyblivosti kyčelního kloubu – úplná ztuhlost 2000 bodů = 500.000,- Kč;

AKTUALIZACE: Od roku 2023 se hodnota bodu každý rok mění a je vyšší než 250,- Kč za bod. Například v roce 2023 je hodnota jednoho bodu ve výši 393,06 Kč.

Ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu

Posudek je klíčem k úspěšnému odškodnění

Důležitou roli při odškodňování ztížení společenského uplatnění hraje lékařský posudek. U ztížení společenského uplatnění se lékařský posudek vydává zpravidla až po jednom roce od utrpěného pracovního úrazu. Určit okamžik ustálení zdravotního stavu je pak důležité z hlediska určení počátku běhu promlčecí lhůty.

Z naší odškodňovací praxe poškozených zaměstnanců vyplývá, že v některých případech nastanou při výpočtu tyto chyby:

  • opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
  • nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby pak vedou ke zbytečnému krácení odškodnění trvalých následků pracovního úrazu.

Ke správnému výpočtu odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu doporučujeme využít specializované znalce z oboru zdravotnictví. Pro naše klienty vždy zajišťujeme znalecký posudek našeho spolupracujícího znalce.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu

Právní pomoc pro poškozené

Řešíte odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu a potřebujete právní pomoc? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Specializujeme se na odškodnění pracovních úrazů a konzultaci pro oběti pracovních úrazů poskytujeme vždy zdarma. Konzultaci lze vyřešit telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.