Odškodnění trvalých následků pracovního úrazu: Otázky a odpovědi

Jak na odškodnění trvalých následků pracovního úrazu? Otázky a odpovědi k rychlému přehledu a získání odškodnění.
jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu

Kdy mám nárok na trvalé následky úrazu

Zákoník práce definuje pracovní úraz jako poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli působením vnějších faktorů při plnění pracovních úkolů nebo v bezprostřední souvislosti s nimi. Právo na odškodnění vzniká zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz. Zaměstnavatel se však může své povinnosti nahradit škodu zprostit v těchto případech:

  • zaměstnanec porušil právní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv o nich věděl a byl o nich pravidelně poučován;
  • zaměstnanec utrpěl úraz v souvislosti s užitím alkoholu nebo jiné návykové látky.

Pokud si zaměstnanec počínal při plnění pracovních úkolů lehkomyslně, může dojít ke krácení odškodnění ze strany zaměstnavatele.

Krácení odškodnění pracovního úrazu a porušení BOZP je nutné však posuzovat vždy individuálně k okolnostem konkrétního případu odškodnění pracovního úrazu.

bodové ohodnocení pracovního úrazu 2023

Co je ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu

Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky lze chápat jako trvalé poškození zdraví zaměstnance, které vzniklo následkem pracovního úrazu. Zranění je dlouhodobého charakteru a omezuje nebo mění společenské uplatnění zraněného v jeho životě.

Pokud tedy řešíte trvalé následky pracovního úrazu, pak hledáte pojem „ztížení společenského uplatnění“.

Jak se počítají trvalé následky pracovního úrazu

Pro výpočet trvalých následků se používá nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které stanoví každému trvalému následku určitý počet bodů.

Hodnota jednoho bodu činila 250,- Kč do konce roku 2022. V roce 2023 byla však navýšena na 393,06 Kč za jeden bod.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění:

  • deformace nosu má hodnotu 400 bodů = 157.224,- Kč;
  • ztráta čichu má hodnotu 1000 bodů = 393.060,- Kč;
  • omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně má hodnotu 1600 bodů = 628.896,- Kč.

Kdy žádat odškodnění za trvalé následky úrazu

Pro přiznání odškodnění musí zaměstnanec bezodkladně informovat o zranění svého nadřízeného. Pokud vznikne zaměstnanci pracovní neschopnost delší než tři dny, vzniká zaměstnavateli povinnost vystavit záznam o pracovním úrazu. 

Ztížení společenského uplatnění lze žádat obvykle rok po pracovním úrazu, pokud přetrvávají trvalé následky, které zhoršují kvalitu života zaměstnance.

Kdo vypisuje trvalé následky

Bodové hodnocení trvalých následků může vypracovat lékař zraněného nebo specializovaný znalec z oboru zdravotnictví. Je zcela na zaměstnanci, kterou variantu zvolí a koho požádá o určení výše ztížení společenského uplatnění. Z naší zkušenosti je však lepší využít specializovaného znalce, aby byl výpočet odškodnění správný.

Nárok na trvalé následky po pracovním úraze

Formulář pojišťovny nebo posudek

Ve většině případů zaměstnavatel předá svému zaměstnanci přibližně rok od pracovního úrazu formulář pojišťovny pro ošetřujícího lékaře poškozeného k bodovému určení ztížení společenského uplatnění. Zaměstnanec následně předá formulář svému lékaři, který stanoví odpovídající bodové hodnocení. Vyplněný formulář poté předá zaměstnanec svému zaměstnavateli. Po vyhodnocení případu pojišťovnou obdrží zaměstnanec nějaké odškodnění.

Tento postup příliš nedoporučujeme, protože se opakovaně setkáváme s těmito chybami při výpočtu lékařem na formulář pojišťovny:

  • opomenutí některého ze zranění, resp. trvalého následku;
  • nesprávná klasifikace stupně trvalého následku (lehký až těžký stupeň).

Na základě těchto vad získá zaměstnanec nižší odškodnění, než na které mu vzniklo právo. Na základě našich zkušeností doporučujeme pro určení bodového hodnocení vždy využít specializovaného znalce z oboru zdravotnictví, který se této problematice věnuje.

Lze získat odškodnění mimosoudně

Pokud nehrozí promlčení náhrady anebo není náhrada trvalých následků podstatně krácena, pak lze často dosáhnout mimosoudního odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu.

Základem pro úspěšné mimosoudní odškodnění je správný výpočet bodů za ztížení společenského uplatnění.

Jaké jsou rady k úspěšnému odškodnění

  • Kromě ztížení společenského uplatnění může zaměstnanec obvykle žádat další náhrady, kterými jsou bolestné, ušlý výdělek, náklady léčení, cestovné a náklady péče o poškozeného.
  • Jak již bylo zmíněno výše, pro výpočet ztížení společenského uplatnění a bolestného doporučujeme kontaktovat specializovaného znalce.
  • Doporučujeme si pečlivě uchovávat všechny lékařské zprávy, které v průběhu léčby zaměstnanec obdrží, protože na jejich základě následně ošetřující lékař nebo znalec určí výši bodového hodnocení ztížení společenského uplatnění.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Jak můžeme pomoci

Odškodnění pracovního úrazu je naše specializace. Můžeme vám pomoci zajistit správný výpočet trvalých následků pracovního úrazu včetně vymáhání tohoto odškodnění od pojišťovny zaměstnavatele. Také můžeme v některých případech pomoci s kontrolou a revizí již vyplaceného odškodnění.

Nejprve nás můžete kontaktovat ke konzultaci zdarma.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.