Odškodnění ztížení společenského uplatnění po pracovním úraze

Jak na odškodnění ztížení společenského uplatnění po pracovním úraze? Poradíme v článku.
Odškodnění ztížení společenského uplatnění

Trvalé následky pracovního úrazu

Situace, kdy dojde ke zranění zaměstnance na pracovišti není nikterak výjimečná. Tato zranění jsou často doprovázena trvalými následky, neboť i menší a zdánlivě banální zranění mohou po určité době přinášet velké obtíže. Vleklé bolesti zad po menších zranění páteře pak patří mezi časté obtíže. Odškodnění ztížení společenského uplatnění na základě pracovního úrazu představuje trvalý a nepříznivý vliv na zdraví poškozeného, jakožto i další psychosociální dopady, které ho mohou nadále omezovat, či ztěžovat společenské uplatnění jak profesním životě, tak ve vzdělání a naplňování sociálních potřeb.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění je odborným pojmem, který se snaží koncepčně shrnout trvalé následky pracovního úrazu. Je popsán hned v několika právních normách, kterými jsou zákoník práce a především pak nařízení vlády č. 276/2015 Sb.. Na základě uvedeného nařízení vlády pak můžeme lépe stanovit odškodnění ztížení společenského uplatnění pracovním úrazem, neboť mimo jiné stanovuje výpočtový mechanismus. Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se určí podle počtu bodů poškození, které je uvedeno v příloze č. 3 nařízení vlády. Hodnota jednoho bodu je v současné době 250,- Kč.

Příklady výše odškodnění trvalých následků pracovního úrazu jsou například:

  • Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) na nedominantní ruce 500 bodů = 125.000,- Kč
  • Ztráta sleziny 600 bodů = 250.000,- Kč
  • Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu podle rozsahu a tíže procesu – středně těžkého stupně 2400 bodů= 600.000,- Kč
  • Úplná ztráta chuti 1000 bodů = 250.000,- Kč
  • Poúrazové omezení hybnosti páteře – těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění 800 bodů = 200.000,- Kč

Způsobí-li pracovní úraz více různých typů poškození zdraví, je vedeno komplexní hodnocení ztížení společenského uplatnění pro každé jednotlivé poškození zdraví a bodové ohodnocení těchto jednotlivých poškození zdraví se následně sčítá.

Bolestné při pracovním úrazu

Odškodnění ztížení společenského uplatnění: Kdy je čas na hodnocení?

Doba od kdy je možné hodnotit trvalé následky pracovního úrazu nenastává ihned po způsobeném pracovním úraze, ale zpravidla až po jednom roce dané události. Je třeba aby se zdravotní stav alespoň částečně ustálil a nedocházelo ke zhoršení původních obtíží. Tím dochází ke správnému posouzení a odškodnění ztížení společenského uplatnění. Je nutné zajistit, pokud možno veškerou, lékařskou dokumentaci, která vznikla během doby trvání léčby pracovního úrazu.

Musíme dbát zvýšenou pozornost nad tím, zda pojišťovna neoddaluje odškodnění z důvodu, že se zdravotní stav neustálil. Vystavujeme se riziku, že daná věc bude promlčena po třech letech od jejího vzniku. Nenechávejte tak hodnocení pracovního úrazu na poslední chvíli a začněte včas, ideálně po již zmiňovaném jednom roce.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

Odškodnění v praxi

V praxi dochází k odškodnění trvalých následků pracovního úrazu tím způsobem, že nejprve zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele formulář. Tento formulář obsahuje výčet bodů pro odškodnění ztížení společenského uplatnění a instrukci, aby jej předal a nechal vyplnit ošetřujícím lékařem. Lékař tento formulář vyplní a vrátí zaměstnanci, ten má dvě možnosti, buď jej vrátí zaměstnavateli, případně přímo kontaktuje pojišťovnu zaměstnavatele. Zdánlivě jednoduchý postup má však jedno úskalí. Zaměstnanec jakožto laik si však nemůže být jist, zda bodové hodnocení, které obdržel odráží skutečnost a není zbytečně krácen na odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu.

Chybný výpočet?

Naše zkušenost při řešení odškodnění ztížení společenského uplatnění je taková, že lékaři poškozených osob v těchto formulářích někdy zbytečně chybují a tím se krátí výše odškodnění ztížení společenského uplatnění. Nejčastějšími chybou je opomenutí některých položek dle nařízení vlády. Další častou chybou je pak nesprávná klasifikace stupně trvalého následku, tedy od lehkého stupně po těžký.

Našim cílem je těmto problémům předejít a zajistit pro klienta maximální výši odškodnění. Toho dosáhneme, tak že pro klienty zajistíme výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce. Tímto způsobem také kontrolujeme a provádíme případnou revizi již vyplaceného odškodnění.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění dochází obvykle mimosoudně, pokud zde není také spor o krácení odškodnění pro porušení BOZP zaměstnancem. Existuje možnost navýšení odškodnění za trvalé následky soudní cestou. Naším cílem je však zajištění odškodnění primárně mimosoudní cestou.

Bodové ohodnocení pracovního úrazu

Kdy se na nás obrátit ?

Utrpěli jste pracovní úraz a nekontaktoval vás zaměstnavatel, ani jeho pojišťovna o možnosti odškodnění trvalých následků pracovního úrazu. Zároveň jste již obdrželi odškodnění bolestného a ušlého výdělku. Pokud nám to situace umožní provedeme pro vás kontrolu a revizi již vyplaceného bolestného a uplatníme doplatek odškodnění bolestného společně se ztížením společenského uplatnění.

Již jste obdrželi veškeré finanční prostředky od pojišťovny zaměstnavatele, ale rádi byste zkontrolovali výši odškodnění ztížení společenského uplatnění? Pokud bude možné žádat, tak provedeme bezplatné posouzení případného doplatku odškodnění.

Právní pomoc

Specializujeme se na odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu. Oblast odškodnění pracovních úrazů je naší denní rutinou. Soustředíme se na mimosoudní řešení případů s důrazem na jednání s pojišťovnou zaměstnavatele. Konzultace vašeho případu je zdarma. 

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.