Jak na bodové hodnocení úrazu v práci

Utrpěli jste pracovní úraz a řešíte bodové hodnocení? Poradíme v tomto článku.
bodové hodnocení úrazu

Jak na bodové hodnocení úrazu v práci

Bodové hodnocení úrazu v práci představuje část odškodnění pracovního úrazu. Bodové hodnocení se řeší u odškodnění:

Bodové hodnocení u obou těchto náhrad vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které stanovuje body za jednotlivé zranění u bolestného a trvalé následky u ztížení společenského uplatnění. Hodnota jednoho bodu je 250,- Kč. Pokud tedy řešíte bodové ohodnocení pracovního úrazu, pak bude potřeba pracovat s uvedeným nařízením vlády.

Bodové hodnocení bolestného

Bolestné je základní náhradou odškodnění pracovního úrazu, ať se již jedná o menší zranění typu pohmožděnin, přes různé zlomeniny až po velmi vážné následky pracovního úrazu.

Bolestí se pro rozumí tělesné a duševní strádání způsobené:

 • poškozením zdraví pracovním úrazem, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, a
 • léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem.

Bodové hodnocení bolestného u pracovního úrazu vyplývá z přílohy č. 1 nařízení vlády.

Uveďme si na příkladech:

 • otřes mozku lehký má hodnotu 20 bodů, pak základní odškodnění bolestného je 5.000,- Kč,
 • zlomenina hrudní kosti s posunem má hodnotu 80 bodů, pak základní odškodnění bolestného je 20.000,- Kč,
 • vymknutí bederního obratle má hodnotu 150 bodů, pak základní odškodnění bolestného je 37.500,- Kč.

Bodové hodnocení úrazu v práci z hlediska bolestného lze také navýšit pro komplikace léčby nebo náročný způsob léčení. Důležité je také vědět, že pokud byly podstoupeny operační zákroky, pak je nutné bodově hodnotit také tyto operační zákroky.

Bodové hodnocení bolestného lze řešit již po prvotním ošetření nebo propuštění z prvotní hospitalizace. Není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance.

Bolestné při pracovním úrazu

Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění

Bodové hodnocení úrazu v práci z hlediska trvalých následků představuje řešení ztížení společenského uplatnění. Ztížení společenského uplatnění po pracovním úraze představuje trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného zaměstnance v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Ztížení společenského uplatnění se hodnotí obvykle rok od pracovního úrazu po relativním ustálení zdravotního stavu.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění:

 • Postkomoční syndrom 400 bodů = 100.000,- Kč;
 • Ztráta čichu 1000 bodů = 250.000,- Kč;
 • Nedoslýchavost jednostranná těžkého stupně 800 bodů = 200.000,- Kč;
 • Porucha úchopové funkce ukazováku u dominantní ruky 800 bodů = 200.000,- Kč;
 • Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně 1200 bodů = 300.000,- Kč;
 • Úplná ztráta pronace a supinace nohy 1000 bodů = 250.000,- Kč.

AKTUALIZACE: Od roku 2023 se hodnota bodu každý rok mění a je vyšší než 250,- Kč za bod. Například v roce 2023 je hodnota jednoho bodu ve výši 393,06 Kč.

bodové hodnocení úrazu

Jak na kontrolu odškodnění?

Bodové hodnocení úrazu v práci provádí obvykle ošetřující lékař poškozeného zaměstnance na formuláři od pojišťovny zaměstnavatele. Jelikož však ošetřující lékař není znalcem pro tyto bodové hodnocení úrazu, setkáváme se s těmito chybami ve výpočtech bolestného i ztížení společenského uplatnění:

 • Opomenutí některých položek zranění bolestného dle nařízení vlády;
 • Neuvedení zvýšení základního odškodnění bolestného, když jsou splněny podmínky;
 • Nezahrnutí bodů bolestného za operační zákroky.
 • Opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
 • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby následně vedou ke zbytečnému snížení bodového hodnocení úrazu a krácení odškodnění pro poškozeného zaměstnance. Pokud však nebyla uzavřena dohoda o narovnání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k odškodnění těchto náhrad, pak lze řešit správný výpočet na bodové hodnocení úrazu v práci a žádat doplatek odškodnění.

Příklad z praxe:

Petr utrpěl vážný pracovní úraz s trvalými následky. Petr postupoval v součinnosti s pojišťovnou zaměstnavatele a nechal vyplnit svého ošetřujícího lékaře formuláře na hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. Jakmile obdržel odškodnění, rozhodnul se nás oslovit ke kontrole. Po provedené revizi jsme dospěli k názoru, že výpočty nejsou správné, a proto jsme zajistili znalecký posudek na správný výpočet odškodnění a úspěšně mimosoudně vymohli doplatek bolestného a za trvalé následky pracovního úrazu.

Právní specialisté na odškodnění

Právní pomoc online

Řešíte bodové hodnocení úrazu v práci a potřebujete zajistit odškodnění bolestného anebo ztížení společenského uplatnění? Potřebujete zkontrolovat již vymožené odškodnění? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Konzultace a posouzení případu je zdarma.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.