Odškodnění popálenin při pracovním úrazu

Utrpěli jste při plnění pracovních povinností popáleninu? Poradíme, jak na odškodnění pracovního úrazu v tomto případě.
Odškodnění popálenin při pracovním úrazu

Pracovní úraz a právo na odškodnění

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví, ke kterému došlo během plnění pracovních povinností nebo ve spojení s nimi. Za pracovní úraz má zraněný zaměstnanec obvykle právo na odškodnění ze strany zaměstnavatele. Na odškodnění pracovního úrazu má právo každý zaměstnanec, a to bez ohledu, zda je zaměstnáván na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, či dohodu o provedení práce.

Zaměstnavatel se může dle zákoníku práce zcela zprostit povinnosti k odškodnění pracovního úrazu, pokud zraněný zaměstnanec porušil pokyny k zajištění BOZP a toto porušení vedlo ke zranění. Případy porušení BOZP a krácení odškodnění se posuzují vždy individuálně.

Jak postupovat při pracovním úrazu

V případě, že se úraz zaměstnanci stane, je nutné o něm bezodkladně informovat zaměstnavatele.

Pokud pracovní neschopnost poškozeného v souvislosti s úrazem, popř. popáleninami, je delší než 3 dny, vyhotoví o takovém úraze zaměstnavatel záznam. Jedno vyhotovení záznamu o úraze předá zaměstnanci, který úraz utrpěl. Tato povinnost vyplývá přímo ze zákoníku práce.

Záznam o pracovním úraze je zásadním důkazem o pracovním úrazu. Ten je zaměstnavatel povinen vyhotovit do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl.

Odškodnění popálenin při pracovním úrazu

Odškodnění popálenin u pracovního úrazu

Zaměstnanec, který utrpěl při pracovním úrazu popáleninu, má právo na to, aby mu zaměstnavatel poskytl náhradu například za:

 • bolest, tzv. bolestné;
 • ztížení společenského uplatnění (trvalé následky);
 • ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti;
 • ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti; 
 • účelně vynaložené náklady spojené s léčením (cestovné, náklady léčení, náklady péče, aj.).

Každá náhrada se uplatňuje v jiný časový okamžik. U každého poškozeného je nutné individuálně posoudit, které náhrady lze žádat.

Například k žádosti o odškodnění bolestného není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti, jak je často tvrzeno zaměstnancům.

Jak dlouho trvá vyplácení pracovního úrazu

Příklady odškodnění popálenin

Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení. Za každý bod je úrazem postiženému zaměstnanci vyplaceno 250,- Kč. 

Bodové ohodnocení se může zvýšit v případě, kdy dojde ke komplikacím, např. k infekci rány. Bodové ohodnocení bolesti se také obvykle zvyšuje až o 50 %, pokud v příčinné souvislosti s úrazem došlo k náročnému způsobu léčky, zejména k opakovaným převazům rozsáhlých popálenin.

U léčby popálenin často dochází k různým operačním zákrokům. Podle nařízení vlády se bolest vzniklá v souvislostí s každou operací hodnotí jako nově vzniklá bolest.

Bolestné je nejčastěji uplatňovanou náhradou pracovního úrazu a vzniká prakticky u každého zranění, u popálenin nevyjímaje. Výpočet se řídí nařízením vlády č. 276/2015 Sb.

Příklady základního hodnocení bolestného u popálenin:

 • Popálení obou víček II. – III. stupně – 30 bodů = 7.500,- Kč;
 • Popálení I. stupně 5 % povrchu těla – 25 bodů = 6.250,- Kč;
 • Popálení úst a dutiny ústní – 60 bodů = 15.000,- Kč;
 • Popálení II. stupně až 20 % povrchu těla – 200 bodů = 50.000,- Kč.

Ztížení společenského uplatnění lze chápat jako přetrvávající psychické nebo fyzické potíže, které nastaly následkem pracovního úrazu. Trvalé následky pracovního úrazu lze zpravidla uplatňovat rok po pracovním úrazu. Výpočet náhrady se opět řídí nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění:

 • Rozsáhlé plošné jizvy – až 800 bodů = 200.000,- Kč;
 • Omezení středního stupně hybnosti kolenního kloubu po popáleninovém traumatu – 1200 bodů = 300.000,- Kč;
 • Karcinom kůže v jizvě po poranění – 1800 bodů = 450.000,- Kč.

Pro nejvyšší možné odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění doporučujeme vyhotovení znaleckého posudku odborným znalcem. V rámci naší právní praxe se totiž často setkáváme s tím, že ošetřující lékař opomene ve formuláři uvést některou položku zranění, nezahrne do hodnocení body za operační zákroky nebo neuvede v případě splnění podmínek navýšení odškodnění bolestného. To však v případě popálenin může podstatně zvýšit celkovou výši odškodnění.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

AKTUALIZACE: Od roku 2023 se hodnota bodu každý rok mění a je vyšší než 250,- Kč za bod. Například v roce 2023 je hodnota jednoho bodu ve výši 393,06 Kč.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc poškozeným

Utrpěli jste pracovní úraz a nevíte, jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu? Nezávazně nás kontaktujte. Konzultace je zdarma. Následnou právní pomoc poskytujeme tak, že odměna je hrazena až při vymožení odškodnění. Pokud nic nevymůžeme, nehradíte nám žádnou odměnu.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.